Često postavljana pitanja

Brošura za državnu maturu 2012/ 2013

Objavljeno 05.01.2013 17:08 piše srednja.hr

Pred vama se nalaze najvažnija pitanja o državnoj maturi 2012/ 2013 iz službene brošure NCVVO-a.

Brošura za državnu maturu 2012/ 2013

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pod poveznicom ‘Moji rezultati’. Rezultati ispita državne mature su trajni. Uz rezultate za svaki prijavljeni ispit državne mature, učenik će pronaći i poveznicu putem koje može pogledati i detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjižice, kao i listovi za odgovore, bit će skenirani i prikazani učeniku, kako bi se točnost ocjenjivanja mogla provjeriti. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja određuje bodovne pragove ocjena svakoga pojedinog ispita državne mature, posebno za višu (A), a posebno za osnovnu (B) razinu.

Temeljem tih pragova određuju se ocjene od 1 do 5. Ako učenik dobije nedovoljan (1) na ispitu više razine (A), ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više razine (A) preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj razini (B). Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova. Svaki ispit učenik ima pravo polagati dva puta bez plaćanja troškova u kalendarskoj godini u kojoj završava završni razred srednjega obrazovanja.

Ako učenik u sljedećemu roku prijavi isti ispit na drugoj razini, smatra se da ispit polaže po drugi puta. Učeniku koji nije pristupio jednome od dvaju dijelova ispita, poništava se dio ispita kojemu je pristupio. Učenicima koji ne završe srednje obrazovanje do kraja kalendarske godine 2013., poništavaju se svi do tada položeni ispiti državne mature.

Nakon položenih obveznih ispita učenici gimnazija dobit će svjedodžbu o državnoj maturi. Izborni ispiti ne upisuju se u svjedodžbu o državnoj maturi. Za položene izborne ispite izdaje se potvrda o položenome ispitu ili ispitima.

Učenici strukovnih škola dobivaju potvrdu o položenim ispitima državne mature u kojima su upisane ocjene obveznih i/ili izbornih ispita. Svjedodžbe, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja učenicima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka.

Učenici koji srednje obrazovanje završavaju tekuće godine u Republici Hrvatskoj, svjedodžbe, odnosno potvrde dobivaju u školskim ustanovama. Svjedodžbe, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature izdaju se samo učenicima koji su srednje obrazovanje završili u propisanim rokovima te uspješno položili ispite državne mature.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.