Često postavljana pitanja

Brošura za državnu maturu 2012/ 2013

Objavljeno 05.01.2013 17:08 piše srednja.hr

Pred vama se nalaze najvažnija pitanja o državnoj maturi 2012/ 2013 iz službene brošure NCVVO-a.

Brošura za državnu maturu 2012/ 2013

MREŽNA STRANICA ‘POSTANI STUDENT!’

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, putem koje se pristupa Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU). NISpVU je središnji informacijsko-administracijski servis koji učenicima zainteresiranima za polaganje ispita državne mature i nastavak školovanja na visokoškolskoj razini značajno olakšava prijavu i upis na visoka učilišta.

Sustav pokriva cijeli proces od pretraživanja studijskih programa za odabrane studijske programe, preko prijava ispita državne mature i uvida u učenikove rezultate te uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, pa do ostvarenja prava na upis na visoka učilišta.

Učenicima omogućuje brz i izravan uvid u rezultate koje su postigli na ispitima državne mature, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program prema uvjetima koje propisuju sama visoka učilišta, kao i uvid u položaj kojega zauzimaju na rang-listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje. Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr nalazi se popis svih studijskih programa koji se mogu studirati u Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Na istoj stranici mogu se pronaći detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta, kao i obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature. Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici www.postani-student.hr su preglednici koji podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer od inačice 6 pa nadalje).

Osim na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, korisne informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji učenici mogu pronaći na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), Agencije za znanost i visoko obrazovanje (www.studij.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr).

Posebno je važno pratiti mrežne stranice visokih učilišta koje učenik želi upisati jer se tamo mogu pronaći detaljniji uvjeti za upis na prvu godinu studija te opisi studijskih programa, kao i posebne informacije koje se tiču samo toga visokog učilišta. Također, pojedina visoka učilišta izdaju knjižice s informacijama za buduće studente.

Ispite državne mature i studijske programe putem mrežne stranice www.postani-student.hr može prijaviti svaki hrvatski ili strani državljanin koji završava ili je završio najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inozemstvu te koji je prihvatio Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Opće uvjete učenik prihvaća i digitalno potpisuje TAN-om prilikom prve prijave na mrežnu stranicu www.postani-student.hr.

Prijava u sustav

Učenici koji u tekućoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje Srednje obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj u sustav se prijavljuju svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika škole.

Popis administratora imenika škola dostupan je na mrežnoj stranici ai.skole.hr. Kada se učenik po prvi puta prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) treba unijeti broj svoga mobilnog telefona na koji želi SMS-om primiti PIN i TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika.

TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu. Ukoliko učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a, uz prethodni dogovor, na broj mobitela ispitnoga koordinatora. Preporuča se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji podatci / Osnovni podatci’. Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni upis podataka.

Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike. Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje isključivo na broj mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav.

Što kad izgubim korisničku oznaku ili lozinku?

Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka. Ukoliko učenik izgubi korisničke podatke (korisničko ime, lozinku, PIN ili TAN) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 66354. U slučaju da je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je nazvati Službu za pomoć korisnicima na broj telefona 01 4501 899 ili problem prijaviti na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr ili matura@skole.hr.

Svaki učenik treba pravodobno provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke! Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa.

Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa. Hrvatski državljani, koji imaju dvojno državljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvatski državljani. Ostali učenici s dvojnim državljanstvom, od kojih niti jedno nije hrvatsko, u sustav se prijavljuju pod jednim državljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.

Učenici koji su hrvatski državljani i srednje obrazovanje završavaju u međunarodnome programu International Baccalaureate (IB) u Republici Hrvatskoj, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se rezultati njihovih završnih ispita priznati kao usporedivi rezultati ispita državne mature, no moraju polagati ispite državne mature koje studijski program zahtijeva, a koje nisu polagali unutar IB mature.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.