KSFF u problemima: Kolijevka aktivizma postala leglo nepravilnosti?

Nakon što im je prije malo više od mjesec dana inspekcija rada pokucala na vrata, Klub studenata Filozofskog fakulteta našao se u nepovoljnom položaju. Na temelju anonimne dojave posjetila ih je i sanitarna inspekcija, a srednja.hr je u posjedu e-mail prijave Kluba.

foto:srednja.hr

Inspekcija rada na temelju anonimne prijave došla u kultni KSFF

Klub studenata Filozofskog fakulteta, poznatiji kao KSFF već je više od 25 godina središte studentskog aktivizma i kulture u Zagrebu. Iako je prethodna i ova godina izrazito burna za Filozofski i njegove studente, Klub se jedva, pa skoro i nikako isticao svojom podrškom i ulogom u aktivnostima studentskog tijela. U tom duhu je uprava Kluba nastavila i kada im 23. siječnja u prostorije ušla Sanitarna inspekcija oko čega nam nisu htjeli dati izjavu. Sličan pristup vidjeli smo i nakon što ih je 18. siječnja posjetila inspekcija rada na temelju prijave, tada također nisu htjeli dati izjavu.

Alternativna istina

Iz Ministarstva zdravstva nam kažu kako su naišli na prekršaje samo birokratske prirode.

– Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, Odjel za Grad Zagreb, zaprimila je 23. siječnja 2017. godine od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada anonimnu predstavku na nadležno postupanje u dijelu nadležnosti sanitarne inspekcije vezano za higijenske uvjete u objektu i kršenje odredbi Zakona o ograničavanju i uporabi duhanskih proizvoda u Klubu studenata Filozofskog Fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3.

Slijedom navedenog obavljen je nadzor Kluba studenata Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je utvrđeno sljedeće.

– Klub studenata Filozofskog fakulteta svoje prostorije koristi za potrebe članova kluba. U istim se pripremaju i uslužuju napitci i uslužuju sokovi. Za održavanje higijene pribora, opreme i uređaja osigurana je tekuća topla i hladna voda. Tijekom nadzora nije uočena nehigijenska manipulacija hranom koja se u istom uslužuje. Zatečeno higijensko stanje objekta je prihvatljivo. Zatečena osoba u obavljanju poslova usluživanja hranom nije predočila sanitarnu iskaznicu niti potvrdu o položenom ispitu zdravstvenog odgoja, budući iste nije posjedovao u objektu. Ostavljen je rok za dostavu tražene dokumentacije, a sukladno utvrđenom činjeničnom stanju poduzet će se Zakonom propisane mjere. U objektu nije utvrđena povreda odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (“Narodne novine” broj 125/08, 55/09, 119/09, 94/13).

U spomenutom mailu kojeg je nepoznata osoba poslala na adrese inspektorata i portala srednja.hr, nalaze se fotografije preuzete s društvenih mreža koje dokazuju suprotno onome što je inspekcija zatekla. Prema Pravilniku Filozofskog fakulteta, konzumacija alkohola i pušenje zabranjeno je u svim zatvorenim prostorima fakulteta.

Financijske zavrzlame s posudbama novca

Uz fotografije na kojima se jasno vidi konzumacija alkohola i duhanskih proizvoda, u mailu se navode i optužbe za novčane malverzacije. Naime, ove optužbe su potkrijepljene zapisnicima sastanaka na kojima se navodi uzimanje novaca iz kase bez saznanja tko je za to odgovoran.

U zapisniku iz lipnja 2014. govori se o nestanku 2.000 kuna bez da je osoba nađena. Zapisnik sa Skupštine iz listopada govori o posuđenih 6.000 kuna tijekom ljetnih mjeseci te da tih novaca tamo više nema. Tada je na razini Savjeta dogovoreno da posudba više neće biti.

Zapisnik skupšitne održane 18. 06. 2014.

Glasovanje o prijavi samo pola prihoda od članarina

U zapisniku od listopada 2016. raspravljalo se o prijavi prihoda članarina, odnosno je li zakonski potrebno prijaviti sve prihode ili samo pola. Na spomenutoj sjednici odlučeno je da će se prijaviti samo pola prihoda od članarina unatoč mogućim problemima sa zakonom.

Pitali smo savjetnicu u Vladi i Vladinom uredu za Udruge, Sandru Pernar, kako Zakon o udrugama tretira prijavljivanje članarina i ostale financijske i nefinancijske imovine udruga.

– Udruge su dužne u financijskim izvješćima prijaviti sve primitke, što uključuje i primitke od članarina i donacija (primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata). Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija „financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije“. Članak 29. istog Zakona definira kako su financijski izvještaji neprofitne organizacije izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednostima i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, odnosno godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima, rekla nam je Sandra Pernar.

Iz Porezne uprave dobili smo nejasan odgovor o ovoj temi. Prvo su nam odgovorili kako su članarine dobrovoljni prilozi koji se ne moraju prijavljivati poreznoj, a nakon što smo im citirali Zakon o udrugama rečeno je da će nam se povratno javiti s dodatnim pojašnjenjem za tjedan dana.

Na zadnjem priloženom zapisniku vidi se i da je za prošlu godinu Klub prijavio 2.131 kunu profita koji se zarađuje najviše prodajom pića po idućim cijenama:

  • kava/čaj – 3 kn
  • 1 dc soka iz tetrapaka – 5 kn
  • točeno pivo – 10/12 kn, ovisno o vrsti

Pokušali smo dobiti izjavu od uprave Kluba o financijskim optužbama iz maila koji smo dobili, no do zaključka ovog članka, Uprava je i dalje odbijala dati ikakav komentar.


Kultna studentska mjesta: KSFF ili tamo gdje se rađa kultura i bunt

Nova struja volontera

Nakon događaja koji su KSFF skoro doveli do zatvaranja, novinari ovog portala su dobili i sms poruku od jednog od članova Kluba:

– KSFF treba vašu pomoć! Nedavni događaji ostavili su klub u rasulu, bahate inspekcije i uprava fakulteta natjerale su studente na još neviđene sankcije. Zatvoren je šank i zabranjeno pušenje, studenti u očaju ostaju trijezni i truju se svježinom, a najgore tek dolazi: počinje program, a nema pive. Studenti strahuju,„Hoće li biti programa?“, pitanje je što stoji u zraku. Nažalost, KSFF više nema ništa za ponuditi svojim izvođačima osim borbe. Pozivamo sve one koji nam žele pomoći da dođu na program, da se jave u organizaciju programa s idejama ili vlastitim programom. Bendovi, pjesnici, filmaši, slikari i svi oni što stvaraju – KSFF moli za vašu pomoć. Datumi su 3.03., 17.03.,31.03.,14.04., 28.04., 12.05., 26.05. Sve zainteresirane molimo da se jave na borna.ksff@gmail.com.

Stupili smo u kontakt s Bornom Tomićem, autorom ove poruke, koji nam je objasnio da je spomenuta poruka ciljala autore, umjetnike i sve zainteresirane koji bi preko sadržaja programa pokrenuo studente i akciju na FFZG–u.

– Program nastoji okupiti što veći broj predavača, mislioca, studenata i građana kako bi ih potakli na ponovno stvaranje, možda bolje rečeno stvaranje neoforuma na Filozofskom fakultetu, što se nada postići organizacijom programa u obliku popodnevnih i večernjih predavanja, tribina i radionica gdje fakultetski prostor postaje područje kretnje, događaja, a i središte društvene zbilje zbog svoje edukativne prirode. Teme samog projekta su široke i vjerojatno je pošteno reći da smatramo i potičemo sve vrste nenasilnog i progresivnog mišljenja. I tako se nadamo doprinijeti kurikulumu, obogatiti studentsku svakodnevicu i potaknuti ljude na pozitivnu promjenu, rekao nam je Tomić.

Odgovori