Zbog snimanja i objave predavanja na Facebooku, Pravni fakultet prijeti kažnjavanjem

Vjerojatno ste se susreli s time da je netko od vaših kolega (ili ste to i sami činili), snimao predavanja ili dijelove predavanja kako bi što lakše usvojio gradivo. Istu stvar napravio je i netko od studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, ali je to objavio na Facebooku, pa je Fakultet zaprijetio kažnjavanjem takvih studenata.

foto: Ivan Božić|srednja.hr

Netko je od studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mislio da bi bilo prigodno snimiti predavanje profesora, a onda je to predavanje podijelio putem Facebooka. To je saznala Uprava fakulteta te posredstvom studentskih predstavnika, studentima poslala poruku da će studenti koji čine takve stvari, za svoje djelo i odgovarati.

Preko 90 posto studenata protiv objave profesora Pravnog fakulteta na Twitteru

– Uočeno je da se na Facebooku neovlašteno reproduciraju predavanja naših nastavnika. Molim vas da studente obavijestite da će oni koji neovlašteno snime i reproduciraju predavanja, vježbe ili seminare, odgovarati prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata i Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, stoji u mailu Uprave. 

I ako ste pomislili kako su predavanja javni događaji, a javno izgovorena riječ smije se snimati, u pravu ste. Međutim, predavanje se može smatrati autorskim djelom, pa na temelju Zakona o autorskom djelu možete biti tuženi i kažnjeni visokim novčanim kaznama. Alternativno, temeljem Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata možete biti kažnjeni opomenom, ukorima, zabranom polaganja ispita, isključenjem sa studija do dvije godine, a najteža je kazna trajno isključenje iz studija.

Odgovori