Gledanje erotike u djetinjstvu vodi ka rizičnom seksu u adolescenciji

Djeca kojoj roditelji dozvoljavaju da gledaju seksualne sadržaje na tv-u u puno slučajeva ranije će stupiti u spolne odnose. Također, ti su adolescenti  skloniji rizičnom ponašanju, kao što je seks bez zaštite.

Postoji veza između gledanja seksualnih sadržaja i kasnijeg ponašanja

Istraživanje provedeno na više od 1200 tinejdžera starih između 12 i 14 godine, pokazalo je kako postoji uzročno-posljedična veza kod gledanja intimnih sadržaja na televiziji i internetu, te kasnijeg spolnog ponašanja.

Istraživanje je provela Asocijacija za psihološke znanosti, na način da su znanstvenici pratili koju vrstu filmova su djeca gledala s popisa od 50 filmova, s različitim udjelom seksi scena. Te su rezultate uspoređivali sa kasnijim ponašanjem ispitanika, provjeravajući njihovo seksualno  ponašanje, vrijeme stupanja u spolne odnose i mijenjanju partnera.

Djeca kopiraju sadržaje koje su vidjela u medijima

Primijećeno je također često kopiranje seksualnog ponašanja koje se može vidjeti na televiziji, u vidu prisiljavanja djevojaka na kopiranje viđenog. Psiholozi sa Dartmoutha zabrinuti su jer smatraju da takva praksa očito pokazuje da mladići djevojke vide kao seksualne objekte.

2 komentara

Odgovori