Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju

O nama Preddiplomski studij Diplomski studij Kontakt
Odjel za filozofiju ima za cilj proučavanje i istraživanje glavnih pitanja filozofije i čovjekove kulture, temeljeno na jasnim filozofskim principima i u skladu sa stalnim razvojem znanosti. Nastavne se aktivnosti na Odjelu izvode s ciljem da potiču i razvijaju sposobnosti umske refleksije, potiču duh inicijative i razvijaju osjećaj za intelektualnu i etičku odgovornost. Studenti preko predavanja dobivaju temeljitu i cjelovitu filozofsku naobrazbu. To je osigurano sustavnim proučavanjem povijesti filozofije i svih temeljnih filozofskih disciplina, kao i logike s filozofijom znanosti. Putem seminara i kolegija iz metodologije studente se uvodi u metodu istraživanja koja je navlastita filozofiji. Upućuje ih se u kritičko proučavanje izvornih filozofskih djela, uvodi u akademsko raspravljanje o svim bitnim životnim pitanjima, što je nezaobilazna zadaća svake filozofije i postupno uvodi u znanstveni način istraživanja i pisanja osobnih filozofskih radova.
Nastavno osoblje Odjela potiče interdisciplinarni pristup predavanjima i filozofskim disputama, čime je akceptiran pristup koji potiče bolonjska deklaracija i obnova visokog školstva u Europi. Rezultate svojih znanstvenih istraživanja profesori Odjela za filozofiju, redovito priopćavaju na znanstvenim skupovima i kongresima, objavljuju u stručnim časopisima i s njima konstantno osvježavaju svoja predavanja.
Studij filozofije organiziran je na ovom Odjelu u dva studijska ciklusa. Prvi ciklus nosi naziv preddiplomski i traje šest semestara, odnosno tri godine, a organiziran je kao dvopredmetni studij filozofije. Drugi ciklus nosi naziv diplomski i traje četiri semestra ili dvije godine, a organiziran je u dva usmjerenja: nastavni studij filozofije, koji je organiziran kao dvopredmetni studij i znanstveni studij filozofije, koji je organiziran kao jednopredmetni studij.
Student/studentica koji uspješno završi preddiplomski stupanj studija filozofije dobiva svjedodžbu iz filozofije (naziv: prvostupnik iz filozofije – baccalaures / prvostupnica iz filozofije – baccalaurea). Ovaj stupanj osposobljava studente za široki spektar poslova, prvenstveno društvenog karaktera, poput rada u znanstvenim knjižnicama, u leksikografskim zavodima, u svim vrstama medija, u javnoj upravi, na uredničkim poslovima u nakladničkim kućama, u marketinškom sektoru, u raznovrsnim analitičkim timovima i slično.
Student/studentica koji uspješno završi diplomski stupanj dobiva diplomu iz filozofije (naziv: magistar / magistra filozofije, odnosno profesor / profesorica filozofije). Završetkom diplomskog ciklusa, nastavnog usmjerenja studija filozofije student je neposredno osposobljen za rad u nastavnom procesu srednjih škola na predmetima: filozofija, povijest filozofije, logika i etika. Znanstveno usmjerenje ovoga ciklusa neposredno ga osposobljava za kompetentan rad u medijima, znanstveno istraživačkim timovima, znanstvenim institutima, visokoobrazovnim institucijama, raznovrsnim analitičkim timovima, kulturno znanstvenim institucijama, na znanstveno-istraživačkim projektima, na projektima od opće društvene važnosti i slično.
               
Adresa
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar, Hrvatska
Telefoni
+385 (0)23-200-525
+385(0)23-200-701
+385 (0)23-200-545
+385 (0)23-200-572
Fax:
+385(0)23-200-702
Pročelnica: dr. sc. Iris Tićac, izv. prof.
   
Telefon: +385(0)23-200-525
E-mail: iticac@unizd.hr

Zamjenik pročelnice: dr. sc. Borislav Dadić, izv. prof.
   
Telefon: +385(0)23-200-525
E-mail: bdadic@unizd.hr
Tajnik:
Ivica Kuzmar, dipl. tur. kom.
Telefon: +385(0)23-200-545
Fax: +385(0)23-200-702
E-mail: ikuzmar@unizd.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.11
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 3.11
2012/2013 Glasova: 3 Ocjena: 3.22

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Iris Tićac 2.33
Borislav Dadić 2.83
Jure Zovko -
Slavko Brkić 2.67
Vani Roščić 3.33
Marko Vučetić 5
Nives Delija Trešćec 3.5
Maja Poljak 4.67
Ivana Knežić 2.83

Odgovori