Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest

Djelatnost odjela Studijski programi Preddiplomski studij povijesti Diplomski studij povijesti Poslijediplomski studij Nastavni materijali Silabusi Znanstveni časopis Odjela za povijest UNIZD Kontakt
Djelatnosti Odjela su:
 • ustrojavanje i izvedba nastave na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima u polju povijest za stjecanje stručnih zvanja prvostupnik i magistar povijesti,
 • ustrojavanje i izvedba nastave na poslijediplomskim doktorskim studijima u znanstvenom polju povijest za stjecanje znanstvenog zvanja doktor povijesnih znanosti,
 • ustrojavanje i provođenje izdavačke, bibliotečne i informatičke djelatnosti za potrebe 
 • nastave te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u znanstvenom polju povijest,
 • izvedba znanstvenih projekata u polju povijest,
 • ustrojavanje i provođenje različitih oblika stručnog rada,
 • unapređivanje visokostručnog rada u polju povijest.
Programi studija povijesti
Preddiplomski studij povijesti
 • Jednopredmetni preddiplomski studij povijesti
 • Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti
 • Diplomski studiji povijesti
Jednopredmetni diplomski studij povijesti
 • Dvopredmetni diplomski studij povijesti
 • Poslijediplomski studij povijesti
 • Jadran – poveznica među kontinentima
Studirati povijest na poslijediplomskoj razini (stjecanje doktorata znanosti) moguće je na interdisciplinarnom studiju:

Jadran – poveznica među kontinentima

Nastavne materijale preuzmite ovdje.

Silabuse preuzmite ovdje.

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
U časopisu Miscellanea Hadriatica et Mediterranea Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru objavljuju se radovi povijesne tematike i ostalih srodnih područja koji obrađuju jadranske i sredozemne teme. Časopis će objavljivati i kritike radova koji se bave ovom tematikom. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni nekom drugom časopisu.
Molimo izdavače i autore da nam šalju knjige, časopise, separate i preslike radova u kojima se obrađuje povijesna, arheološka, povijesno-umjetnička, klasično-filološka i slična problematika kako bismo ih prikazali u rubrici “Ocjene i prikazi” ili registrirali u stručnoj bibliografiji časopisa Hadriatica et Mediterranea Miscellanea.
Časopis izlazi jednom godišnje.
Rukopisi se dostavljaju Uredništvu (Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest, Obala kralja Petra Krešimira IV., 2, HR – 23000 Zadar) tijekom cijele kalendarske godine. Rukopisi pristigli do kraja prosinca objavljuju se u prvom sljedećem svesku.
Adresa Odjela
Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest
Ruđera Boškovića 5
23000 Zadar
Tajnik
Danijel Pavičić, mag. oec.
Tel: +385 (0)23/200-635, fax: +385 (0)23/200-730
E-mail: dpavicic@unizd.hr
Webmaster
Branko Kasalo mag. hist.
E-mail: bkasalo@unizd.hr
 
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Mato Ilkić -
Linda Mijić -
Anita Bartulović -
Teuta Serreqi Jurić -
Mithad Kozličić -
Pavo Živković -
Slobodan Čače -
Mladen Ančić -
Anamarija Kurilić -
Ante Bralić -
Serđo Dokoza -
Milorad Pavić -
Mateo Bratanić 5
Sanda Uglešić -
Kristijan Juran 4.5
Ante Batović -
Valentina Zovko -
Zrinka Serventi -
Branko Kasalo -
Antun Nekić -

Odgovori