Hotel International

Hotel International ističe se udobnošću i čistoći ambijenta što čini naše goste zadovoljnima. Odlikujemo se činjenicom da se naši gosti uvijek vračaju, a da je to tako provjerite i Vi. Nudimo najam naših posebno opremljenih dvorana za maturalnu večeru. Najmodernija audio tehnička oprema će Vas poticati na konstantan ples, a bogata i izvrsna večera biti će Vas predah. Zabavite se u našim prostorima i dopustite da se naše profesionalno osoblje pobrine za Vašu prvu večeru novog poglavlja života.


tel: +385 1 6108 454

fax: +385 1 6108 700

e- mail: prodaja@hotel-international.hr

www.hotel-international.hr

HOTEL INTERNATIONAL

Miramarska 24

10 000 Zagreb

Odgovori