Maturanti budite oprezni: Do sutra imate rok ovo učiniti u suprotnom plaćate ispite

Krajnji rok za odjavu ispita državne mature je 18. svibnja u 12 sati (podne), dakle maturanti i ostali pristupnici, to mogu učiniti još sutra. Oni koji ne odjave ispit, a na kraju se ne pojave na prijavljenom roku, ispit će platiti prema standardnoj cijeni od 175 kuna. Dogodi li se opisani slučaj, spomenuti će vam se trošak izlistati na poveznici Moji podaci/Zaduženja i uplate.

Valja naglasiti, da odjave ispita, ne vrše na isti način redoviti maturanti te ostali pristupnici. 

Važne obavijesti vezane za prijave i odjave ispita državne mature

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Ostali se pak pristupnici javljaju Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Ako i dalje imate određene nejasnoće kad i kako naknadno prijaviti, odjaviti ili promijeniti već prijavljeni ispit, na ovom linku se nalaze priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.

Ostale značajne informacije vezane za državnu maturu, poput kalendara, promjena u ispitnim katalozima, načinu kažnjavanja prepisivanja, pogledajte na potonjim linkovima:

Objavljen kalendar državne mature za školsku godinu 2016/2017

Ovaj je izborni predmet prijavilo daleko najviše pristupnika državnoj maturi

Važne izmjene na ispitu iz Matematike na državnoj maturi

Sva djela koja su zadana za esej na dosadašnjim državnim maturama

Rigorozno postrožene kazne za prepisivače na državnoj maturi

Objavljen popis svih lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Objavljeni ispitni katalozi za državnu maturu 2016./2017. godine

Nakon 7 godina uvedene promjene u gotovo sve predmete na državnoj maturi!

Odgovori