Rijeka i Split objavili listu slobodnih mjesta na fakultetima

Riječko i splitsko sveučilište je objavilo popis slobodnih mjesta na svojim fakultetima za jesenski upisni rok. Za sve one maturante koji nisu uspjeli upisati željeni fakultet iz prve, jesenski rok dolazi kao slamka spasa. Oni koji razmišljaju o upisu na našoj obali sada mogu vidjeti gdje za to imaju priliku.

Najviše slobodnih mjesta na Ekonomiji i Pravu

Ukupan broj slobodnih mjesta na splitskom sveučilištu je 532, od čega najviše mjesta ima na splitskom Pravnom i Ekonomskom fakultetu. U Rijeci je slična situacija. U glavnom gradu Kvarnera ostalo je mjesta za još 496 onih koji su željni svojeg indeksa. Ekonomski fakultet u Rijeci ima još 110 slobodnih mjesta, a pravni 57.

Važno je napomenuti da su u na oba sveučilišta večina slobodnih mjesta rezervirana za upis studenata na izvanredni studij. Upis u ovu kategoriju znači i bitno manja studentska prava te status koji je još uvijek upitan unutar samog bolonjskog procesa.

Ekonomski fakultet u Splitu tako ima još 121 slobodno mjesto, od čega se 103 maturanta mogu upisati kao izvanredni. Slično je i na Pravnom fakultetu koji ima još 148 slobodnih mjesta, od kojih je samo 11 na redovitom studiju.

Zagreb i Osijek još uvijek bez popisa

Zanimljivo je da u naša dva najveća grada na moru ostalo dosta mjesta na Pomorskim fakultetima. U Splitu ima mjesta za još 89 budućih pomoraca, a u Rijeci za još 88.

Detaljni popis slobodnih mjesta na Sveučilištu u Splitu možete naći na njihovim službenim stranicama, te u dokumentu. Isti je popis riječko sveučilište objavilo u priloženom dokumentu.

Još uvijek se čeka ista lista od zagrebačkog i osiječkog sveučilišta. Najveći interes za slobodna mjesta je zasigurno u glavnom gradu, prema kojem gravitira velik broj zainteresiranih iz cijele Hrvatske.

Odgovori