POPULARNI PROFESORI

Osnovna Srednja Fakultet
# Ime i prezime Fakultet Sveučilište Ocjena
1 Nataša Beširević FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 5
2 Olga Supek Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru 5
3 Laura Ašperger Zagrebačka škola ekonomije i managementa: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 5
4 Vedrana Baričević FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 5
5 Nuno Carlos Henriques de Almeida Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 5
6 Nenad Vudrić Visoka poslovna škola 'Libertas' Privatne visoke škole Zagreb 5
7 Martina Baučić GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 5
8 Neven Vidaković Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 5
9 Sanja Puljas PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 5
10 Shawn Sturgeon RIT Croatia: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 5
11 Nebojša Blanuša FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 5
12 Iva Rinčić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 5
13 Barbara Jazvić Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 5
14 Krešimir Petković FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 5
15 Martina Gujić Visoka poslovna škola 'Libertas' Privatne visoke škole Zagreb 5
16 Amina Ahec Šonje Zagrebačka škola ekonomije i managementa: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 5
17 Andrijana Sesar Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 5
18 Maja Lukežić Štorga Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 5
19 Mirjana Kasapović FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 5
20 Jagoda Gulan-Ravlić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 5

POPULARNE INSTITUCIJE

Osnovna Srednja Fakultet
# Škola Grad Ocjena
1 OŠ JURJA DALMATINCA ŠIBENIK Šibenik 5
2 OŠ BOGUMILA TONIJA Samobor 5
3 OŠ Fran Franković Rijeka 5
4 OŠ GRADIŠTE Gradište 5
5 OŠ Antuna Augustinčića Zaprešić 5
6 OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Zagreb 5
7 OŠ Kraljevica Kraljevica 5
8 OŠ A. G. Matoša Novalja Novalja 5
9 OŠ o.PETRA PERICE MAKARSKA Makarska 5
10 OŠ IVANA MEŠTROVIĆA Zagreb 5
11 OŠ Marina Držića Zagreb 5
12 OŠ STROŽANAC Podstrana 5
13 OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ Karlovac 5
14 OŠ Smiljevac Zadar 5
15 OŠ Vladimira Becića Osijek Osijek 5
16 OŠ Mladost Osijek 5
17 OŠ Jagode Truhelke Osijek 5
18 OŠ JOŽE ŠURANA Višnjan 5
19 OŠ ŠTRIGOVA Štrigova 4.88
20 OŠ Ivan Goran Kovačić Štitar Štitar 4.88
# Fakultet Sveučilište Ocjena
1 VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Privatne visoke škole Zagreb 5
2 Visoka poslovna škola ‘Libertas’ Privatne visoke škole Zagreb 5
3 Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 5
4 Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 5
5 FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 5
6 Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4.67
7 RIT Croatia: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 4.63
8 MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 4.44
9 Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 4.06
10 Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 4
11 Sveučilište u Zadru Sveučilište u Zadru 3.94
12 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 3.89
13 Visoka škola za sigurnost Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3.86
14 Visoka tehnička škola u Bjelovaru Privatne visoke škole Bjelovar 3.78
15 Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Privatne visoke škole Zagreb 3.76
16 Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilište u Zadru 3.67
17 Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru 3.61
18 Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3.56
19 FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3.56
20 GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 3.56