Gimnazija B. Frankopana Ogulin

O nama Upisi Obrazovna područja i smjerovi Izvannastavne aktivnosti Posebnosti škole Kontakti

Škola raspolaže s dva kompleksa zgrada i športskom dvoranom ukupne površine 2.572,45 m2.

Odlukom Karlovačke županije započela je dogradnja prostora od 360 m2 koji nedostaje za kvalitetnu jednosmjensku nastavu. Izvedeni su radovi u vrijednosti od 200.000,00 kn, a cijela investicija s opremom vrijedi 3 milijuna kuna. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dogradnja će se obaviti tijekom šk. god. 2007./08. sredstvima Svjetske banke.

U starom dijelu zgrade izmijenjena je fasadna stolarija osim maloga dijela koji će zajedno sa stolarijom novijega dijela zgrade biti izmijenjen projektom HEP-ESCO, kao i elektro instalacija.

Ukupna površina kabineta i učionica je 1.035,82 m2. Školska knjižnica s čitaonicom je površine 72 m2. Ukupna površina športske dvorane je 168 m2.

Dogradnjom bi se dobile četiri učionice te prostor za zbornicu koji je za zbornicu u novijem dijelu zgrade za sada vrlo skučen. Na ovaj način stvorili bi se uvjeti za organizaciju nastave u specijaliziranim učionicama za informatiku, zatim praktikum daktilografije i vježbeničke tvrtke. Također bi se mogli opremiti kabineti kemije, biologije i fizike. Za ove projekte očekujemo potporu MZOŠ-a te Županije karlovačke i Grada Ogulina.

Školska knjižnica je u potpunosti opremljen prostor s oko 9.500 knjiga i s opremom koju čine: računalo, TV, video, DVD i sl. Športska dvorana ima vrlo zastarjelu opremu ali je dio opreme obnovljen tijekom 2006. godine. Tijekom 2008. g. planira se daljnja obnova.

Imamo dva informatička kabineta s 15 radnih mjesta. Prošle šk. godine su nabavljena nastavna pomagala za biologiju i kemiju, a u četiri učionice postavljena su računala čime je donekle osuvremenjena nastava.

Predmeti koji se vrednuju za upis:

Prosjek svih zaključnih
ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u 5., 6., 7. i 8.
razredu te zasebno predmeti ovisno o smjeru. Detaljnije piše ovde.

Minimalan bodovni prag:

Prema Zakonu o brdsko-planinskim područjima u koja pripada i Ogulin (NN
broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) propisani bodovni prag
se umanjuje za 4 boda.

  • Program: Opća gimnazija 56 bodova – 4 boda = 52 boda

  • Zanimanje: Ekonomist 44 boda – 4 boda = 40 bodova

  • Zanimanje: Hotelijersko-turistički tehničar 44 boda – 4 boda = 40 bodova

  • Zanimanje: Prodavač nema bodovnog praga

Srednja škola: Gimnazija B. Frankopana Ogulin

Lokacija:

47300 Ogulin, Struga 3

Opis škole i vrsta obrazovanja koje se stječe završetkom škole:

Gimnazija Bernardina Frankopana škola je koja nastavlja tradiciju Realne gimnazije Ogulin osnovane 1919.godine. Dugi niz godina u kojima je gimnazijsko obrazovanje primarno imala je , kao i sve škole u Hrvatskoj promjena društveno uvjetovanih a od 1996. ponovno nosi naziv Gimnazija. Danas se u našoj školi stječe srednja školska sprema i srednja stručna sprema.

Obrazovna područja i smjerovi:

Opća gimnazija, Ekonomist, Hotelijersko turistički tehničar, Prodavač

Izborni predmeti, izvannastavne aktivnosti i slobodno vrijeme:

Izborni predmeti:

  • opća gimnazija: Informatika, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Matematika, Fizika

  • ekonomija: Vježbenička tvrtka, Globalno poslovno okruženje, Osnove turizma

  •  hotelijerstvo: terenska nastava

  • prodavači: Kreativnost u poslovanju, Prezentacijske vještine

Izvannastavne aktivnosti:

Mladež Crvenog križa , Novinarska grupa, Dramska grupa, Ekološka grupa,
Gastro, Mladi poduzetnik, Likovna grupa, Školski športski klub
„Bernardin“-košarka , Školski športski klub „Bernardin“-odbojka

Posebnosti škole:

Od ove školske godine je organizirana kabinetska nastava. Jedan kabinet koristi se isključivo za njemački jezik, a to je zapravo njemački multimedijski kutak koji je opremio Goethe institut prigodom potpisivanja sporazuma o suradnji kojim je naša škola postala PASCH škola. Cijela škola umrežena je u računalnu mrežu, pa se od ove školske godine upotrebljavaju e-Dnevnici. Škola ima školsku knjižnicu koja je u potpunosti opremljen prostor sa čitaonicom, dva računala s printerom,fotokopirni papir, tv prijemnik s dvd-om, te fondom knjiga od 9500 koji se kontinuirano popunjava novim stručnim i beletrističkim naslovima. Škola sudjeluje u Comenius multilateralnom projektu“Enterprising, healty and creative“ 2012.-2014.

Ravnateljica: Sanja Dubić, prof.

Radno vrijeme za rad s strankama: svaki radni dan od 8:00 do 14:00

Telefon: 047/525-817

e-mail adresa: ravnatelj@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Pedagog

Radno vrijeme za rad s strankama: svaki radni dan od 7:30 do 13:30

Telefon: 047/531-814

e-mail adresa: pedagog@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Tajništvo: tajnica Mirjana Beljan

Radno vrijeme za rad s strankama: svaki radni dan od 8:00 do 14:00

Telefon: 047/522-573

Mobitel: 095/1522-576

Faks: 047/811-422

e-mail adresa: tajnistvo@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Ispitni koordinator: Ana Stipetić, prof.

Radno vrijeme za rad sa strankama: nema

Telefon: 047/522-672

Mobitel: 095/1522-575

e-mail adresa: koordinator@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Satničar, voditelj obrazovanja odraslih, CARNet administrator škole: Dragan Sabljak, prof.

Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak od 10:00 do 11:00

Mobitel: 095/1522-578

e-mail adresa: odrasli@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Računopolagatelj: Mira Palalić

Radno vrijeme za rad s strankama: svaki radni dan od 8:00 do 14:00

Telefon: 047/811-423

e-mail adresa: racunopolagatelj@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 1.5
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 1.5
2012/2013 Glasova: 5 Ocjena: 2.05

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Sunčica Sabljak Španjolski i njemački jezik 4.92
Elizabeta Ivčević Informatika 1.89
Domagoj Babić povijest i latinski jezik 2.2
Hrvoje Magdić Hrvatski jezik i sociologija 3.23
Vlasta Salopek-Butković Fizika i Matematika 3.96
Ivana Brozović matematika 5
Radovan Saks Tjelesna i zdravstvena kultura 5
Dubravka Turina Geografija 3.25
Jasmina Jašarević Filozofija i engleski jezik 4.83
Anton Samsa Povijest 4
Vlasta Salopek Butković Matematika i fizika 4.33

Odgovori