GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA

O školi Predmeti Kontakti

 
Školski kurikulum donosi se na osnovu Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovnu i srednju školu po članku 28. koji glasi:

(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada

(2) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima,a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa

(3) Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta,izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno obrazovne aktivnosti,programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda

(4) Školskim kurikululumom se utvrđuje:

– aktivnost,program i/ili projekt

– ciljevi aktivnosti programa i/ili projekta

– namjena aktivnosti,programa i/ili projekta i njihova odgovornost

– način realizacije aktivnosti,programa i/ili projekta

– vremenik aktivnosti,programa i/ili projekta

– detaljan troškovnik aktivnosti,programa i/ili projekta

– način vrednovanja u način korištenja rezultata vrednovanja

(5) Školski kurikulum donosi školski odbor do 15.rujna tekuće školske godine na prijedlognastavničkogvijeća

(6) Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku

(7) Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku , ako je objavljen na mrežnim stranicama škole

Temeljno obilježje Nacionalnog okvirnog kurikuluma je prelazak sa sadržajnog na kompetencijski sustav i učenička postignuća (rezultat učenja). U njemu su definirane najvažnije odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljevi odgoja i obrazovanja kako bi se mogao uspješno promovirati intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. Osim službenih programa, obuhvaća i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja i prepoznatljivost škole.

Važno je naznačiti da Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja veoma značajan dokument za planiranje i organiziranje rada svake škole, uključujući i školski kurikulum.

U izradi školskog kurikuluma svjesno smo izostavili detaljne operativne programe koji su ionako navedeni u Godišnjem planu Škole, te smo naglasili teme, nositelje programa, ciljeve i metode, vrednovanje učeničkih postignuća, kao i strukturu svakog obrazovnog područja.

Ovaj dokument poziva sve one koji na bilo koji način sudjeluju u radu škole da na jedan posve drugačiji način razmišljaju o nastavi i školi. Nadamo se da će krajnji ishod (učeničko postignuće) to i pokazati. Rezultati naših učenika na prvoj državnoj maturi najbolji su pokazatelj da idemo u pravom smjeru.

Kurikulum

Ured:
ured@gimnazija-mujevica-im.skole.hr

Administrator:
admin@gimnazija-mujevica-im.skole.hr

Tajništvo:
tajnistvo@gimnazija-mujevica-im.skole.hr

ss-imotski-505@skole.t-com.hr

Telefon:
021/843 – 098

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 1
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2015/2016 Glasova: 1 Ocjena: 1
2013/2014 Glasova: 3 Ocjena: 3.67
2012/2013 Glasova: 2 Ocjena: 1.81

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Marijana Vuković Biologija 4.33
Katarina Milas Njemački jezik 5
Ivan Majić Geografija 4.83
Martina Pavić Matematika i informatika 4.47
Gordana Šabić Todorić Tjelesna i zdravstvena kultura 5
Sretenka Katanušić Engleski jezik 5
Antonela Rebić Glazbena kultura 4
Anita Rebić Psihologija 4.83
Gaby Škeva Tjelesna i zdravstvena kultura 4.67
Josip Mašić Geografija 2.5
Senka Galić matematika 5
Slavenka Markota filozofija i logika 4.92
Irena Rudež Sociologija, Politika i gospodarstvo 4.33
Dragutin Stjepan Koštro Povijest i geografija 5
Željko Galić Matematika i fizika 3
Ana Mendeš Matematika i fizika 5
Marko Mendeš Likovna umjetnost 5
Draženka Bošnjak hrvatski jezik 3.67
Dalibor Prlić Fizika 4.67
Boris Karin Biologija 2.5

One comment

  1. Dobro je sto ima dosta kvalitetnih profesora, ali je najveca zmajerka sto skola nema vlastite prostore p ih dijeli s jos 3 skole. No međutim, to je i neka vrsta poticaja tako da na to ne treba gledati u potpunosti crno. 😉

Odgovori