Medicinska škola Karlovac

O školi Povijest Upisi Smjerovi Slobodne aktivnosti Kontakti

Opis škole i vrsta obrazovanja koje se stječe završetkom škole

Medicinska škola Karlovac počela je s radom 1960. godine pod nazivom „Škola za medicinske sestre“. Škola ima 10 razrednih odjela i odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za smjerove:

  • medicinska sestra/tehničar opće njege (petogodišnji program)

  • fizioterapeutski tehničar/tehničarka

  • sanitarni tehničar/tehničarka

  • medicinski kozmetičar/kozmetičarka

  • primalja asistentica/asistent

Od 2010. godine Medicinska škola Karlovac provodi obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara opće njege prema petogodišnjem programu odobrenom od Europske Unije. Strukovni kurikulum provodi se kroz općeobrazovne predmete u 1. i 2. razredu i strukovne module u 3., 4. i 5. razredu. Škola je moderno opremljena, sa specijaliziranim kabinetima, računalom i projektorom u svakoj učionici, klimatizirana i u neposrednoj blizini Opće bolnice Karlovac što olakšava odlazak na stručnu praksu.

Medicinska škola Karlovac počela je s radom 1960. godine pod nazivom “Škola za medicinske sestre”. U 2000. godini svečano je obilježena 40. godina postojanja. Većina učenika, po završetku školovanja zaposlila se u Karlovcu, diljem Hrvatske, a ima ih zaposlenih u struci u mnogim Europskim i prekomorskom zemljama. Mnogi nastavljaju školovanje na zdravstvenom veleučilištu, medicinskom fakultetu i drugim fakultetima. Trenutno u karlovačkoj županiji, Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima radi preko 50 liječnika specijalista koji su završili našu školu.

U 1999. godini škola je proširena. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je s 1 200 000,00 kuna financiralo nadogradnju polivalentne dvorane i proširenje knjižnice. Škola se tako uspjela proširiti propisanim standardima i zahtjevima novog stoljeća. U studenome 2001. dovršena je izgradnja športskog igrališta pokraj škole za održavanje sati tjelesne i zdravstvene kulture, ali i slobodnog vremena mladih. Školska knjižnica djeluje kao knjižnično-informacijski centar gdje je učenicima omogućen pristup Internetu, a opremljena je lektirom, referentnom literaturom, stručnom medicinskom literaturom i zbirkom DVD-a koji se koriste u nastavnom procesu.

Od školske godine 2009./2010. uvodimo novi smjer medicinski kozmetičar.

Tijekom 2009. godine dvije učionice su preuređene za kabinetsku nastavu. Za potrebe novog smjera medicinskog kozmetičara, odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, uređeni su kozmetički kabinet i kemijski kabinet sa najmodernijim namještajem i opremom koja u potpunosti zadovoljava potrebe nastave.

U 2010. godini postavljeni su gromobrani i nova ograda oko školskog igrališta. Škola se redovito održava i priprema za 50 godina škole.

Od školske godine 2010./2011. započinjemo s obrazovanjem za medicinsku sestru / tehničara opće njege (petogodišnji program).

U studenom 2010. godine škola je svečano obilježila 50. godišnjicu djelovanja. Svečanost se održala u školskoj dvorani, a odazvao se veliki broj uzvanika iz drugih odgojno-obrazovnih institucija, županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U ožujku 2011. godine škola je bila domaćin državnog natjecanja Schola medica. Na natjecanju smo osvojili 1. mjesto u zanimanju medicinska sestra/medicinski tehničar. Kako bi se natjecanje moglo kvalitetno održati, Karlovačka županija je odobrila sredstva za kupnju dvije lutke za zdravstvenu njegu i ostalu potrebnu opremu za kabinet zdravstvene njege.

Nakon dugog razdoblja provedenog na zajedničkom zemljištu, Medicinska škola Karlovac se osamostalila i dobila svoju katastarsku česticu pod brojem 2349/2 čime je ostvarila mogućnost dogradnje škole.

Tijekom 2012. godine Opća bolnica Karlovac i Medicinska škola Karlovac odvajaju instalacije kako bi se škola u potpunosti osamostalila.

Naši učenici redovito posjećuju Dječji odjel Opće bolnice Karlovac gdje olakšavaju bolničke dane djeci tako što održavaju prigodne priredbe. Sudjeluju u organiziranju akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi za građanstvo obilježavajući tim akcijama Dan sestrinstva, Dan dijabetičara, Dan bolesnika i Dan zdravlja. Učenici završnih razreda uz pomoć svojih mentora održavaju predavanja u osnovnim školama karlovačke županije s temama: Ovisnosti, Alkoholizam, Spolni život, Higijena, Spolne bolesti i kontracepcija. Svake školske godine učenici koji navrše 18 godina sudjeluju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Učenici naše škole sudjeluju na natjecanjima schola medica (čitaj: skola medika), latinski jezik, hrvatski jezik, matematika, biologija, Lidrano, i sportskim natjecanjima na kojima postižu izvrsne rezultate.

Kroz sve te aktivnosti učenici se odgajaju prema etičkim načelima i humanosti te pripremaju za poziv zdravstvenih djelatnika koji je jedna od najplemenitijih zvanja. Cilj programa za obrazovanje medicinska sestra – medicinski tehničar je osposobiti ih za izvođenje zdravstvene njege, razumijevanje osnovne biološke građe i funkcioniranje tijela, osposobljavanje za rad na zaštiti i unapređivanje zdravlja kao član tima za hitne medicinske postupke i za vođenje temeljite dokumentacije. Posebno značenje pridaje se razvijanju humanog odnosa prema bolesniku i čuvanju profesionalne tajne. Sastavni dio čini i strukovna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje u zanimanje u realnim uvjetima.

Učenici se u prvom razredu pripremaju u kabinetu zdravstvene njege, a u drugom razredu počinju obavljati praksu u Općoj bolnici Karlovac. Za obavljanje tog specifičnog i odgovornog rada važno je da osoba bude psihički zdrava i motivirana za rad s bolesnikom. Stoga je za upis u Medicinsku školu Karlovac obvezna potvrda Medicine rada o psihofizičkom zdravlju.

Nakon završenog programa i položenog završnog ispita učenici se mogu zaposliti u klinikama, domovima zdravlja, domovima umirovljenika, dječjim vrtićima, zavodima iz područjima zdravstva te u kućnoj njezi.

Tijekom školovanja za fizioterapeutskog tehničara učenici savladavaju znanja o hidroterapiji, termoterapiji, krioterapijskim postupcima, ultrazvučnoj terapiji, elektroterapiji, kinezoterapiji, te medicinsko-masažne tehnike kao što su klasično-ručna masaža, limfna masaža, vezivno-tkivna masaža, te masaža uz pomoć elektroaparata. Fizioterapeutski tehničar se obrazuje u području zdravstva te se osposobljava za obavljanje zadaća u području fizikalne medicine i rehabilitacije. On je član rehabilitacijskog tima u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama. Nakon završenog programa i položenog završnog ispita učenik može nastaviti školovanje na odgovarajućem strukovnom studiju ili drugom visokom učilištu. Prilikom zapošljavanja učenici naše škole zbog dobre edukacije rado su primljeni na radna mjesta i u drugim ustanovama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Natječaj za upis učenika u 1. razred školske godine 2014./2015.

Kontraindikacije za program Fizioterapeutski tehničar/tehničarka:

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Potrebna je potvrda nadležnog školskog liječnika.

Kontraindikacije za program Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege:

  • Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenje glasa ili govora koje utječe na komunikaciju. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama. Utvrđena alergija na profesionalne alergene. kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže. Potrebna je Liječnička svjedodžba Medicine rada.

    Strani jezici koji se izvode u školi kao obvezni: engleski jezik ili njemački jezik.

    Natjecanje iz znanja koje se dodatno boduje, a koje je samostalno odredila Medicinska škola Karlovac je natjecanje iz fizike.

Ekolozi

Recitatori

Novinari

Sportske aktivnosti

Crveni križ

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

KARLOVAC, dr. Andrije Štampara bb

Tel. brojevi:

047/431-304 – ravnateljica, Jasminka Štajcer, magistar novinarstva

047/431-371 – tajništvo

047/431-303 – računovodstvo, knjižnica

047/600-808 – pedagog

OIB 91734340338

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.19
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 2 Ocjena: 3.19

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Dr. Ružica Maradin Anatomija i fiziologija 4.5
Dalia Popović Grčki i Latinski jezik 1

Odgovori