SREDNJA ŠKOLA ILOK

Povijest Smjerovi Upisi Kontakti

Kao što svi znamo, iločki je kraj najpoznatiji i najcjenjeniji po svojim vinarskim proizvodima iza kojih stoji duga vinogradarska tradicija.Za one koji to ne znaju, vinogradarstvom su se na ovome prostoru počeli baviti Rimljani za svoje vladavine. Srećom,posao im je dobro išao, tako da je vinogradarstvo, vinarstvo i podrumarstvo sinonim Iloka i danas. Naravno, kako bi neki posao dobro rezultirao, potrebno je mnogo znanja i onoga teorijskoga i onoga praktičnoga. Stoga su davne 1899. osnovali Iločani Kraljevsku vinogradarsko-voćarsku školu čiju tradiciju danas njeguje Srednja škola Ilok. Isprva zamišljena kao isključivo vinogradarska škola, tijekom svoga stoljetnoga djelovanja proširila je svoju obrazovnu misiju uvodeći nove smjerove, a oni koji trenutno postoje su: Opća gimnazija , Poljoprivredni tehničar, Agroturistički tehničar, te trogodišnji smjer: Voćar-vinar-vinogradar.

Svakako treba naglasiti da svi učenici poljoprivrednih smjerova imaju izvrsnu priliku za stjecanje praktičnoga znanja jer školska ekonomija obuhvaća 20 ha, a u sklopu koje su plastenik za uzgoj cvijeća, povrća i začinskoga bilja, voćnjak,vinograd , ratarska površina, te moderno opremljeni vinski podrum. Novina od ove školske godine je i sušara za sušenje voća i povrća. Škola se može pohvaliti i svojim parkom-perivojem koji broji 180 biljnih vrsta, a neke su od njih među najstarijima u Hrvatskoj.

Također, treba spomenuti da od ove školske godine, Škola ima pravo korištenja Gradske športske dvorane pa se tako nastava tjelesnoga odgoja više ne mora improvizirati i prilagođavati vremenskim uvjetima kao do sada.

Važno je istaknuti da je Škola od 2002.godine u programu Međunarodnih eko škola, a 2003. godine nagrađena je za najljepši školski vrt. Ove godine, zahvaljujući vrijednom radu učenika i profesora, članstvo nam je produženo.

Svoj dan Škola obilježava na dan svetoga Urbana, svojega zaštitnika, 25.svibnja, a redovito proslavljamo i najznačajniji vinogradarski blagdan-Vinkovo, u puku poznatije kao vinogradarska Nova godina.

Kada govorimo o Školi, ne možemo ne spomenuti i naše učenike, one bivše i ove sadašnje.

Mnogi naši bivši učenici danas su poznati i priznati vinari, intelektualci, a ni od ovih sadašnjih ne očekujemo ništa manje. Njihovim radom, zalaganjem i sudjelovanjem u različitim školskim i izvanškolskim aktivnostima, Škola se može podičiti brojnim nagradama, a moglo bi se reći i odličnom besplatnom reklamom.

U našoj školi ove godine imamo sljedeća usmjerenja:

1. Opća gimnazija

O programu:

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod mladog čovjeka intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima te istraživačku radoznalost.Tijekom školovanja bit će ti omogućeni posjeti različitim manifestacijama ,organizirani posjeti kazališnim predstavama i umjetničkim izložbama.Po svršetku školovanja možeš izabrati daljnje školovanje na bilo kojem fakultetu.

2. Tehničar za računalstvo

O programu:

Cilj i zadaće obrazovanja:

Obrazovanje tehničara u području elektrotehnike, pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja utvrđenih u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ima za cilj:

osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje, te održavanju uređaja i postrojenja u pojedinim područjima elektrotehnike

stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima.

Posebni ciljevi programa tehničar za računalstvo su osposobljavanje učenika za obavljanje sljedećih poslova:

– posluživanje računala i računalskih mreža

– ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava

– izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala

– proizvodnja i razvoj programske opreme

– umnožavanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije

– održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala

– izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme

– servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda

– distribucija tehničke dokumentacije računala

– priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi)

Praktični dio stručnih sadržaja (radioničke vježbe) imaju zadaću omogućiti stjecanje osnovnih vještina u radu s materijalima, komponentama, instrumentima i strojevima.

Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čija je osnovna zadaća postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima rada.

3. Poljoprivredni tehničar – opći

O programu:

Čisto plavo more i zelena polja prava su bogatstva naše domovine na kojima nam zavide mnoge zemlje svijeta. Upravo se u ovom programu obrazuju majstori zelenih polja koji biljke i životinje ne ‘proizvode’, već ih uzgajaju i njeguju. Ako voliš prirodu, druženje s biljkama i životinjama, pridruži nam se i postani dio zajedničkog tima. Putovat ćeš na domaće i inozemne sajmove i izložbe te sudjelovati u raznim natjecanjima i manifestacijama. Program se ostvaruje u Školi, školskoj Ekonomiji- vrtu, plasteniku i vinogradu te u Obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima Grada Iloka. Školovanje u ovom programu traje četiri godine te završava polaganjem završnog ispita nakon kojega stječeš zvanje poljoprivrednog tehničara – općeg.

Kao opći tehničar ćeš znati :

– uzgajati gotovo sve biljne kulture

– primijeniti najsuvremenije načine uzgoja povrtnih i ratarskih kultura

– uzgajati, njegovati i štititi voćke u voćnjaku i trsje u vinogradu

– prepoznavati i liječiti ljekovitim biljem

– sve o životu pčela, riba, sitne i krupne stoke

– primjenjivati prirodne zakonitosti u uzgoju biljaka i životinja

– savjetovati starije jer, vjeruj nam, tvoje će razmišljanje biti daleko ispred njihovog

Mogućnost zapošljavanja :

– usvojena znanja možeš koristiti na obiteljskom gospodarstvu, a njih će, u tvoje vrijeme, biti puno više nego danas

– tvoja znanja koristit će i znanstvene ustanove koje se bave uzgojem biljaka i stoke

– mnogi privatni poduzetnici trebat će tvoja znanja i vještine jer će domaće i strano tržište hrane zahtijevati istinsku kvalitetu

– nakon završetka ovog programa možeš upisati Agronomski fakultet i jednoga dana dobiti zvanje diplomiranog inženjera agronomije

4. Agroturistički tehničar

O programu :

Ovo je zanimanje budućnosti. Agronomija, ugostiteljstvo i turizam objedinjeni ovim zanimanjem čine cjelinu kojom se nastoji postići konkurentnost i opstojnost poljoprivrede u ruralnom prostoru Grada Iloka i njegovom prstenu. Cilj je pripremiti obiteljska gospodarstva za ulazak u EU, vodeći računa o očuvanju prirodne cjelovitosti poštujući ekološka načela održivog razvitka. Preporučamo ga kreativnim učenicima koji će uspješno odgovoriti izazovu u području agrobiznisa i ruralnog razvitka. Odgovarat će onima koji se žele baviti uzgojem voćaka, vinove loze, povrća, žitarica, uzgojem domaćih životinja te proizvodnjom mesa, mlijeka i jaja. Izborni predmeti svojim sadržajima odgovaraju specifičnostima regije, potrebama gospodarstva, sklonostima učenika i mogućnostima izvođenja nastave. Učenici proširuju znanja iz postojećih stručnih predmeta ili zadovoljavaju neke specifične potrebe odabirom fakultativnih predmeta: pčelarstvo, ljekovito bilje,ratarstvo,vinarstvo, etnologija.

Program se izvodi na Ekonomiji Srednje škole Ilok, u školskim praktikumima i Obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima na iločkom području te u ugostiteljskim objektima Grada. Tijekom školovanja posjećuju se izložbe i sajmovi u zemlji i inozemstvu. Školovanje u ovom programu traje četiri godine, a završava polaganjem završnog ispita, nakon čega stječeš zvanje agroturističkog tehničara.

Kao agroturistički tehničar ćeš znati:

– kako osigurati uvjete za ekološki uzgoj povrća, voćaka, vinove loze, žitarica ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša.

– uzgojiti domaće životinja, njegovati ih te upoznati načine proizvodnje mesa, mlijeka, jaja

– hortikulturno urediti gospodarstvo ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima te održavati uređene površine

– koristiti različite načine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje

– kako najatraktivnije urediti i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva

– osmisliti zanimljive sadržaje rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi

– sve o povijesti i tradiciji ruralnog prostora, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme

– najbolje prezentirati i promicati različite ponude i sadržaje

5. Voćar – Vinogradar – Vinar

O programu:

Oduševljavaju li te sočni plodovi voćaka i želiš znati nešto više o njihovom uzgoju, sve ćeš saznati upišeš li ovaj program. Upoznat ćeš i tajne uzgoja vinove loze i pravljenja kvalitetnog vina te njegovog ocjenjivanja. Putovat ćeš na domaće i inozemne sajmove i izložbe, posjećivati vinske podrume naše i drugih zemalja.

Ovaj program odgovarat će onima koji vole biti u dodiru s prirodom te praktičan rad. Program se izvodi u školskom voćnjaku i vinogradu, te vinarijama i podrumima na području Iloka. Školovanje u ovom programu traje tri godine te završava polaganjem završnog ispita nakon koje stječeš zvanje voćara-vinogradara-vinara.

Kao voćar – vinogradar – vinar ćeš znati:

– stvoriti uvjete za uspješan uzgoj voćaka i vinove loze

– pravilno pripremiti tlo i obavljati različite radove vezane uz podizanje voćnjaka i vinograda

– saditi, njegovati i zaštititi voćnjak i vinograd

– prepoznati sortiment i najvažnije sorte voćaka i vinove loze

– pravilno i u pravo vrijeme ubrati slatke plodove

– sve o preradi grožđa, proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa

– koristiti razne poljoprivredne strojeve u voćarstvu i vinogradarstvu kao i razne druge strojeve i opremu u procesu prerade grožđa i proizvodnje vina

6. Vrtlar

Cilj i zadaće obrazovanja:

Cilj i zadaća obrazovanja je osposobiti učenike za rad u svim stručnim poslovima vrtlarske proizvodnje od neposredne proizvodnje cvijeća, povrća, ukrasnog bilja i drveća te za uređivanje i održavanje zelenih površina, parkova, groblja, sportskih terena i sl.

Učenici tokom školovanja stječu stručna znanja i vještine za kasniji samostalan rad u svim područjima vrtlarske proizvodnje, podizanja zelenih površina, za zaštitu bilja od bolesti, štetnika i korova kao i da daju svoj doprinos u zaštiti i očuvanju okoliša.

Ovi ciljevi i zadaće se realiziraju u okviru sati teoretske i praktične nastave, praktičnih vježbi i stručne prakse u plasteniku i na školskom gospodarstvu.

Opis zanimanje:

Proizvodna i uslužna aktivnost:

Učenici će naučiti razmnožavati, uzgajati i njegovati jednogodišnje i dvogodišnje trajnice,cvijeće, geofite i sobno bilje, a isto tako i povrće na otvorenom i plasteniku, na ekološki prihvatljiv način.

Sredstva i metode rada:

Nastava će se izvodi teoretski i praktično. Teorijski dio će se izvodi u suvremenim učionicama na cca 1150m2, s pripadajućim kabinetima.

Dio kabineta je opremljen računalima, zidnim projektorima, pametnim pločama te pristupom internetu. Praktična nastava izvodi se u suvremenom školskom praktikumu.

Učenicima je omogućeno izvođenje vježbi iz različitih strukovnih predmeta i praktične nastave. Svrha je učenicima dati što bolje uvjete za izvođenje nastave, te osposobljavanje za što bolji rad u struci.

Školsko gospodarstvo trenutačno obrađuje cca 15 hektara zemlje. Od ukupne površine zemljišta cca. 4ha se odnosi na vinograd, cca. 1 ha na voćnjak (breskve, jabuke, šljive…). Preostalih cca. 10 ha su oranične površine.

Sve površine se obrađuju vlastitom mehanizacijom. Školsko gospodarstvo posjeduje tri traktora, i sve priključne strojeve kao što su: kultivator, prskalice za ratarske usjeve, prskalice za vinograd (automizer), plugove (dvobrazni i trobrazni), prikolice za traktor, malčer, tarup, kosilice za travu i drugo.

Školski vrt je zamišljen i izveden kao učionica na otvorenom. Školski vrt je star koliko i škola, ali je u ratu devastiran.

Praktikum se sastoji od plastenika i namijenjen je obuci učenika. Učenici se obučavaju za proizvodnju presadnica od sjemena do potpuno uzgojene presadnice spremne za sadnju na cvjetne gredice. Broj proizvedenih sadnica zadovoljava ne samo vlastite potrebe već je dio sadnica namijenjen tržištu. U rasadničkom dijelu uzgajaju se sadnice ukrasnog grmlja.

Po završetku školovanja učenici su obučeni za samostalan rad.

Mehanizacija se koristi za primjenu agro tehničkih mjera zasnovanih na znanstvenim saznanjima u ratarskoj, povrtlarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Obavljajući praktičnu nastavu učenici stječu znanja i vještine o konstruktivnim osobinama strojeva i načinu rada. Na ovaj način stječu dobru osnovu za daljne obrazovanje, rad u vlastitom obiteljskom gospodarstvu ili mogu biti organizatori poljoprivredne proizvodnje.

O upisima u srednje škole RH u školskoj 2013./2014. godini informirajte se na web stranici . O programima koje upisujemo u našoj školi informirajte se na web stranici Škole u kartici iznad “Smjerovi”.

Sa Nacionalnog informacijskog sustava prijave upisa u srednje škole možete pogledati datoteku “Programi detaljno”, tj. detaljnu strukturu programa koji se mogu upisati u našoj školi.

Srednja škola Ilok

Matije Gupca

168

HR-32236 Ilok

OIB: 95667134486

MB: 1417185

tel.: 032 593207

fax.: 032 593207

email: ss-ilok@ss-ilok.skole.hr

Ravnatelj: Ivan Bošnjak,

prof.

Tajnica: Mirta Rac Papak,

dipl.iur.

Pedagog: Nada Lucević, prof.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori