UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

Povijest Uvjeti rada i opremljenost Organizacija radnog tjedna Suradnja s roditeljima Skrb za učenike slabijeg imovinskog stana Kulturna i javna djelatnost škole Baletni odjel Slikarsko - dizajnerski odjel Nastavni planovi i programi Kontakti

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik

Određeni oblici javnog glazbenog obrazovanja u Dubrovniku, datiraju iz devetnaestog stoljeća ( podučavanje glazbe u učiteljskoj školi ).

Između dva svjetska rata, djelovale su dvije privatne glazbene škole ( Paule Begović, te Helene i Eduarda Křenek ) ; potom glazbeni tečaj Dubrovačke filharmonije, te glazbeni pedagog, zborovođa, dirigent i skladatelj Čeh Josef Vlach-Vrtický.

1935. godine Vlach-Vrtický predao je Dubrovačkom kurorkestru nacrt statuta i plan nastave glazbene škole, no ista je uspostavljena tek 1940. godine kada je ( prema obavijesti u časopisu «Dubrava» ) Banovina Hrvatska u svom proračunu osigurala novac za školu, u kojoj je ( prema vijestima u časopisu «Hrvatska» ) «ispit zrelosti» u travnju 1944. godine polagala prva generacija njenih polaznika.

Kao datum kontinuiranog nastavka rada tadašnje Muzičke škole uzima se 27. travanj 1945. godine.

Školske godine 1990. / 1991. velikim zalaganjem gđe. Luciane Leoni prve baletne pedagoginje u školi, prof. Tatjane Šarić Lucić – ravnateljice Klasične baletne škole u Zagrebu i tadašnjeg ravnatelja Centra za umjetnički odgoj i obrazovanje «Luka Sorkočević» Dubrovnik – prof. Vinka Brnadića na školi je započela svoje obrazovanje i prva generacija učenika na baletnom odjelu, da bi Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske školske godine 1991. / 1992. pored dotadašnjeg isključivo glazbenog obrazovanja, na školi započelo i službeno osnovno baletno obrazovanje.

Odlukom Skupštine općine Dubrovnik od 17. studenog 1992.godine, dotadašnja Muzička škola prerasta u Umjetničku školu Luke Sorkočevića Dubrovnik, čija je djelatnost obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi po programima za osnovne / glazbene i baletne škole /, odgoj i obrazovanje učenika srednjoškolske dobi po programima za srednje glazbene i baletne škole, te škole primijenjenih umjetnosti. Djelatnost Umjetnicke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik je i rad s djecom predškolskog uzrasta kroz predškolski glazbeni i baletni kutić.

Školske godine 1993. / 1994. svoje obrazovanje započinje i prva generacija učenika srednjoškolske dobi u programu primijenjenih umjetnosti – smjer: slikarski dizajner.

Školske godine 1995. / 1996. svoje glazbeno obrazovanje započinje i prva generacija učenika Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik – na Područnom odjeljenju u Korčuli, na kojem se mogu učiti instrumenti : glasovir, gitara, violina, harmonika, mandolina, klarinet, saksofon i blok-flauta, a uz temeljni predmet solfeggio.

Školske godine 1997. / 1998. svoje je srednjoškolsko obrazovanje započela, i uspješno završila, za sada jedina generacija polaznica klasičnog baleta, a većina djevojaka prve srednjoškolske generacije, svoje su prve profesionalne korake pronašli na «daskama» baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Milanu, Los Angelesu i Beču.

Škola se nalazi u zgradi bivšeg samostana Sv. Katarine – reda časnih sestara Benediktinki, u ulici Josipa Jurja Strossmayera ( prije ulica Sv.Katarine ).

Nakon katastrofalnog potresa koji je zahvatio jug Hrvatske, 15. travnja 1979. godine, u kojemu je stradao i objekt današnje Umjetničke škole, isti je obnavljan dvije godine, u periodu od 1982. do 1984.godine, te od tada škola raspolaže s 21 učionicom za indiviualnu nastavu, 2 baletne dvorane, 8 učionica za skupnu nastavu, koncertnom dvoranom, zbornicom, prostorima uprave, nototekom i fonotekom, te velikim parkovnim prostorom u kojemu se redovito održavaju dramske i glazbene priredbe Dubrovačkog ljetnog festivala.

U školskoj 2009. / 2010. godini u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića Dubrovnik , kao i na Područnom odjeljenju u Korčuli, upisano je na 54 odjeljenja ukupno 710 polaznika i učenika, a zaposleno je 87 djelatnika, i to u nastavi, administrativno – tehničkoj i podvorničkoj službi.

UVJETI RADA, OPREMLJENOST

Škola raspolaže s 21 učionicom za individualnu nastavu, devet učionica za tzv. grupnu nastavu ( solfeggio, obp-predmeti … ), koncertnom dvoranom, dvije baletne dvorane, prostorom za fonoteku i nototeku, zbornicom, tri prostora uprave, te devet sanitarnih čvorova.

Od prostora koji nedostaju su:

 • 4 učionice za grupnu nastavu ( za stručni dio likovne škole )

 • 3 učionice za grupnu nastavu ( solfeggio, obp. predmeti … )

 • 4 učionice za individualnu nastavu

 • prostor za nastavu tjelesnog odgoja

Nastava se u Školi održava u vremenu od 745 sati do 2045 sati, u dvije smjene i međuturnusno ( za učenike individualne nastave ).

Nastava stručnog dijela predmeta likovne škole održava se u prostorima Sveučilišnog campusa u Dubrovniku.

Nastava TZK-a održava se ponedjeljkom za 1. i 2. razred srednje škole u dvorani OŠ Marina Getaldića – Centar te za 3. i 4. razred srednje škole srijedom i četvrtkom u ženskom đačkom domu Paola di Rosa.

U osnovnoj školi u Cavtatu, održava se dislocirana nastava za polaznike Pripremno – početnog tečaja te učenike od 1. do 4. razreda Osnovne glazbebe škole.

Na Područnom odjeljenju Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik, u Korčuli, u prostorima Osnovne škole Petra Kanavelića, održava se nastava za učenike od prvog do 6. razreda Osnovne glazbene škole.

Sve učionice su grijane.

ORGANIZACIJA RADNOG TJEDNA

Nastava u Školi organizirana je u 5-dnevnom radnom tjednu.

Nastava se odvija dvoturnusno ili kontraturnusno, zavisno o opterećenosti ili zauzetosti učenika i vanjskih suradnika – nastavnika koji rade u drugim školama.

Glavni turnus ( nastava ) u jutarnjim satima započinje u 800 sati, a u poslijepodnevnim satima u 1400 sati.

Individualna nastava za učenike instrumentaliste održava se cijeli dan počevši od 730 sati pa navečer do 2045 sati, a sve zavisno o opterećenosti učenika, ali i zauzetosti soba u kojima se održava nastava, jer u pojedinim sobama rade dva, pa čak i tri nastavnika dnevno.

U večernjim satima u prostorima škole održava se grupna nastava za školske ansamble – zborove, orkestre, komorne ansamble, a u vremenu od 1900 – 2045 sati te po potrebi i dulje.

Suradnja s roditeljima vrši se prvenstveno putem razrednika učenika srednje škole, kao i putem predmetnih nastavnika, nastavnika individualne nastave, te nastavnika teorijske glazbene nastave, kao i putem roditeljskih sastanaka.

Suradnja se odvija također i putem instituta Roditeljskog vijeća – učenika srednje škole.

U slučajevima eventualnih težih problema ili nesporazuma, suradnju i stručnu pomoć pružaju pedagoginja škole, ravnatelj škole, Nastavničko vijeće, a po potrebi i Školski odbor Umjetničke škole.

Suskladno situaciji u kojoj se nalaze ili žive, kako učenici naše škole tako i njihovi roditelji ( a što se prvenstveno odnosi na materijalnu situaciju u obitelji ) Škola sa svoje strane pokušava učenicima maksimalno olakšati školovanje, oslobađajući ih plaćanja participacije namjenskih sredstava tijekom školske godine, plaćanja najma instrumenta, posudbom ili fotokopiranjem notnih materijala, knjiga, cd-a….

Kulturna i javna djelatnost Škole obuhvaća nastupe učenika glazbenika na internim i javnim koncertima, natjecanjima i smotrama, nastupe učenica baletnog odjela te izložbe učenika likovnog odjela Škole.

Tijekom školske godine planira se cca. 45 internih i javnih koncerata, najmanje dva nastupa učenica baletnog odjela, kao i dvije izložbe učenika likovnog odjela škole.

Prigodne gradske i županijske svečanosti te propagandno – turističke akcije u Gradu i Županiji, upotpunjuju svojim nastupima učenici naše Škole solističkim nastupima i nastupima ansambala ( orkestara, zborova i baletnog odjela ).

Tijekom školske godine učenici organizirano i individualno posjećuju glazbene, dramske i filmske predstave u Gradu, kao i likovne izložbe, a u suradnji sa svojim nastavnicima i voditeljima određenih institucija.

Okvirni godišnji plan kulturnih djelatnosti i nastupa učenika Škole:

 • koncert prigodom dana Sv.Nikole

 • Adventski koncert – u gradu

 • Božićni koncert – u Cavtatu

 • Koncert ( i ) učenika s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom

  veljača 2013.

 • DANI UMJETNIČKE ŠKOLE – 20. – 24. svibnja 2013.

  Galerija Mladih – izložba

 • Kazalište Marina Držića – balet

 • Knežev dvor – 2 koncerta

 • Završni koncert – Cavtat

Ove školske godine održava se 51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa – tijekom veljače 2013. godine regionalna natjecanja, a u ožujku 2013. g – državno u Dubrovniku.

Učenici naše škole sudjelovat će na 51. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u disciplinama komorne glazbe, koje se od 5. do 8. prosinca 2012. godine održava u Opatiji.

Učenici likovnog odjela također će sudjelovati na izlučnim natjecanjima za sudjelovanje na Državnoj smotri učenika likovnih umjetnosti.

Također će naši učenici, u skladu s financijskim mogućnostima škole, sudjelovati i na ostalim međunarodnim natjecanjima, smotrama, gostovanjima u zemlji i inozemstvu.

Baletni odjel Umjetničke škole Luke Sorkočevića pod vodstvom pročelnice Zrinke Japunčić i u suradnji s Kazalištem Marina Držića osmislio je projekt “ Dan u baletnoj školi ” kojem je namjera pokazati učenicima kako izgleda jedan dan u baletnoj školi te ih ujedno potaknuti na ovakvu vrstu naobrazbe, izvijestio je ravnatelj Dživo Brčić.

Dan u baletnoj školi ” program je koji je namijenjen edukaciji školske djece od prvog do četvrtog razreda i koju je u dva dana i četiri predstave, u Kazalištu Marina Držića, pogledalo preko 800 osnovnoškolske djece. U projektu su sudjelovale učenice predškolskog baletnog odjela i osnovne baletne škole ( 47 učenica ) Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik. Cijelokupni program predstave traje 35 – 40 minuta te je podijeljen u dva dijela od kojih prvi dio predstavlja svakodnevne vježbe / učenje / u baletnoj dvorani, a u drugom dijelu učenice se predstavljaju sa već naučenim baletnim točkama.

Program se održao na sceni Kazališta Marina Držića u srijedu 23. te 30. ožujka u dva jutarnja termina i bio je besplatan za učenike i nastavnike dubrovačkih škola.

Slikarsko – dizajnerski odjel u zgradi bivšeg zaraznog odjela u sklopu kompleksa ” Stara bolnica “

Prostorni problemi baletnog i slikarsko – dizajnerskog odjela Umjetničke škole Luke Sorkočevića bili su temom sjednice Skupštine Dubrovačko -neretvanske županije, održane u mjesecu listopadu.

Istaknuto je kako će zdanje nekadašnjega zaraznog odjela unutar kompleksa ” Stara bolnica “, koje je donedavno koristio županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, privremeno udomiti buduće slikare.

U prostor Stare bolnice za ponedjeljak planirano je useljenje tek dijela učenika tog odjela s ukupno pedesetak učenika, i to onih koji su zadnju godinu bili podstanari u Klasičnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, a tek u drugom polugodištu pridružit će im se i likovnjaci ” udomljeni ” u Obrtničkoj školi.

Iako novi prostor omogućuje normalno odvijanje nastave mladih likovnjaka budućnost je i dalje neizvjesna jer je prostor osiguran na svega tri godine.

Adaptacija prostora

Ravnatelj škole prof. Dživo Brčić obavio je niz razgovora s predstavnicima Županije, Grada i Sveučilišta. Nakon što je dogovoreno preseljenje, adaptiran je prostor koji sada zadovoljava potrebe Likovnog odjeljenja i omogućuje njegov daljnji razvoj.
Pročelnik slikarskog odjela prof. Davor Lucianović podsjeća kako su se u osamnaest godina postojanja slikarskog odjela šest puta selili te da odjel u zadnjih nekoliko godina istodobno djeluje na čak tri adrese.

TAJNIŠTVO

tel: 020/ 324 – 636; 324 – 642 – gđa. Branka Kamber

fax: 020/ 324 – 640

e-mail: umjetnicka.skola.luke.sorkocevica@du.t-com.hr

RAČUNOVODSTVO

020/ 323 – 431 – gđa. Rade Čerkić

020/ 323 – 434 – gđa.Viktorija Ćorak

ADMINISTRATOR – 020/ 324-605; 098/ 243-840 – gdin. Ivan Lenert

e-mail: 1957leni@gmail.com

ZBORNICA – 020/ 324 – 602

RAVNATELJ – 020/ 324 – 604; 098/455 – 591 – prof. Dživo Brčić

e-mail: dzivo.brcic@gmail.com

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 2.63
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 2.63

Odgovori