Studij protestantske teologije od sada na novoosnovanom Sveučilišnom centru

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, 17. siječnja, donesena je Odluka o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. I sam je rektor na sjednici ustanovio kako je to neophodno za očuvanje studija protestantske teologije jer Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, koji je dosada bio nositelj tog smjera, prestaje s djelovanjem. Status Sveučilišnog centra u slučaju Hrvatskih studija, kako su upozoravale brojne institucije, nije bio najpovoljnije rješenje zbog niza manjkavosti uključujući niži stupanj autonomije. Stoga smo pokušali doznati zašto se protestantska teologija nije ustrojila u neku drugu organizacijsku formu.

Zgarada Teološkog fakulteta u Zagrebu Foto: Službeni FB page Sveučilišnog centra

S tri suzdržana glasa Senat Sveučilišta u Zagrebu je 17. siječnja donio odluku o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. Na tom će se centru, prema zapisniku sjednice Senata, izvoditi sveučilišni preddiplomski i diplomski studij protestantske teologije. U prijedlogu osnivanja Centra rektor Damir Boras naveo je kako je takav korak neophodan za očuvanje studija protestantske teologije jer Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, kao dosadašnji izvoditelj spomenutog studija, prestaje s radom. Također je utvrdio da je ‘potrebno pronaći organizacijsku formu unutar Sveučilišta u Zagrebu kako bi studij nastavio s radom’. Rektor je tada, uz suglasnost Senata, imenovao i privremenog voditelja te Stručno vijeće na vrijeme od 6 mjeseci.

Zbog velikog interesa FER-ovaca predmet biblijska teologija proširen na dva semestra

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik prestaje s radom 

Razgovarali smo s privremenim voditeljem Centra, prof. dr. sc. Sinišom Zrinščakom, koji nam je rekao kako studij protestanstke teologije postoji od 1975. kada su predstavnici Evangeličke crkve i Savez baptističkih crkava osnovali Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik. Premda je bio osnovan od strane dviju konfesija, navodi profesor Zrinščak, nije bio zamišljen kao isključivo konfesionalna škola već učilište širokog doprinosa kršćanstvu. Međutim, problemi su se počeli javljati još 2003. godine. 

– Stupanjem na snagu Zakona o znanstvenom djelovanju i visokom obrazovanju iz 2003. godine, Fakultet se našao u teškoj situaciji, jer zbog skromnih financijskih mogućnosti nije samostalno mogao provesti odgovarajuću prilagodbu kojom bi se zadržao sveučilišni status studija te očuvala postojeća vizija djelovanja, rekao je Zrinščak. 

Nadodaje i kako se tada rješenje pronašlo u sklapanju Sporazuma o pokretanju i zajedničkom izvođenju studijskih programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Protestantska teologija potpisanog 20.1.2009. između Sveučilišta u Zagrebu i Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Taj studij pokrenut je 2011., a njegovim izvoditeljem postao je Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik. No, fakultet sam po sebi nije zadovoljavao uvjete za samostalnim izvođenjem programa pa je stoga došlo do osnivanja Sveučilišnog centra. 

– S obzirom da Teološki fakultet kao samostalna ustanova, a prema Zakonu o znanstvenom djelovanju i visokom obrazovanju, nema uvjete za daljnje postojanje, osnivanjem Sveučilišnog centra osiguravaju se uvjeti za daljnji razvoj studija protestantske teologije, dodatno je pojasnio Zrinščak.

Studentica teologije ide u zatvor zbog domoljubnih stihova na Banskim dvorima

Hrvatski studiji godinama su mučili muku sa statusom Sveučilišnog centra 

Od svojega osnutka prije 25 godina, Hrvatski studiji imali su status Sveučilišnog centra. U tom obliku nisu imali pravnu osobnost pa ni pripadajući OIB ni odvojene financije. Brojne su institucije, između kojih i Sveučilište u Zagrebu, upozoravale kako taj problematični pravni status treba riješiti, a isto je navedeno i u Pismu očekivanja iz 2014. tadašnjeg ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana Mornara. Prilično je nejasno zašto je Sveučilište sada odlučilo jedan studij ustrojiti kao Sveučilišni centar, s obzirom na prijašnja iskustva. Osim Centra za protestantsku teologiju, na sjednici Senata 17. siječnja osnovan je i Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku. 

Poslali smo upit Sveučilištu u Zagrebu jer nas je zanimalo zašto studij protestantske teologije nije primjerice ustrojen kao Sveučilišni odjel. Također nas je zanimalo planira li se zadržati u tom ustroju ili je integracija studija s nekom drugom sastavnicom otvorena opcija. Međutim, do trenutka objave teksta, odgovor nismo dobili. 

Iz tog razloga priupitali smo privremenog voditelja Zrinščaka što misli o tom potezu. 

– Smatramo da je status Sveučilišnog centra trenutno najprimjereniji organizacijski oblik daljeg razvoja studija. Hoće li, kada i na koji način studij prerasti okvire ustrojbene jedinice Sveučilišnog centra, valja sada prepustiti budućnosti, kazao je Zrinščak.

Što se tiče uklapanja studija protestantske teologije u neku postojeću sastavnicu Sveučilišta, profesor Zrinščak smatra kako se takva integracija ne čini kao optimalno rješenje, budući da studij protestantske teologije treba zadržati svoju specifičnost i identitet.

Profesor Teologije iz Rijeke: Priziv savjesti nikada ne smije biti na štetu nekog drugog

Studenti zadovoljni potezom osnivanjem Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju 

Tomislav Minić, student prve godine diplomskog studija protestantske teologije, smatra kako je osnivanje Sveučilišnog centra Matija Vlačić Ilirik izrazito pozitivan pothvat Sveučilišta. 

– Kvaliteta ovog poteza mjerljiva je na nekoliko razina. Prije svega, iznimno je dobro i korisno da se studij protestantske teologije može predstaviti široj publici: veći broj studenata sada ima pristup informacijama o studiju, a i time što je u sklopu Sveučilišta pa sad i s titulom Centra dodatna je pogodnost. Osim toga, Sveučilište se obogatilo za još jednu sastavnicu koja, usput rečeno, nudi dodatnu širinu i time pridonosi kvaliteti samog Sveučilišta, navodi Minić. 

Usto dodaje da je ovakav potez od posebne važnosti za studente protestantske teologije jer im ulijeva dodatnu sigurnost, kako po pitanju diplome nakon završenog studija, tako i financijske stabilnosti. Osim toga, zanimalo nas je kakve studenti imaju informacije o ustroju Centra i radi li se o prijelaznom stadiju. 

– Obzirom da je još uvijek riječ o prijelaznoj fazi, tj. periodu realizacije, osoblje Fakulteta odnosi se prema tome profesionalno i stoga se ne služi nekim točnim i gotovim informacijama, a osobito ne pred studentima. No, prema nekim indikacijama, plan Fakulteta MVI jest da se taj projekt ostvari i izvodi na duge staze, zaključio je Minić.

Odgovori