Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje će financirati studente iz Europske unije

Financijske podrške studentima iz EU na sveučilištima u Ujedinjenom kraljevstvu nastavlja se i za iduće dvije godine. Danas je to potvrdila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva na svojoj službenoj stranici gdje navode da se financiranje odnosi na preddiplomske, diplomske te poslijediplomske studije, kao i za programe naprednog učenja.

Oxfordova riječ godine uopće nije riječ!

Velika Britanija nastavit će s financijskim podrškama za studente iz Europske unije koji se odluče upisati neko do njihovih sveučilišta i u sljedeće dvije godine. Objavila je to Vlada Ujedinjenog Kraljevstva na svojoj službenoj web stranici.

– Vlada je danas, 21. travnja 2017., potvrdila da će studenti preddiplomskih, diplomskih te poslijediplomskih studija, kao i programa naprednog učenja, i dalje imati pravo na financijsku podršku u 2018. i 2019. godini, stoji na službenoj stranici Vlade UK-a.

Ta odluka znači da će studenti koji se prijave na preddiplomski ili diplomski smjer na nekom engleskom sveučilištu ili instituciji za daljnje obrazovanje i u 2018. te 2019. akademskoj godini i dalje imati pravo na studentske zajmove, kredite te bespovratna sredstva. Na to će ostvarivati pravo čak i ako je planirani završetak studija u vrijeme kada UK već bude izvan Europske unije.

Studentica naišla na negodovanje jer je preko Hubbuba prikupila novac za studij na Oxfordu

U vezi studentskih kredita i sredstava potpore, na stranicama Vlade UK-a napominju da se pravila za financiranje državljana EU-a ili članova njihovih obitelji koji se od kolovoza 2018. prijavljuju na sveučilišni studij koji privlači studentsku potporu, ostaju nepromijenjeni.

Studenti iz Europske unije također će imati pravo na plaćanje jednake školarine kao studenti iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ostali studenti, koji potiču iz zemalja koje nisu dio EU. nemaju pravo na jednako plaćanje školarina. To se odnosi na EU državljane koji su barem zadnje 3 godine imali prebivalište u nekoj od država Europske unije, inače neće moći ostvariti pravo na jednaku naknadu školarine kao i studenti iz UK-a. Također, oni državljani EU koji su posljednjih 5 godina boravili u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogu tražiti dodatnu financijsku potporu za preddiplomski studij.

Državljani Europske unije također će imati pravo prijaviti se za doktorske stipendije Istraživačkog vijeća za institucije u UK u sljedeće dvije akademske godine. Time se omogućava studentima pomoć za pokrivanje troškova prilikom trajanja njihovog studija. Ovdje napominju da EU državljani mogu jedino dobiti nagradu u vidu naknada školarine, dok oni koji zadnjih 3 godina imaju boravište u UK-u, ostvaruju pravo i na naknadu školarina te dodatne stipendije.

Migracijski status državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu, kako navode na stranici, dio je šire rasprave između UK-a i EU. Britanska premijerka Theresa May u svom je pismu predsjedniku Europskog vijeća jasno istaknula kako se što ranije moraju urediti prava državljana EU u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i prava državljana UK-a u Europskoj uniji.

Studenti zagrebačkog Prava na međunarodnom natjecanju u Oxfordu osvojili nagradu za najbolje pisane podneske

Ministar sveučilišta i znanosti UK-a Jo Johnson: ‘Ključni dio našeg uspjeha je u tome što privlačimo talentirane ljude iz cijeloga svijeta’

U vezi ove odluke Vlade izjavu za javnost dao je i ministar sveučilišta i znanost Ujedinjenog Kraljevstva Jo Johnson rekavši kako su uvijek bili predani prvoklasnom sektoru visokog obrazovanju u UK-u.

– Kroz našu suvremenu industrijsku strategiju i dodatnih 4,7 milijardi funti koje ćemo izdvojiti za istraživanje i inovacije u sljedećih pet godina, osigurat ćemo Ujedinjeno Kraljevstvo sa vještinama i okolinom kakvu treba da bi mogli i dalje biti na vodstvu akademije i istraživanja, rekao je ministar Johnson.

Usto je nadodao i kako je glavni ključ uspjeha UK-a u tome što znaju kako privući talentirane ljude iz svih dijelova svijeta.

– Ovo će pružiti sigurnost najbistrijim umovima diljem Europe kako bi se nastavili prijavljivati na studij u Ujedinjenom Kraljevstvu, znajući da imaju pravo na financijsku potporu ukoliko im to bude potrebno, zaključio je Johnson.

Odgovori