Objavljeni predmeti važni za upis zagrebačkih srednjih škola

Objavljen je natječaj za upis u 1. razred srednje škole za grad Zagreb. Provjerite koliko učenika upisuju pojedine škole, koji su predmeti važni za nastavak obrazovanja i koji se strani jezici obvezno uče u pojedinim školama.

foto: Ivan Mezulić, www.srednja.hr

Ovi učenici imaju pravo na dodatne bodove za upis u srednju

Objavljeni su struktura i opseg upisa učenika u 1. razred srednjih škola za rad Zagreb. Objavljeni dokument sadrži podatke o broju učenika koje pojedina škola upisuje, koji je šesti predmet važan za obrazovanje u pojedinoj školi, koji su strani jezici u kojoj školi obvezni te podaci o posebnim uvjetima i mogućnostima.

Što se tiče gimnazija, najviše učenika upisuje XV. gimnazija, ukupno 264, od koji 224 u prirodoslovno-matematičku a 40 na međunarodni program. 

U većini se gimnazija kao šesti nastavni predmet traži biologija. Iznimke su XIII. gimnazija kod koje se za smjer opće gimnazije gleda glazbena kultura, Gimnazija Lucijana Vranjanina kod koje se za prirodoslovno-matematički smjer gleda geografija i Klasična gimnazija kod koje se za smjer nastavljača gleda latinski. 

Od ekonomskih škola, najviše, 260 učenika, upisuje I. ekonomska škola, a šesti predmet važan za nastavak obrazovanja u ovoj školi je tehnička kultura. 

Od strukovnih škola najviše učenika upisuje I. tehnička škola Tesla, koja upisuje čak 280 učenika, a ovisno o smjeru, kao šesti predmet vrednuje tehnički ili kemiju. Velik broj učenika upisuju i Tehnička škola Ruđera Boškovića -260 i Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, 270.

Podatke o svim školama pogledajte ovdje!

U Osijeku pokrenut jedinstven studij, upisi još uvijek u tijeku

2 Gimnazije Strukovne i Plesne Skole Grada Zagreba

Odgovori