Važna obavijest za osmaše: okončavanje ljestvica poretka

Prijave srednjoškolskih programa započele su 27. lipnja, a zaključane su 6. srpnja. Kao što je i najavljeno, 11. srpnja 2016. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova.

Nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu iz sustava NISpuSŠ (na kartici ‘Moj odabir’) koju će donijeti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 15. srpnja, koje srednja škola treba označiti u sustavu u izborniku Posebni uvjeti upisa i upisnica.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. 

Nakon 12:00 sati prored obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa, u sustavu će se, u stupcu ‘Pravo upisa’ prikazivati riječ ‘Da’, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana pisat će ‘ -‘. 

Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju, dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što mogu provjeriti na svom sučelju na kartici ‘Moji rezultati’/’Detaljno’, moraju potrebne dokumente dostaviti srednjoj školi u razdoblju od 11. do 15. srpnja 2016. godine.  

10 škola Dubrovačko-neretvanske županije koje upisuju najbolji učenici

Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta. U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 18.srpnja 2016. 

Na kartici ‘Moj odabir’ dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe. 

Važno je napomenuti da srednje škole same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja (11.-15. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Odgovori