JOBSTEM: U Hrvatskoj su djevojčice uspješnije od dječaka u STEM-predmetima

Budući da obrazovni stručnjaci često naglašavaju važnost STEM područja, zanimljivo istraživanje proveli su znanstvenici s hrvatskih fakulteta i Instituta Ivo Pilar, u kojemu su ispitali razinu vjerovanja vlastite kompetencije hrvatskih učenika u STEM području te odnos tih vjerovanja sa školskim postignućem u STEM predmetima. Tako su dokazali da su naši učenici manje uspješni u predmetima STEM područja, ali i da djevojčice u tim predmetima postižu bolji uspjeh od dječaka.

JOBSTEM projekt je na kojem rade znanstvenici iz uglednih hrvatskih institucija: Filozofskog fakulteta u Splitu, zagrebačkog FER-a i Učiteljskog fakulteta, te stručnjaci s nekoliko stranih sveučilišta. Isti ti znanstvenici proveli su istraživanje vjerovanju učenika o vlastitim kompetencijama, njihov odnos sa školskim postignućem te učinak vjerovanja o vlastitoj kompetenciji u akademskoj domeni na interese i izbore zanimanja u STEM području.

Njihovo istraživanje naziva Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: Longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim sposobnostima i interesa za zanimanja, stoji na službenoj web stranici, daje odgovore na brojna pitanja, ne samo znanstvenika već i roditelja i učenika.

Evo što znači i koja područja obuhvaća STEM

O JOBSTEM-ovom istraživanju

U samom istraživanju sudjelovalo je 1920 učenika osnovnih škola zajedno s roditeljima/starateljima iz 16 osnovnih škola. Učenici su podijeljeni u tri dobne skupine, a projekt ih je pratio mjerenja u tri različita vremenska razdoblja. Uz to su korišteni i podaci prikupljeni JOBSTEM pilot studijom, u kojoj je sudjelovalo 360 učenika osnovnih škola (195 dječaka i 165 djevojčica), od šestog do osmog razreda (12-15 godina).

– Uključene su mjere vjerovanja o vlastitim kompetencijama u matematici i drugim predmetima vezanim uz STEM-područje koje su učenici trebali procijeniti na skali od osam točaka te iskustva učenika s predmetima iz STEM-područja, dok je postignuće procijenjeno temeljem ocjena u predmetima vezanim uz STEM, stoji u opisu istraživanja.

Hrvatskoj će u 2030. godini trebati kreativni i socijalno inteligentni stručnjaci STEM područja

Učenici manje uspješni u STEM-predmetima nego u ostalim predmetima

Rezultati pokazuju da hrvatski učenici smatraju kako ulaganjem i radom mogu biti uspješni u STEM predmetima, da u njima jesu uspješni te da nemaju problema u razumijevanju satova iz ovih predmeta. Međutim, stvarna je slika nešto drugačija.

– Iako učenici imaju pozitivne stavove, njihova stvarna razina postignuća ukazuje na ponešto drugačiju sliku – općenito su manje uspješni u STEM-predmetima u usporedbi s općim prosjekom i ocjenama u drugim predmetima koji nisu iz ovoga područja, stoji u rezultatu istraživanja.

Dokazano je JOBSTEM-ovim istraživanjem i kako je razina uspjeha povezana sa spolom učenika.

– Djevojčice su se pokazale uspješnijima od dječaka u svim STEM školskim predmetima, što se podudara s drugim novijim saznanjima koja pokazuju da djevojčice općenito nadmašuju dječake u osnovnoj školi, piše na stranicama projekta.

Kada su usporedili učenike s pozitivnim i negativnim self-konceptom, također s dobiveni zanimljivi rezultati te je dokazano kako i self-koncept ima određen utjecaj na postignuća u predmetima sa STEM područja.

– Učenici s pozitivnim STEM self-konceptom bili su značajno uspješniji u svim školskim predmetima od onih s negativnim STEM self-konceptom. Ovaj ishod očekivan je i u skladu sa spoznajama da učenici s dobro definiranim vjerovanjima o vlastitim kompetencijama u određenom školskom predmetu ili području također pokazuju veću razinu uspješnosti i učinka u odgovarajućem predmetu, stoji u zaključku JOBSTEM-ovog istraživanja.

Odgovori