NCVVO u potrazi za pomagačima pristupnicima mature s teškoćama

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje na kraju 2014. uputio je javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u 2014./2015. godini. Prijaviti se mogu stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila ili nastavnici srednjih škola koji imaju iskustva u radu s učenicima s teškoćama.

Ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maja Jukić 31. prosinca uputila je javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u 2014./2015. godini.

Osobni pomagač može postati stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila ili nastavnik srednje škole koji ima iskustva u radu s učenicima s teškoćama.

Nakon što popis odabranih pomagača bude objavljen na mrežnim stranicama NCVVO-a, donijet će se i odluka o pravu na novčanu naknadu na koju će pomagači ostvariti pravo za svoj rad.

Prijave su moguće sve do kraja siječnja te se provode isključivo putem pošte.

Detaljnije o poželjnim osobinama, uvjetima kao i samim prijavama i izboru možete pogledati u dokumentu ispod.

Odgovori