Pretraga

Akademska solidarnost na Facebooku objavila novi prijedlog ugovora između KBF-a i FF-a

A- A+

Akademska solidarnost na svojoj je Facebook stranici objavila navodni novi prijedlog ugovora o suradnji između KBF-a i Filozofskog fakulteta. O novom prijedlogu trebala bi se pokrenuti javna rasprava po odsjecima, a kao točka na Fakultetskom vijeću, navodi se, trebala bi se pojaviti u lipnju, kada studenata više nema. U međuvremenu, dekan Previšić prodekanici Galić, čija je smjenu Fakultetsko vijeće odbilo, poručuje da nema povjerenje u nju.

foto: srednja.hr

Na Facebook stranici Akademske solidarnosti objavljen je navodni novi prijedlog ugovora o suradnji između KBF-a i Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Objavljenim ugovorima ‘jamči se zaštita i nepovredivost pravnog, strukovnog, znanstvenog i nastavnog integriteta i autonomije Filozofskoga fakulteta s jedne i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta s druge strane’.  Člankom 7. novog prijedloga ugovora, studenti koji žele upisati dvopredmetni studij na KBF-u i FF-u, polagati će razredbeni ispit i predispite znanja na Filozofskom za dio studija na tom fakultetu, a provjere znanja i razredbeni ispit na KBF-u, za dio studija na tom fakultetu. Pravo upisa na dvopredmetni studij imali bi oni studenti koji su položili oba razredbena ispita. 

Isti članak jamči jednak pristup svim pristupnicima na oba fakulteta. U prijedlogu ugovora objavljenom na stranicama Akademske solidarnosti, ne spominju se krsni list i potvrda župnika kao preduvjeti za studiranje na KBF-u.

Studenti zajedničkog dvopredmetnog studija ulaze u redovne upisne kvote, u broju od 15 studenata. Diplomu studentima dvopredmetnog studija ravnopravno izdaju oba fakulteta, a u svim dokumentima koji se odnose na studij stojat će da se radi o zajedničkom studiju FF-a i KBF-a. 

Ugovara se i suradnja kroz mogućnost uzajamnog pohađanja izbornih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini na svim studijima koji se izvode na Filozofskom fakultetu i svim studijima koji se izvode na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

U objavi na Facebooku Plenuma FF-a stoji da bi, nakon što se provede javna rasprava po odsjecima, novi prijedlog ugovora pred Fakultetsko vijeće doći u lipnju, kada se ne provodi nastava i broj studenata na fakultetu je manji, što bi onemogućilo plenumsku reakciju. 

Cijeli ugovor pročitajte ovdje.

Izdvojeni članak

Plenum Filozofskog odlučno zatražio razrješenje dekana Previšića!

Previšić nema povjerenja u prodekanicu Galić

Situacija na Filozofskom fakultetu nije se smirila ni po pitanju slučaja prodekanice Galić. Podsjetimo, prodekanica je na tribini koja je prethodila plenumskim okupljanjima govorila protiv suradnje Filozofskog s KBF-om, nakon čega ju je dekan Previšić pokušao smijeniti.

Smjena prodekanice Galić odbijena je na Fakultetskom vijeću, ali Previšić poručuje kako svejedno ne računa na nju. U dopisu koji joj je poslao, a koji se u međuvremenu pojavio na Facebooku Plenuma, poručuje kako odluka Fakultetskog vijeća ne može vratiti njegovo izgubljeno povjerenje, te joj se zahvaljuje na pomoći ali dodaje kako ona ni njemu, ni drugim prodekanima, nije potrebna. 

O novom prijedlogu ugovora i slučaju prodekanice Galić trebalo bi se raspravljati na današnjem Plenumu, zakazanom za osam sati dvorani D7 filozofskog fakulteta. 

Copy link
Powered by Social Snap