Pretraga

Bivši ministar Barišić optužuje Divjak da opstruira Fakultet hrvatskih studija

A- A+

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski studiji postali su Fakultet hrvatskih studija, a 7. siječnja kao fakultet upisani su u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Ministrica Blaženka Divjak jučer pred medijima izjavila Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije dobilo odluku Senata zagrebačkoga Sveučilišta da su Hrvatski studiji postali Fakultet hrvatskih studija, a nije primilo ni zahtjev za davanjem suglasnosti. No, njen prethodnik na čelu Ministarstva, a sada dekan Fakulteta hrvatskih studija, tvrdi drugačije – da je Ministarstvu poslana odluka Senata, štoviše, da je i samo Ministarstvo odgovorilo na popratni dopis.

Screenshoot: YouTube

Ministrica Blaženka Divjak jučer je ustvrdila kako Ministarstvo obrazovanja nije dobilo odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu da su Hrvatski studiji postali fakultet. Posljedično, navodi, Ministarstvo nije dalo, ali ni uskratilo suglasnost, da se Hrvatski studiji upišu kao fakultet u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, ali su unatoč tome upisani 7. siječnja.

Barišić: Ministarstvu je dostavljena odluka o osnivanju Fakulteta

Izdvojeni članak
hrvatski studiji

Fakultet hrvatskih studija upisan u sudski registar bez suglasnosti ministarstva

No, ovog utorka s Fakulteta hrvatskih studija stiže priopćenje u kojem dekan Pavo Barišić ističe kako tvrdnja da u Ministarstvo nije stigla odluka Senata o osnutku Fakulteta hrvatskih studija.

– Dana 19. prosinca 2019. Fakultet hrvatskih studija dostavio je elektroničkom poštom Ministarstvu znanosti i obrazovanja odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu od 10. prosinca 2019. o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija i odluku o imenovanju fakultetskih tijela. U popratnome dopisu stoji:

U skladu sa zacrtanim reformskim ciljevima, radi rješavanja konačnoga pravnoga statusa Hrvatskih studija i funkcionalnoga i ustrojbenoga integriranja Hrvatskih studija u Sveučilište u Zagrebu u skladu sa znanstvenim, gospodarskim, populacijskim i kulturnim potrebama i odgovornošću akademske zajednice prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje, a na temelju: Elaborata o provođenju statusne promjene sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija od 21. studenoga 2019., odlukâ Radne skupine za izradu Nacrta elaborata o provođenju statusne promjene od 21. studenoga 2019., Povjerenstva za reformu Hrvatskih studija od 25. studenoga 2019., privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 25. studenoga 2019., Rektorskoga kolegija od 26. studenoga 2019. i 9. prosinca 2019., Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu od 4. prosinca 2019. i Mišljenja Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu od 5. prosinca 2019., Senat Sveučilišta u Zagrebu 10. prosinca 2019. donio je Odluku o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu rektor Sveučilišta u Zagrebu donio je 10. prosinca 2019. Odluku o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija. Na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. prosinca 2019. izabrani su prodekani.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja taj je dopis primilo i na njega odgovorilo 20. prosinca 2019. No, nije odgovorilo na pozitivnu Akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje koju već više od 20 mjeseci drži u ladici, stoji u priopćenju koje potpisuje Barišić.

‘Opstrukcija projekta od nacionalnoga značenja’

Dalje u tekstu ukratko prepričava kratku povijest Hrvatskih studija.

Izdvojeni članak
hrvatski studiji

Sindikat o pravnom vakuumu novog faksa: ‘Hrvatski studiji su postali privatna prćija prorektora Čovića’

– Povijesni put prema uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija počinje 16. studenoga 1992., kada Sveučilište u Zagrebu pokreće inovativni projekt pod nazivom Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Godine 1993. jednogodišnji komparativni studij prerasta u četverogodišnji redovni studij koji u sklopu Sveučilišta djeluje u statusu podružnice pod nazivom Sveučilišni centar – Hrvatski studiji. U postupku transformacije prema statusu ustanove s pravnom osobnošću centar je 2017. unaprijeđen u sveučilišni odjel sa zacrtanim ciljem pretvaranja u fakultet. Ministarstvo je višekratno davalo mišljenje o potrebi pretvaranja Hrvatskih studija u samostalnu pravnu osobu. Ministar znanosti Republike Hrvatske prof. dr. sc. Branko Jeren donio je 26. travnja 1995. Mišljenje kojim je podržao ustroj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao pravne osobe.  Isto mišljenje o potrebi samostalnoga pravnoga ustroja Hrvatskih studija izrazio je i ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar u Pismu očekivanja iz 2014. Ministarstvo znanosti dio je izvršne vlasti i dužno je djelovati na crti kontinuiteta javnih politika u Republici Hrvatskoj, piše Barišić.

Na kraju priopćenja bivši ministar obrazovanja, a sada dekan Fakulteta hrvatskih studija pita se – zašto resorno Ministarstvo ‘opstruira taj projekt’, za kojeg Barišić smatra da je od ‘nacionalnog značenja’.

– Odluke i mišljenja o uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija donijela su mjerodavna sveučilišna, sudbena i upravna tijela, uključujući i nadležno Ministarstvo. Stoga se postavlja pitanje zašto aktualna postava na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja opstruira ovaj projekt od nacionalnoga značenja, stoji u Barišićevu priopćenju za medije.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap