Pretraga

Boras zaradio prijavu zbog neuredne nabave: ‘Direktno se krši načelo transparentnosti’

A- A+

Uz mnogobrojne skandale koji mu se ovih dana stavljaju na teret, zagrebačkom rektoru Damiru Borasu zasigurno ne treba još problema. No, želje su često u nesrazmjeru sa stvarnošću. U posjedu smo prijave koju je zaradio zbog neuredne nabave.

Zagrebački rektor Damir Boras
foto: Ivan Božić, srednja.hr

Zagrebačko sveučilište ovih je dana tema svih relevantnih medija. Skandali oko seksualnog uznemiravanja, sporna produljenja ugovora o radu umjesto mirovine, kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu. Danas, uza sve to, dodajemo i prijavu protiv zagrebačkog rektorata koja je 9. veljače pristigla u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Izdvojeni članak

Ne, ne šalimo se: Boras je do sada na filmiće spiskao vrtoglavih 800.000 kn

‘Direktno se krši načelo transparentnosti’

Zagrebački rektorat kao naručitelj prijavljen je Ministarstvu zbog, kako se navodi, “kršenja načela javne nabave” te “uočenih nepravilnosti u provedbi javne nabave”. Prijavitelj, čiji su podaci poznati redakciji, navodi da je u prošlogodišnjoj nabavi naletio na niz potencijalnih nepravilnosti. Za priču je važno istaknuti da se prijava najvećim dijelom odnosi na 77 stavki jednostavne nabave čija je ukupna procijenjena vrijednost 6.632.600 kuna.

Prva od njih tiče se načina na koji zagrebački rektorat objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave. To se inače, sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga, može raditi na tri načina: objavom poziva na službenim stranicama Sveučilišta, jednostavnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave ili upućivanjem poziva na najmanje tri ili pet ponuditelja. Budući da rektorat tijekom prošle godine ni na svojim stranicama ni u Elektroničkom oglasniku ništa tog tipa nije objavio, stoji u prijavi, iz toga se zaključuje da se jednostavna nabava provodi direktnim upućivanjem poziva ponuditeljima.

Drugim riječima, poziv na ponudu šalje se samo odabranim tvrtkama. Izvan tog kruga odabranih, drugi akteri, koji bi potencijalno mogli biti ponuditelji, ni ne znaju da je neka nabava raspisana. Neki drugi javni naručitelji, poput Grada Zagreba, propisuju da se uz direktno upućivanje poziva nabava istovremeno objavljuje i na službenim stranicama; na taj način otvara se mogućnost da se u poziv za nabavu uključe i drugi ponuditelji.

Iako se time direktno ne krše odredbe Pravilnika, navodi prijavitelj, prekršena su načela definirana u prvom članku, a koja se odnose na obvezu naručitelja da poštuje određena načela prilikom provedbe postupka nabave. “Upućivanjem poziva na dostavu ponuda isključivo izravnim slanjem upita ponuditeljima koji se odabiru na nepoznat način i bez jasno određenih kriterija”, argumentira se, “direktno se krše načela transparentnosti, tržišnog natjecanja i jednakog tretmana”.

Osim toga, stoji dalje u prijavi, načelo transparentnosti je prekršeno i zbog činjenice da zagrebačko sveučilište u cijeloj prošloj godini nije objavilo niti jedan ugovor sklopljen temeljem postupaka jednostavne nabave. “Treba istaknuti i da se radi o vrlo visokom, višemilijunskom iznosu, da javnost ima pravo na pravovremene i točne informacije o utrošku javnih sredstava”, piše u prijavi, “kako bi se izbjegla sumnja u njihovo eventualno neučinkovito ili nenamjensko trošenje”.

Izdvojeni članak

Sjećate se 116.000 kn vina za Borasov rektorat? E, saznali smo da su kupili više od 2.000 butelja

Otvoreni postupci

Prijavitelju su sporne i okolnosti oko otvorenih postupaka s ciljem sklapanja ugovora koje je rektorat pokretao, čija je ukupna procijenjena vrijednost 4.202.000 kuna. Od ukupno deset takvih postupaka, stoji u prijavi, na stranicama Elektroničkog oglasnika objavljeno je njih pet – svi su završeni i temeljem njih sklopljeni su ugovori. Preostalih pet neobjavljenih odnose se na postupke procijenjene vrijednosti u iznosu 1.970.000 kuna.

Jedna od neobjavljenih stavki tiče se nabave audio i video opreme za aulu rektorata procijenjene vrijednosti 450.000 kuna, koja se pod sličnim nazivom nalazi i u planu nabave zagrebačkog sveučilišta za 2021. godinu. Vjerojatno se, kako stoji i u prijavi, radi o stavci koja je nerealizirana u prošloj pa je prebačena za ovu godinu. Iz svega navedenog proizlazi, dalje navodi prijavitelj, da zagrebačko sveučilište kao javni naručitelj ili ne ažurira planove nabave u skladu s izmjenama tijekom godine ili, ako već donosi izmjene plana, onda ih ne objavljuje u standardiziranom obliku na stranicama Elektroničkog oglasnika. Konteksta radi valja naglastiti da su zadnje izmjene plana nabave Sveučilišta donesene krajem srpnja prošle godine.

Time se, stoji u prijavi, krše odredbe članka 4, točke 1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi koji propisuje da “plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske […] u roku od osam dana od donošenja ili promjene”.

Zbog toga prijavitelj na kraju zaključuje da zagrebačko sveučilište kao naručitelj “ne provodi javnu nabavu na ispravan i zakonit način”, a osim toga ističe da “sustavno krši načelo transparentnosti javne nabave.” Sve se to, ističe dalje, može rastumačiti kao “namjerno skrivanje povezano s pojačanim interesom javnosti za način na koji zagrebačko sveučilišta upravlja javnim sredstvima”, referirajući se na medijske napise o potrošnji vina za potrebe rektorata, odvjetničke troškove i različite promo filmove.

Boras zaradio prijavu zbog neuredne nabave: ‘Direktno se krši načelo transparentnosti’
Share via
Copy link
Powered by Social Snap