Pretraga

Izašlo je detaljno izvješće o upisima na fakseve: Evo koliko je kandidata ‘upalo’ na studije 2021.

A- A+

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je svoje godišnje izvješće za 2021. godinu. Budući da je u nadležnosti te institucije i Središnji prijavni ured, putem kojeg se vrše prijave za upise na studijske programe, dio izvješća su i statistički podaci o prošlogodišnjim upisima. Pravo upisa na ljetnom roku na preddiplomske studije ostvarilo je 82 posto kandidata, a na jesenskom njih 67 posto. Pristupnicima je dozvoljeno maksimalno prijaviti 10 studija, ali prosjek stvarnih prijava na oba je roka dosta niži.

Foto: M. Gelenčir/srednja.hr

Izašlo je novo godišnje izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje, čiji Središnji prijavni ured provodi prijave na studijske programe putem sustava Postani student. Među ostalim, dostupna je i statistika upisa na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije.

Ljetni rok

Kako stoji u izvješću, od ukupno 32.090 pristupnika koji su prijavili studije u sustavu Postani student na ljetnom roku, njih 26.403, odnosno 82 posto ostvarilo je pravo upisa. U trenutku objave rang-lista za ljetni upisni rok, pravo upisa ni na jedan studijski program nije ostvarilo 5.687 pristupnika, odnosno njih 18 posto.

O problemu previsokih kvota u odnosu na broj maturanata već smo pisali. Situacija je bila slična i prošle godine. Naime, u ljetnom roku maturantima i drugim pristupnicima koji su željeli upisati faks bila su ponuđena čak 894 studijska programa, što redovna, što izvanredna. Ukupan broj upisnih mjesta bio je 40.171.

U izvješću AZVO-a navodi se da je zabilježeno je 142.700 prijava na studijske programe, odnosno 4,44 prijave po kandidatu. Podsjetimo, svaki kandidat u sustavu Postani student može odabrati maksimalno 10 studija.

Kvote i kandidati za upise na ljetnom roku 2021. | izvor: AZVO

Jesenski rok

Osim na ljetom, kandidati studijske programe mogu upisivati i na jesenskom roku. Upisi se obično provode na onim studijskim programima na kojima je ostalo slobodnih mjesta, ali visoka učilišta mogu donijeti odluku i da ne provode taj drugi upisni rok. Treba naglasiti da su se i lani maturanti koji su bili u izolaciji tijekom ljetnog roka mogli u jesenskom upisati izvan kvote, ukoliko su postigli veći broj bodova od posljednjeg na rang-listi.

Kako stoji u izvještaju AZVO-a, u razdoblju prava za upis na studijske programe u jesenskom roku, od ukupno 6.105 pristupnika, 4.064 njih ili 67 posto ostvarilo je pravo upisa, dok preostalih 2.041 ili 33 posto nije ostvarilo pravo upisa ni na jedan studijski program.

Na jesenskom roku je u 2021. pristupnicima bilo ponuđeno 749 studijskih programa s ukupno 15.095 upisnih mjesta. Zabilježeno je 18.067 prijava, odnosno 2,96 prijave po kandidatu.

Dodatne zanimljivosti

U godišnjem izvješću AZVO-a, u dijelu koji se odnosi na upise, navedeno je i još nekoliko zanimljivih podataka. Primjerice, od ukupnog broja kandidata prijavljenih na oba roka koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH (168), njih 82 (49 posto) završilo je svoje srednjoškolsko obrazovanje u državama članicama EU-a, dok je 86 (51 posto) kandidata završilo svoje srednjoškolsko obrazovanje u ostalim državama svijeta.

Navode i da je Središnji prijavni ured zaprimio je 100 dokaza o pravu prednosti pri upisu, od kojih je 83 odobreno i pravilno uneseno u sustav.

Oko nejasnoća oko postupka prijave mature maturanti se javljaju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a s upitima vezanima uz prijave studija javljaju se Središnjem prijavnom uredu. Iz AZVO-a navode da su cijelu je godinu odgovarali na upite kandidata, pa je tako odgovoreno na 1.913 telefonskih upita, 2.957 upita putem elektroničke pošte i 1.856 upita putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Studij.hr.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap