Pretraga

Čak 12 kandidata natječe se za jednu poziciju: Navala na Vijeće koje je Čoviću trebalo potvrditi produljenje

A- A+

Vlada je u četvrtak utvrdila listu kandidata za imenovanje osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Na natječaj se javilo 43 kandidata (s tim da se jedan javio u dvije skupine), a sada na red dolazi Sabor koji će izabrati osam članova Vijeća. Podjetimo, radi se o tijelu koje je trebalo potvrditi produljenje radnog odnosa prorektoru Anti Čoviću.

ilustracija: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Iako zakon Nacionalnome vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj predviđa veliki značaj, malotko je do prije nekoliko dana uopće čuo za to tijelo. Podsjetimo, Nacionalno je vijeće prije nekoliko dana stopiralo produljenje radnog odnosa moćnom prorektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Anti Čoviću. Preciznije, ta je točka skinuta s dnevnog reda.

Izdvojeni članak

Priča s Čovićevim produljenjem još nije gotova: Imamo dokumente s novim spornim detaljima tog slučaja

Nakon provedenog poziva za kandidature, Vlada je u četvrtak utvrdila listu pravovaljanih kandidata za imenovanje osam članova, a sada je red na Hrvatskome saboru da izabere tko će biti tih osam ljudi. Inače, Vijeće ima predsjednika i šesnaest članova, no svake se godine bira po osam članova. Članove za izglasavanje Saboru predlaže saborski Odbor za znanost.

Svi bi u Vijeće

Iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju kandidati su: akademik Milko Jakšić, dr. sc. Ivo Piantanida, dr. sc. Zdenko Franić, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Jelena Budak, dr. sc. Ankica Marinović, dr. sc. Miroslav Akmadža, dr. sc. Milica Mihaljević, akademik Radoslav Tomić, dr. sc. Jasna Čapo, dr. sc. Jure Zovko te dr. sc. Filip Grgić. Od njih dvanaest, Hrvatski sabor izabrat će samo jednoga člana Nacionalnog vijeća.

Iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju kandidati su: dr. sc. Tomislav Dobranić, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Ladislav Lazić, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Aleksandar Štulhofer, dr. sc. Adrijan Barić, dr. sc. Pero Raos, dr. sc. Emilio Marin, akademik Mislav Ježić, dr. sc. Zoran Đogaš, dr. sc. Zoran Valić, dr. sc Pero Lučin, dr. sc. Vesna Dragčević, akademik Vladimir Bermanec, prof. art. Enes Midžić, prof. art. Joško Ševo, dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić, dr. sc. Nevio Šetić, dr. sc. Adriana Vince te akademik Josip Madić. Od njih 21, Sabor će izabrati tri člana.

Iz redova profesora visokih škola kandidati su: dr. sc. Sanja Gongeta, dr. sc. Marcela Andreata Koren, dr. sc. Branislav Šutić, dr. sc. Sanja Kalambura, dr. sc. Leo Mršić, dr. sc. Đuro Njavro te dr. sc. Kristina Šorić. Od tih sedmero kandidata, Sabor će izabrati tri člana Nacionalnog vijeća.

Iz područja gospodarstva kandidati su Mladen Pejković i dr. sc. Petar Mišević, a iz reda predstavnika poduzetništva kandidati su dr. sc. Ernest Vlačić, mr. sc. Roberto Kutić te dr. sc. Đuro Njavro. Od njih četvorice, u Vijeće će, prema odluci Sabora, ući samo dvojica.

Izdvojeni članak

Doznajemo: Prorektor Čović po treći bi put mogao izbjeći mirovinu, na ljeto će proslaviti 72. rođendan

Zanimljivo, dr. sc. Đuro Njavro, profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te njezin suosnivač, kandidirao se u čak dva područja – kao profesor visoke škole i kao predstavnik poduzentništva.

Brinu o znanosti na svim razinama

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalno vijeće:

 1. raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje,
 2. predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja,
 3. daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja,
 4. prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja,
 5. općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 6. općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 7. utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 8. donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 9. propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 10. predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara,
 11. predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj,
 12. predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,
 13. predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka,
 14. imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,
 15. predlaže i potiče mjere vezane za policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskome saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta,
 16. raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja,
 17. predlaže članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju,
 18. razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnima za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 19. predlaže suglasnost na Statut javnog znanstvenog instituta
 20. daje prijedlog o Ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja
 21. daje mišljenje o oduzimanju Ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja
  na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora odgovornih za nepoštivanje zadanih rokova
Share via
Copy link
Powered by Social Snap