Pretraga

Četiri fakulteta neće ući u novi model studentskih participacija

A- A+

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na jučerašnjoj sjednici dogovorio izuzetke u jednakom sustavu participacija redovitim studentima viših godina. Četiri fakulteta neće primjenjivati ovu odluku.

U roku od jedne akademske godine, određena Sveučilišta mogu zadržati njihov trenutni model naplate participacije studentima. To su zatražila četiri fakulteta, a Senat im je odobrio zahtjev. Radi se o Pravnom fakultetu, Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Ti fakulteti su zadržali njihov postojeći sustav naplate školarina, temeljem sljedećih uvjeta.
Prihodi koje fakultet dobiva iz participacija studenata ne smije se smanjiti u odnosu na iznose iz prošle godine. Također, iznos prihodovanih sredstava fakulteta ne smije prelaziti maksimalni iznos sredstava koji su projecirani po prihvaćenom Sveučilišnom modelu.

Tako studenti ta četiri fakulteta, još naredne akademske godine nisu obuhvaćeni ovim novim modelom naplate studentskih participacija.

Copy link
Powered by Social Snap