Pretraga

Čovjek kojemu nitko nije mogao ništa: Prorektoru Čoviću neće se oduzeti zvanje redovitog profesora

A- A+

Nakon što je Filozofski fakultet u siječnju usvojio izvješće prema kojemu bi profesoru Anti Čoviću, prorektoru Sveučilišta u Zagrebu, trebalo oduzeti znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, o tome se odlučivalo na krajnjoj instanci, Matičnom odboru za polje filozofije i teologije. Taj odbor nije prihvatio mišljenje i prijedlog Filozofskog, a potpisuje ga predsjednik Matičnog odbora Lino Veljak, koji je ujedno bio član povjerenstva za izbor Ante Čovića u zvanje redovitog profesora 2005. godine. Minorizirajući rad i izvješće Stručnog povjerenstva FF-a o oduzimanju zvanja Čoviću, Matični odbor u svojoj odluci spominje i izvještaje našeg portala o ovoj temi.

Prorektor Ante Čović foto: Ivan Klindić|www.ivanklindic.info i Sveučilište u Zagrebu

Nakon provedene procedure na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je još u siječnju usvojio izvješće prema kojemu bi profesoru Anti Čoviću, prorektoru Sveučilišta u Zagrebu, trebalo oduzeti znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u tome je slučaju stigla odluka krajnje instance, Matičnog odbora za polje filozofije i teologije.

‘Sadržajni i formalni razlozi’ zbog kojih se Čoviću neće oduzeti zvanje: Sve potpisuje čovjek koji je nekoć bio član povjerenstva za izbor Čovića u osporavano zvanje

Matični odbor je 21. lipnja donio Odluku kojom ne potvrđuje Mišljenje i ne prihvaća Prijedlog Filozofskog da se oduzme znanstveno-nastavno zvanje Čoviću. Na devet stranica Matični odbor navodi ‘sadržajne i formalne razloge’ zbog kojih se nije mogao složiti s Mišljenjem i Prijedlogom Filozofskog fakulteta. Odluku Matičnog odbora potpisuje njegov predsjednik, Lino Veljak, nekoć ujedno član povjerenstva za izbor Ante Čovića u zvanje redovitog profesora 2005. godine koje je Filozofskom fakultetu bilo sporno.

Izdvojeni članak

Filozofski glasao i usvojio: Prorektoru Čoviću trebalo bi oduzeti zvanje redovitog profesora

Matični odbor u svojoj odluci osporava Mišljenje i Prijedlog FF-a, u prvom redu iz formalnih razloga nesklada između dokumenata, kako se naširoko objašnjava u odluci, kojima je Filozofski provodio proceduru. Pritom taj nesklad ističu između izvještaja Stručnog povjerenstva FF-a koje je razmatralo razloge za oduzimanje zvanja Čoviću i Odluke FF-a kojom je izvješće Povjerenstva FF-a prihvaćeno.

Osim toga, nakon što je 15. veljače Matični odbor od Filozofskog fakulteta zaprimio Mišljenje i Prijedlog Filozofskog fakulteta da se oduzme znanstveno zvanje prorektoru Čoviću, Matični je odbor od Filozofskog zatražio dostavu dodatne dokumentacije od ukupno 13 točaka. Filozofski je potom odgovorio Matičnom odboru ‘kako tražena dokumentacija i očitovanje nisu ni na koji način relevantni za donošenje odluke u predmetnom postupku, kao i da takva dokumentacija ni izravno, ni neizravno, ne može utjecati na donošenje odluke u navedenom predmetu’.

‘Imperativna zadaća’ Povjerenstva FF-a koje je odlučivalo o oduzimanju Čovićeva zvanja

Izdvojeni članak

[INTERVJU] Alan Uzelac: ‘Neki članovi uprave SuZG pokušavaju pretvoriti Etički savjet u oružje u vlastitom privatnom ratu’

Sukladno tome, na proceduralnoj razini, Matični odbor tvrdi da nije mogao utvrditi:

  • da je netko uopće podnio zahtjev za pokretanjem postupka oduzimanja zvanja Čoviću,
  • za koje je točno zvanje bio pokrenut postupak oduzimanja,
  • je li Stručno povjerenstvo Filozofskog u sastavu Nadežda Čačinović, Neven Sesardić i Damir Barbarić imenovano sukladno Zakonu o znanosti te
  • je li Filozofski fakultet tijekom procedure oko oduzimanja zvanja Čoviću de facto ispunjavao uvjete ovlaštenosti za provođenje takvog postupka sukladno Zakonu o znanosti.

Matični odbor, pod Veljakovim predsjedanjem, potom navodi kako Stručno povjerenstvo FF-a nije imenovano s neutralnom zadaćom ispitivanja ispunjenosti uvjeta za oduzimanje zvanja Čoviću, već s imperativnom zadaćom ‘razmatranje i utvrđivanje valjanih razloga za oduzimanje znanstveno-nastavnog zvanja’. Također, ističu kako Zakon o znanosti ne poznaje institut oduzimanja znanstveno-nastavnog zvanja, već samo znanstvenog zvanja te kako Filozofski fakultet nije specificirao koji uopće stupanj znanstveno-nastavnog zvanja redovitog profesora treba razmotriti – prvi izbor ili trajno zvanje.

Žongliranje odredbama najmanje triju zakona

Matični odbor potom u detalje objašnjava proceduru i zakonsko-pravnu osnovu na temelju koje je prorektor Čović 2005. godine prvi puta izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Pritom se u Odluci Matičnog odbora, koju potpisuje Lino Veljak, nigdje ne spominje kako je upravo Veljak 2005. bio jedan od članova povjerenstva za izbor Ante Čovića u zvanje redovitog profesora. Inače, Veljak i Čović dugogodišnji su suradnici.

Izdvojeni članak

Unatoč upozorenju rektora Borasa, Filozofski pokrenuo postupak za oduzimanje zvanja prorektoru Čoviću

Dakle, u sadržajnom dijelu odluke, koji se odnosi na Čovićev izbor iz 2005. u zvanje redovitog profesora, pozivanjem na brojne članke najmanje triju zakona (tada važećih, prijelaznih odredaba, itd.) Matični odbor argumentira kako je Čović 2005. izabran prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz kolovoza 2004., a koji je dopuštao da se ‘natječaji za izbor u znanstveno-nastavna (…) zvanja i odgovarajuća radna mjesta mogu raspisati prema Zakonu o visokim učilištima, najkasnije do 31. prosinca 2004.’. Procedura Čovićeva izbora započela je 10. studenoga 2004. odlukom Vijeća FF-a o raspisivanju natječaja.

Matični odbor u svojoj odluci tvrdi kako je Čović 2005., prema Zakonu o visokim učilištima (na temelju kojeg se birao u zvanje redovitog profesora) i prema minimalnim uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 1997., ispunio uvjete za izbor u zvanje redovitog profesora, navodeći tada važeće uvjete i Čovićev dotada ostvaren znanstveni opus.

Izvješće Stručnog povjerenstva od 15. siječnja 2019. u cijelosti se odnosi na natječaj i izbor proveden 2005. godine (…). Zakon o visokim učilištima, prema čijim je uvjetima 2004.-2005. proveden izbor dr. sc. Ante Čovića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora nije poznavao institut oduzimanja znanstvenog ni znanstveno-nastavnog zvanja. Institut oduzimanja znanstvenog zvanja ustanovljen je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ne može se primjenjivati unatražno, na izbore koji su provedeni prema ranijim propisima, piše Matični odbor u svojoj odluci koju potpisuje Veljak.

Izvještaj Povjerenstva FF-a obilježen kao diletantizam i pamfletizam, minorizira ga se i spominjanjem našeg portala

U daljnjem obrazlaganju, Matični odbor tvrdi kako je izvještaj Stručnog povjerenstva FF koje je donosilo mišljenje o oduzimanju zvanja Čoviću ‘u raskoraku s pravnim okvirom u kojem se provode izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja i ustaljenom akademskom praksom u provođenju takvih postupaka’. Minorizirajući rad Stručnog povjerenstva FF-a, Matični odbor u svojoj odluci spominje i izvještaje našeg portala o ovoj temi.

Izdvojeni članak

Spašavanje prorektora: Etičko povjerenstvo Filozofskog preporučilo razmatranje stegovne odgovornosti prorektora Čovića, on isti dan obrazlagao izmjene Etičkog kodeksa Sveučilišta

– U preambuli (op.a. izvještaja Stručnog povjerenstva FF-a) se navodi da se Izvještaj podnosi ‘nakon temeljitog proučavanja relevantnih materijala’. ‘Relevantni materijali’ nigdje nisu navedeni, što je za stručno mišljenje nužna pretpostavka, a na izričito traženje Matičnoga odbora Filozofski ih je fakultet 26. ožujka 2019. odbio dostaviti Matičnom odboru s obrazloženjem da ‘nisu ni na koji način relevantni’. Stručno povjerenstvo u analognim postupcima izbora u zvanja uz odluku o imenovanju dobiva i striktno definirane materijale na temelju kojih sastavlja izvješće. Iz teksta izvješća mogu se tek donekle rekonstruirati ‘relevantni materijali’ u koji ulaze i razne novinske polemike (Vjesnik, Srednja.hr) objavljene u vremenskom rasponu od više decenija, što izravno svjedoči o pamfletističkom i ‘nestručnoj’ metodologiji izrade Izvještaja, stoji u tekstu Odluke Matičnog odbora.

U Odluci koju potpisuje predsjednik Matičnog odbora Veljak, ujedno i zaposlenik Filozofskog fakulteta s Odsjeka za filozofiju, navodi se kako je Stručno povjerenstvo FF-a u svome izvještaju iznijelo ‘paušalne tvrdnje, sumnjičenja, impresionističke prosudbe i neutemeljene etičke osude izvan okvira važećih propisa za predmetni slučaj’. Također, navedeno je kako se izvještaj FF Povjerenstva zasniva ‘na indicijama, snažnim indikacijama, dojmovima, osnovanim sumnjama’.

U konačnici, Matični odbor rad Stručnog povjerenstva FF-a označava kao diletantizam i pamfletski izvještaj. U nastavku možete u cijelosti pročitati dokument Odluke Matičnog odbora za polja filozofije i teologije. (*Ukoliko se dokument ne prikazuje ispravno, potrebno je osvježiti stranicu.)

________________________________________________

Sve o ovoj temi možete pročitati ovdje:

1. Spašavanje prorektora: Etičko povjerenstvo Filozofskog preporučilo razmatranje stegovne odgovornosti prorektora Čovića, on isti dan obrazlagao izmjene Etičkog kodeksa Sveučilišta

2. Komentar: Gotovo je, Tama je zlokobno odsvirala kraj etici hrvatske znanosti i visokog obrazovanja

3. Prorektor Čović tužio Filozofski zbog mišljenja Etičkog povjerenstva, a Ustavni sud traži dokumentaciju od predsjednice povjerenstva

4. Komentar akademika Silobrčića: Strahote etičnosti profesora etike, prorektora Ante Čovića

5. Unatoč upozorenju rektora Borasa, Filozofski pokrenuo postupak za oduzimanje zvanja prorektoru Čoviću

6. Ima li kraja? Ustavni sud srušio Filozofski i spasio prorektora Čovića, Sveučilište izmijenilo Etički kodeks u njegovu korist

7. Što je točno odlučio Ustavni sud u slučaju prorektora Čovića: Zeleno svjetlo odvjetnicima i sudovima u akademskoj zajednici

8. Filozofski glasao i usvojio: Prorektoru Čoviću trebalo bi oduzeti zvanje redovitog profesora

9. Rošada Etičkog savjeta SuZG: Izletio profesor koji se usprotivio ‘Čovićevoj etici’ pa uletio bliski Čovićev suradnik

10. [INTERVJU] Alan Uzelac: ‘Neki članovi uprave SuZG pokušavaju pretvoriti Etički savjet u oružje u vlastitom privatnom ratu’

Čovjek kojemu nitko nije mogao ništa: Prorektoru Čoviću neće se oduzeti zvanje redovitog profesora
Share via
Copy link
Powered by Social Snap