Pretraga

Doznajte koliki je limit za oporezivanje studentske zarade i kada prestajete biti porezna olakšica roditeljima

A- A+

Stupanjem na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova otvara vrata svijeta studentskog rada i nekim novim skupinama studenata. Aktualizirana su time uvijek važna pitanja za sve studente – koji je limit porezne olakšice te nakon kojeg se iznosa oporezuje zarada studenata?

foto i montaža: srednja.hr

Pitanja porezne olakšice za roditelje studenata te oporezivanja zarade studenata uređena su Zakonom o porezu na dohodak te Pravilnikom o porezu na dohodak iz siječnja 2017.

Limiti olakšice i zarade koja se ne oporezuje

Izdvojeni članak

Doznajte morate li se prije početka stručnog osposobljavanja odjaviti s porezne kartice roditelja

Prema tim propisima, neoporezivi limit je 15.000 kuna i prekoračenjem tog iznosa studenti prestaju biti porezna olakšica svojih roditelja. Zbog osnovnog osobnog odbitka od 45.600 kuna kojemu se dodaje neoporezivih 15.000 kuna, iznos nakon kojega se oporezuje zarada studenata jest 60.600 kuna.

Primjerice:  do plaće isplaćene u listopadu zaradili ste 60.600 kuna. To znači da na sljedeću plaću u koja vam na račun sjeda u studenom plaćate porez od 24%. Dakle, ako je iznos te sljedeće plaće 4.000 kuna, porez će iznositi 900 kuna. Na taj iznos poreza plaća se i prirez koji ovisi o vašem mjestu prebivališta.

Svakako valja napomenuti i upozoriti na to da se spomenuti pragovi odnose na kalendarsku godinu, a ne na akademsku.

Prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak

Ovom prilikom valja pojasniti i što sve spada u primitke na koje se ne plaća porez na dohodak. Službeno je to pojašnjeno na stranicama Porezne uprave, a riječ je o sljedećim primicima:

 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.750 kuna mjesečno,
 • nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima,
 • primici učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do 15.000 kuna godišnje,
 • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, ukupno do 1.750 kuna mjesečno,
  Izdvojeni članak

  Napokon poznato kada će izvanredni studenti moći raditi preko student servisa

 • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, do 4.000 kuna mjesečno,
 • stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima,
 • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje, do 1.750 kuna mjesečno,
 • nagrade za sportska ostvarenja do 20.000 kuna godišnje,
 • naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima do 1.750 kuna mjesečno,
 • stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstvenoistraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja i dr.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap