Pretraga

Doznajte koji su najčešći razlozi neprihvaćanja prijava na natječaju za državnu stipendiju

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove je srijede objavilo rezultate natječaja za državne socio-ekonomske stipendije u 2019./2020. godini. Na natječaj je pristiglo 17.463 prijave, a pravo na stipendiju prema prvim je rezultatima ostvarilo 9.903 studenata. Uz rezultate natječaja, Ministarstvo je objavilo i popis studenata čije su prijave eliminirane te najčešće razloge odbijanja prijava zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika za dodjelu socio-ekonomskih stipendija.

Foto: Tim Gouw; Unsplash

I ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 10.000 stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa. Prema prvim rezultatima natječaja objavljenima ove srijede, dodijeljeno je 9.903 stipendija kroz četiri kategorije, dok je na natječaj pristiglo čak 17.463. Popise studenata čije su prijave eliminirane možete vidjeti pri dnu teksta.

Najčešći razlog eliminacije prihodi viši od onih koje propisuje Pravilnik

Izdvojeni članak

Objavljeni rezultati natječaja za državnu stipendiju u 2019./2020.

Najčešći razlog za neprihvaćanje prijave, a koji nije u skladu s Pravilnikom za dodjelu ove stipendije, bio je taj da mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn), a podatak o prelasku tog limita Ministarstvo je dobilo kontrolom visine dohotka nakon što su dokumenti zaprimljeni. Takav je slučaj zabilježen kod 3.644 sudionika natječaja.

Drugi najčešći razlog odbijanja prijava na natječaj taj je da je student u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija. Čak 180 studenata koji su se prijavili na natječaj nije zadovoljilo ovaj opći uvjet propisan Pravilnikom.

U 83 slučaja razlog ili jedan od razloga odbijanja prijave taj je da su se studenti prijavili kao jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina.

Ostale razloge za neprihvaćanje prijava, a koji se odnose na nezadovoljavanje uvjeta iz Pravilnika za dodjelu ove državne stipendije, možete vidjeti u tablici u nastavku. Uz razlog je naveden i broj prijava koje nisu zadovoljile taj kriterij, uz napomenu da je pojedinačna prijava mogla biti eliminirana iz jednog ili više razloga.

R. br.
Razlozi za neprihvaćanje prijave Broj
1. nisu priložene/priznate potvrde o visini dohotka za članove obitelji s prebivalištem izvan RH – posebni uvjet 28
2. za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB 4
3. E-D1 kategorija – student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tome studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta 26
4. student je u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija 180
5. E kategorija – mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata* 3644
6. P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o utvrđenome tjelesnom oštećenju za studente s invaliditetom 3
7. P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o priznavanju prava na soc. uslugu smještaja za studente pod skrbništvom 13
8. P kategorija – nije priložena/priznata potvrda o upisu na poslijediplomski studij 43
9. P kategorija – nije priložena/priznata potvrda o nezaposlenosti 43
10. P kategorija – mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata 11
11. studenti jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina 83
12. uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu 48

Tjedan dana za prihvaćanje uvjeta stipendiranja

Podsjetimo, studenti čije prijave nisu odbijene i zadovoljili su uvjete za socio-ekonomsku stipendiju imaju rok od sedam dana od dana objave, najkasnije do 11. prosinca 2019. godine u 12 sati, u Sustavu državnih stipendija unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje uvjeta stipendiranja.  Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora, a za studente koji ne prihvate uvjete stipendiranja smatra se da su odbili stipendiju.

Državna stipendija iznosi 1.200 kuna mjesečno i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine, od listopada do lipnja 2020. Napomenimo ovom prilikom kako su danas isplaćene prve tri rate STEM državne stipendije dobitnicima prvog kruga dodjele o čemu više možete pročitati na poveznici.

Kako smo spomenuli na početku, na kraju teksta nalaze se liste studenata čije su prijave na ovogodišnji natječaj za socio-ekonomske stipendije eliminirane, a ako vam liste nisu vidljive, potrebno je osvježiti stranicu.

Download [612.93 KB]

Doznajte koji su najčešći razlozi neprihvaćanja prijava na natječaju za državnu stipendiju
Share via
Copy link
Powered by Social Snap