Pretraga

Faks provodi projekt vrijedan skoro 4 milijuna kn: Cilj je da studenti steknu prvo radno iskustvo

A- A+

Od ove je akademske godine stručna praksa uvedena na sve sveučilišne preddiplomske i diplomske studije koji se izvode na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije (FŠDT). Ova je novina, rezultat rada na projektu financiranom od Europske unije koji se već više od dvije godine provodi na FŠDT i koji ulazi u svoju posljednju fazu. Kroz projekt se velik broj studenata pobliže upoznao s realnim uvjetima rada i onime što ih čeka jednom kad završe studij. Time su ujedno dobili priliku praktično primijeniti svoje znanje stečeno na predavanjima i kroz vježbe. Dojmovi studenata koji su do sada sudjelovali u projektu, vrlo su pozitivni, a o detaljima saznajte više u tekstu koji slijedi.

fšdt

Uz obveznu stručnu praksu i projekt njena unaprijeđenja, na FŠDT-u su pokrenuli i Centar za stručnu praksu i razvoj karijera te opremili faks novom opremom | Foto: FŠDT

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije (FŠDT) Sveučilišta u Zagrebu u tijeku je provedba projekta ‘Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta’. Projekt je sufinanciran u okviru poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.902.617,14 kuna. Uz FŠDT kao nositelj projekta u svojstvu partnera sudjeluju i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvni klaster Slavonski hrast te Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2020. godine, a trajat će do ožujka 2023. godine. Svrha projekta je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata FŠDT na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse.

Obuhvatit će više od 400 studenata

Projekt će studentima šumarstva, urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša te drvne tehnologije, njih ukupno 404, omogućiti da u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne stručne prakse te individualne prakse u tvrtkama, parkovima prirode i institucijama sudjeluju u rješavanju stvarnih problema i time steknu praktične vještine, prvo radno iskustvo te se uspješno pripreme za izlazak na tržište rada.

fšdt

Zahvaljujući projektu, studenti će steći svoje prvo radno iskustvo u struci | Foto: FŠDT

Do sada je  u praksi sudjelovalo oko 200 studenata FŠDT-a, a u provedbu stručne prakse, uz nastavnike i suradnike FŠDT-a, uključilo se više od 40 tvrtki i institucija iz područja šumarstva, urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša te drvne industrije.

Izdvojeni članak
FŠDT

Studentski projekti koji pomiču granice: Od 3D softvera za ‘čitanje’ stabala do očuvanja zaštićenih vrsta naših planina

 

Praksa u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit

Studenti šumarskog odsjeka tijekom grupne stručne prakse u NP Sjeverni Velebit  upoznali su se sa strukturom Javne ustanove, sudjelovali su u svakodnevnim aktivnostima (poput monitoringa autohtonih šuma crnog bora, smreke i bukve) i poslovima održavanja i uređenja botaničkog vrta, redovitog monitoringa potkornjaka, održavanja osnovne infrastrukture parka kao i edukacije posjetitelja.

fšdt

Studenti na praksi u Nacionalni park Sjeverni Velebit | Foto: FŠDT

Praksa u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Na grupnoj stručnoj praksi u NP Plitvička jezera studenti su također bili uključeni u svakodnevne zadatke Parka, pa su tako sudjelovali u uzimanje uzoraka stabala Presslerovim svrdlom radi analize dinamike prašumskih sastojina, te analize klimatske osjetljivosti stabala. Ovakvim se (dendrokronološkim) pristupom proučavanja šumskih ekosustava dolazi do preciznih podataka koji daju odgovore na ekološka pitanja i probleme vezane uz globalne promjene u okolišu. Takvi podaci su od velikog značaja za razumijevanje utjecaja klime na razinama od pojedinih stabla, do čitavog ekosustava kao i njihovih odgovora na klimatske promjene.

fšdt

Studenti na praksi u Nacionalni park Plitvička jezera | Foto: FŠDT

Praksa u tvrtki TVIN d.d.

Studenti Drvnotehnološkog odsjeka (DTO) sudjelovali su u grupnoj stručnoj praksi u tvrtki TVIN d.d. iz Virovitice u sklopu koje su zajedno sa svojim nastavnicima te mentorima iz tvrtke provodili projekt BB#DORMA2#TVIN. Cilj je ovog projekta bio savladati tematsko-problemske faze razvoja proizvoda na primjeru revitalizacije programa kućnog namještaja Dorma. Izazov ovog projekta bio je očuvati karakteristike vizualnog izričaja, modularnosti, kompatibilnosti i fleksibilnosti sustava Dorma. No sve to uz istovremenu primjenu suvremenog pristupa razvoju proizvoda, kroz uvođenje novih vizualnih elemenata, suvremenih ekoloških materijala, konstrukcijskih detalja, površinske obrade i tehnologija.

fšdt

Studenti na praksi u tvrtki TVIN d.d. | Foto: FŠDT

Praksa u tvrtki Spačva d.d.

Isto tako, studenti DTO, podijeljeni u dvije grupe, po drugi su put sudjelovali u grupnoj stručnoj praksi u tvrtki Spačva d.d. u Vinkovcima. Tijekom prakse, a uz nadzor i mentorstvo nastavnika sa Fakulteta te mentora iz tvrtke, studenti su stekli praktična znanja i vještine nadovezujući ih na već prethodno stečena znanja, i to iz područja pilanske tehnologije, hidrotermičke obrade drva, tehnologije proizvodnje furnira, te primjene i korištenja strojeva i alata za obradu drva i proizvodnju proizvoda od drva. Druga je grupa studenata sudjelujući u procesu proizvodnje ojačanih hrastovih vrata, a koji je uključivao aktivnosti od upoznavanja tehnoloških procesa, materijala u proizvodnji masivnih vrata, preko izračuna cijene koštanja proizvoda, do izrade samog proizvoda stekla svoja (za neke sudionik) prva praktična znanja.

fšdt

Studenti na praksi u tvrtki SPačva d.d. | Foto: FŠDT

Praksa na Fakultetu

Za studente DTO stručna se praksa provodi i na  Fakultetu. U prvom dijelu prakse studenti su tijekom ak. godine 2020./2021. osmislili izgled ‘radionice za stručnu praksu’. Radionica je zamišljena kao niz međusobno povezanih prostorija čije će se funkcije ‘stapati’ u jedinstveni sustav radioničkog prostora. Tim konceptom radionica za stručnu praksu neće samo predstavljati prostor u kojem se obrađuje materijal i izrađuju predmeti iz drva i drvnih materijala, već ona postaje sustav funkcionalno povezanih jedinica koje će studentima, profesorima, i ostalim dionicima omogućiti kontinuirani boravak te usvajanje znanja i vještina kao i izradu prethodno osmišljenih predmeta od drva.

Osnovno ishodište prilikom oblikovanja radioničkog prostora za rad bili su funkcionalni zahtjevi, koji su se odnosili na prijevoz i odlaganje materijala  za izradu proizvoda, odlaganje otpada, mogućnost jednostavnog i optimalnog dohvata/dosega alata i ručnih alata, mogućnost jednostavnog i optimalnog dohvata/dosega materijala i repromaterijala koji se koristi u radu, a sve s ciljem svrsishodnog rukovanja alatom, strojevima i priborom, optimizacijom njihova odlaganja, čuvanja, održavanja, pohrane, te produženja vijeka trajanja. U drugom dijelu studenti će tijekom ak. godine 2021./2022. korištenjem strojeva i alata za preradu i obradu drva izraditi osmišljene proizvode, te njima opremiti dio radionice. Dok će u trećem dijelu stručne prakse na fakultetu studenti osmisliti, pripremiti tehnološku dokumentaciju te izraditi još neke proizvode iz drva, kao npr. kutije za odlaganje alata i slične proizvode.

fšdt

Studenti na praksi u Nacionalnom parku Velebit | Foto: FŠDT

Individualna stručna praksa

Nadalje, studenti DTO sudjelovali su i u individualnoj stručnoj praksi boraveći u tvrtkama za preradu drva i proizvodnju proizvoda od drva. Tijekom prakse sudjelovali su u svakodnevnim poslovima i zadacima iz domene prerade i obrade drva i proizvoda od drva, kao npr. proizvodnji madraca i ojastučenog namještaja; oblikovanju i proizvodnji namještaja za opremanje interijera i eksterijera; poslovima trgovine i marketinga, pripreme proizvodnje, planiranja i obračuna proizvodnje; predlaganju i pripremi oblikovno konstrukcijskih rješenja; pripremi tehničko-tehnološke dokumentacije; izradi tehničke dokumentacije i nacrta korištenjem različitih računalnih programa za 3D vizualizaciju i modeliranje; proizvodnji širinski i dužinski lijepljenih ploča; poslovima primarne prerade drva i slično.

Više od 250 studenata koristilo nove usluge za razvoj karijera

Uz provedbu stručne prakse, projektom će se osuvremeniti poligoni za izvođenje praktične nastave na FŠDT, i to opremanjem računalne učionice i radionice za stručnu praksu za studente drvne tehnologije. Uz postojeći suvremeni 5-osni CNC stroj, te 3D skener i printer, studenti će od sada imati priliku koristiti i laserski uređaj za graviranje i rezanje, tokarski stroj, stroj za oblaganje rubova, te druge male priručne alate za oblikovanje i obradu drva.

Nadalje, u sklopu Projekta na FŠDT uspostavljen je i Centar za stručnu praksu i razvoj karijera (CZP) sa svrhom pomaganja studentima u pronalaženju i organizaciji prakse, te pomoći pri usmjeravanju na tržište rada u skladu s njihovim afinitetima, mogućnostima, vještinama i kompetencijama. Tako je u sklopu Centra održano nekoliko radionica – Kako se približiti tržištu rada?, Umreži znanje za struku drvne industrije, Umreži znanje i karijeru na FŠDT te Ukorijeni se u studij. Do sada je usluge CZP-a koristilo više od 250 studenata FŠDT.

fšdt

CZP je do sada proveo različite aktivnosti, a njihove usluge koristilo je preko 250 studenata | Foto: FŠDT

Do kraja projekta u provedbi stručne prakse sudjelovat će i nekoliko za šumarski i drvni sektor vrlo važnih dionika, poput tvrtke Hrvatske šume d.d. te institucije, kao na primjer Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Nacionalni park Brijuni, kao i privatne tvrtke iz područja šumarstva, urbanog šumarstva i drvne industrije, rekli su s Fakulteta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.902.617,14 kuna. Uz FŠDT u provedbi projekta sudjeluju i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvni klaster Slavonski hrast te Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt je započeo u ožujku 2020. godine, a trajat će do ožujka 2023. godine.

Studenti imaju samo riječi hvale i želju za još više prakse

Studenti koji su do sada sudjelovali u nekom od oblika stručne prakse vrlo su zadovoljni, a neke od njihovih komentara navodimo u nastavku:

  • Bilo je sve savršeno, bilo bi super kad bi bilo češće;
  • Bila mi je to odlična prilika za upoznati se sa načinom rada, problemima, obavezama i izazovima stručnjaka koji rade u Šumariji i Parku prirode;
  • Stručna praksa nam je omogućila povezivanje praktičnog dijela sa teoretskim dijelovima naučenim na nastavi. Bilo je vrlo korisno i zanimljivo;
  • Puno se bolje uči praktično nego unutar učionice te bi ovako nešto poput prakse trebalo biti češće;
  • Sve što smo na stručnoj praksi vidjeli i samostalno odradili, dobar je uvid u rad što bi i ubuduće mogli kao zaposlenici neke tvrtke raditi. Smatram da bi ta praksa trebala biti češća i obavezna da svaki student ima priliku nešto i praktično vidjeti što mi u teoriji slušamo;
  • Stručna praksa pokazala se kao jedinstvena prilika za učenje, te pokazala primjenu teorije u praksi;
  • Moj osvrt na stručnu praksu bih se mogao svesti na jednu riječ – fantastično!

fšdt

fšdt
Share via
Copy link
Powered by Social Snap