Fakultet zagrebačkog Sveučilišta od jeseni pokreće studijski smjer, koji do sada nije postojao u Hrvatskoj

Od iduće bi akademske godine na sisačkom Metalurškom fakultetu, koji je pod upravom Sveučilišta u Zagrebu, trebao zaživjeti sveučilišni studij ‘Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš’. Riječ je o prvom studiju takvog tipa u Hrvatskoj, a ideja za pokretanjem se javila zbog potreba da se napravi iskorak u sektoru zaštite na radu.

izvor: Facebook stranica Metalurškog fakulteta

Ovaj studij će trajati pet godina, a prema iskazima stranki koje sudjeluju u postupku pokretanja ovog studija, što su Metalurški fakultet i tvrtka HD usluge d.o.o., program je usklađen s potrebama gospodarstva, te programima i institucijama sličnog tipa u Europi, izvještava lokalni.hr.

Jedan od najpoželjnijih studijskih smjerova među maturantima pokreće se i na Sveučilištu Sjever

Uz preddiplomski i diplomski studij, predviđena  je i mogućnost izvanrednog studiranja.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu istaknuo je da ključni nositelji učinkovite zaštite na radu trebaju biti stručnjaci, a studijski programi moraju pratiti brze promjene u gospodarskom okruženju, nova zanimanja i rizike, te potrebu multidisciplinarnosti u stjecanju znanja, vještina i kompetencija.

Dodao je i da Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja nacionalna javna ustanova snažno podupire postojeće i uvođenje novih studijskih programa koji donose dodanu vrijednosti i koji mogu biti jedan od ključnih čimbenika kontinuiranog unapređivanja ovog važnog područja od posebnog društvenog interesa.

Također je naglasio da je nužno načela i ciljeve učinkovite zaštite na radu prihvaćati kao temeljne vrijednosti poduzeća te ih uključiti u svakodnevne radnje i odluke.

– Takva kultura mora biti stvorena od ranih dana odgoja i obrazovanja ,a nastaviti se  profesionalnim obrazovanjem i  posebno različitim programima cjeloživotnog učenja. Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova nadležna za ovo područje, u okviru razvoja informacijskog sustava zaštite na radu će uspostaviti registar stručnjaka, a pripremljen je i odgovarajući model stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu koji uključuje osmišljeno i kontinuirano  usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, te individualno  praćenje  i vrednovanje tog procesa, naglasio je Begović, prilikom sastanka o pokretanju studija, s predstavnicima spomenute tvrtke.

Detalji studija još uvijek se usklađuju.

Odgovori