Pretraga

Filozofski fakultet Družbe Isusove ušao u sastav Sveučilišta u Zagrebu

A- A+

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasnu Odluku o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav najvećeg hrvatskog sveučilišta. FFDI tako postaje 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i od sada će djelovati pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)

srednja.hr

Izdvojeni članak

Sveučilište u Osijeku dobiva novi studij

Ulazak FFDI u sastav sveučilišta jednoglasno su poduprli Vijeće društveno-humanističkog područja i Rektorski kolegij u širem sastavu.

Položaj i djelovanje nove sastavnice sveučilište uredit će se ugovorom koji će rektor Boras sklopiti s predstavnicima osnivatelja i predstavnicima državnih i crkvenih vlasti.

FFDI je do sada svoje studijske programe izvodio u sklopu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Ulazak FFDI u sastav Sveučilišta u Zagrebu ne bi trebao donijeti veće promijene studenima fakulteta. Još od 1997. godine studenti ovog fakulteta imaju ista prava i obveze kao i studenti Sveučilišta u Zagrebu, a njihove diplome supotpisivao je rektor zagrebačkog sveučilišta.

Filozofski fakultet Družbe Isusove ušao u sastav Sveučilišta u Zagrebu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap