Pretraga

Građevinski fakultet danas je obilježio 100. obljetnicu: Evo kako su se stvari kroz godine mijenjale

A- A+

Građevinski fakultet u Zagrebu danas je u Lisinskom svečano proslavio 100. obljetnicu fakulteta. Studij građevinarstva prije 100 godina, 1919. godine, započeo je s radom pri tadašnjoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu.

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Tehnička visoka škola u Zagrebu s radom je započela 1. listopada 1919. godine, a u sklopu nje je krenuo i studij građevinarstva koji se danas izvodi na preddiplomskoj i diplomskoj razini na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Građevina je stoga danas obilježila 100. obljetnicu svečanom proslavom u Lisinskom.

Na današnjoj adresi fakultet je od 1940. godine

Tehnička visoka škola 1926. godine prerasla je u Tehnički fakultet u okviru Sveučilišta u Zagrebu.  Na današnju adresu u Kačićevoj ulici broj 26, fakultet je došao 1940. godine.
Tehnički fakultet se 1956. godine dijeli u nekoliko fakulteta. Među njima je i Arhitektonsko- građevinsko-geodetski fakultet, koji se 1962. godine razdvaja u tri fakulteta i tako nastaje samostalni Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Jedno vrijeme fakultet je bio udružen s Institutom

Građevinski fakultet se 1977. godine udružuje s Institutom građevinarstva Hrvatske i djeluje kao Fakultet građevinskih znanosti u okviru novonastalog Građevinskog instituta Hrvatske. Iste godine u sastav fakulteta ulaze i dvije postojeće više građevinske škole, koje nastavljaju djelovanje kao studij građevinarstva za stjecanje više stručne spreme.

Izdvojeni članak

Umjesto na svetu misu, studenti Građevine moraju na upise

Prestankom rada Građevinskog instituta 1. srpnja 1991. godine Građevinski fakultet ponovno djeluje kao samostalna ustanova u okviru Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1948. uvodi se konstruktorski, prometni i hidrotehnički, a 1970. godine i organizacijsko- tehnološki smjer. Od 1977. godine održava se studij organizacije građenja, kao mogućnost nastavka školovanja nakon završenog studija više spreme. Ovaj se studij postupno ukida 1988. godine.

2019.

Na Građevinskom fakultetu danas se izvodi preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij građevine. Na fakultetu radi oko 200 zaposlenika, a na sveučilišnom dodiplomskom studiju studira oko 1000 redovnih studenata.

Ove akademske godine fakultet je upisivao 240 studenata, od čega 235 redovnih, a 5 stranih studenata.

Građevinski fakultet danas je obilježio 100. obljetnicu: Evo kako su se stvari kroz godine mijenjale
Share via
Copy link
Powered by Social Snap