Pretraga

Hrvatska dobila prvu magistru japanologije, sa Sveučilišta otkrili i o čemu joj je bio diplomski rad

A- A+

U Hrvatskoj je diplomirala prva magistra japanologije. Melani Matika obranila je 14. srpnja prvi diplomski rad iz japanologije na Sveučilištu u Puli te stekla zvanje magistre japanologije i edukacije japanskoga jezika, čime je i prva koja je to zvanje stekla u Republici Hrvatskoj.

Magistra i mentorice

Foto: PR

Studentica Melani Matika obranila je diplomski rad iz japanologije na Sveučilištu u Puli i postala prva magistra japanologije u Hrvatskoj. Studij japanologije u Puli jedini je akreditirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij u Republici Hrvatskoj, a osnovan je prije sedam godina na Odsjeku za azijske studije na Filozofskome fakultetu.

Rad pod naslovom ‘Razvoj predmetnog kurikuluma japanskog jezika’ Melani Matika pisala je pod mentorstvom Irene Srdanović te sumentorstvom Marine Diković. Uz mentorice članice su povjerenstva za obranu rada bile predsjednica povjerenstva Marlena Plavšić i lektorica Stefani Silli.

Izdvojeni članak
studij Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora

Dva najjača tehnička faksa u zemlji imaju zajednički studij: Evo čime se s njim možete baviti

Magistri japanologije mogu komunicirati na japanskome jeziku na višoj razini (C1) u općem, medijskom, stručnom i znanstvenom diskursu te biti prevoditelji u međukulturnoj i poslovnoj komunikaciji u tvrtkama i u turizmu, osmišljavati itinerare, biti suradnici u muzejima, knjižnicama, kulturnim ustanovama, obrazovnim i znanstvenim institucijama, veleposlanstvu Japana i sl. Odabirom nastavničkoga modula osposobljeni su za pedagoški rad, za poučavanja japanskoga kao stranoga jezika u školama, na sveučilištima i u drugim institucijama.

Osim studija japanskoga jezika i kulture u Puli se na Filozofskome fakultetu može studirati i arheologija, engleski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, jezična i interkulturalna medijacija, latinski jezik i rimska književnost, povijest, talijanski jezik i književnost te talijanski jezik i kultura u kombinaciji s kulturom i turizmom.

Filozofski fakultet Pula
Share via
Copy link
Powered by Social Snap