Pretraga

[Infografika] Koji fakulteti ustraju na 5+0 modelu, a gdje se studira tri i pol godine

A- A+

Prema podacima kojima barataju u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u Hrvatskoj je studentima na raspolaganju 1.356 studijskih programa. Trajanje studija se rasteže od jedne do šest godina. Provjerite gdje se provodi program u trajanju od tri i pol godine ili koji fakulteti ustraju na 5+0 modelu.

Od 1.356 studijskih programa, koliko ih broji Agencija za znanost i visoko obrazovanje, najviše ih je u trajanju od tri godine (582). Potom slijede dvogodišnji programi (453), što i nije čudno s obzirom da je model 3+2 preddiplomskih i diplomskih studija najčešći u našoj zemlji.

No postoje i studiji poput politologije na Fakultetu političkih znanosti ili poslovne ekonomije na EFZG-u koji se provode po modelu 4+1. Doduše zagrebačka Ekonomija je već pokrenula postupak integracije, odnosno tamošnji studenti će uskoro studirati pet godina bez odvajanja preddiplomske od diplomske razine.

Izdvojeni članak

Ponuda programa adekvatna, ali studenti od STEM-a bježe ‘ko vrag od tamjana’

Svega četiri programa traju tri i pol godine

Pojedini studenti čak pohađaju programe koji na preddiplomskoj razini traju tri i pol godine, dvije i pol godine ili godinu i pol.

Jedino u Zagrebu postoje fakulteti, odnosno njihovi programi koji traju tri i pol godine. Radi se o Fakultetu strojarstva i brodogradnje i smjerovima brodogradnja, strojarstvo i zrakoplovstvo na preddiplomskoj razini. Među njima je i jedan privatni fakultet – VERN’ s programima za turizam.

Jedino studenti ljevarstva na Metalurškom fakulteti u Sisku pri Sveučilištu u Zagrebu mogu studirati dvije i pol godine, a radi se o kratkom stručnom studiju.

Izdvojeni članak

[VIJEST U BROJCI] Provjerite koliko imamo studijskih programa u Hrvatskoj

U trajanju od jedne i pol godine su 43 programska studija među kojima se prvenstveno nalaze poslijediplomski specijalistički studiji i diplomski studiji navedena tri smjera na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Zagrebačkim fakultetima sve draži 5+0 integrirani model

Na 5+0 modelu ustraju zagrebački fakulteti. Ukupno je 57 programa, a većinom se radi o integriranim preddiplomskim i diplomskim smjerovima na Muzičkoj akademiji, Pravnim i Učiteljskim fakultetima te PMF-u u Zagrebu.

Najduže što neki studijski program traje jest šest godina. Takvih integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na razini države ima deset. Radi se o studijima na četiri Medicinska fakulteta – u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, te na Stomatološkom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Infografika: Srednja.hr / Andrea Barać (desni klik -> pogledaj sliku)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap