Pretraga

Kad vam mogu stopirati sredstva na X-icama, ali i što možete napraviti da biste jeli više obroka u menzama

A- A+

Mada svi redoviti studenti na prvoj godini faksa dobivaju X-ice, tijekom studiranja možete ostati bez sredstava na istoj. Provjerite koji studenti ostaju bez novca na X-icama i zašto, kao i što trebate napraviti ako želite ostvariti mogućnost za većim brojem dnevnih obroka u menzama.

Posjedovanje identifikacijske kartice studenata po upisu fakulteta postaje obaveza svakog redovitog studenta, ali istu bez sredstava na nekim fakultetima dobivaju i izvanredni studenti. Izuzev načina identifikacije, X-ica studentima služi za ostvarivanje određenih popusta ili za hranjenje po menzama. Provjerite kad možete ostati bez novca na X-icama kao i što trebate napraviti da biste ostvarili pravo na više razine potpore.

Izdvojeni članak

Studentskim koracima: Zagrebačke lokacije na kojima ostvarujete popust uz predočenje X-ice

U kojem slučaju ostvarujete pravo na višu razinu potpore

MZOS subvencionira studentsku prehranu, te studente dijeli u tri kategorije po kojima dobivaju različito pravo na potporu pokrića troškova prehrane. Ta razlika očituje se u količini obroka koje na dnevnoj bazi studenti mogu konzumirati.

Međutim, mnogi studenti ne obrate pažnju na činjenicu da imaju pravo na razinu 2 ili 2,5 te više dnevnih obroka u menzama kao i na subvenciju vikendom ili blagdanom. Za razinu 2,5 većina obavi sve što treba, to jest donesu potvrdu da stanuju u domu, no mnogi zaborave da pravo na višu razinu imaju i studenti koji dolaze iz druge županije.

Sve što trebate napraviti jest donijeti u referadu svog fakulteta potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice kako bi se utvrdilo da ne živite u županiji u kojoj se nalazi faks. Pravo na razinu 2 ostvaruju i studenti s prebivalištem ili boravištem loše prometno povezanim s mjestom studiranja. Takvim korisnicima višu razinu prava dodjeljuje MZOS na prijedlog studentskog zbora i matičnog visokog učilišta.

Izdvojeni članak

Studentskim koracima: Radno vrijeme i pauze svih zagrebačkih menzi na jednom mjestu


Tko spada pod koju razinu

Razine prava na potporu bilježe se brojevima: 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učenički dom koji pruža uslugu prehrane. Razina prava 2 pripada sljedećim skupinama među domaćim studentima: – korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije – korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Razina prava 2,5 pripada sljedećim skupinama korisnika potpore: – korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane – korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz predočenje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje – korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta

Studentima se može i ukinuti iznos na X-icama

Jednom kad studenti dobiju X-icu, ona ostaje u njihovu posjedu do kraja studija. No, pravo na subvenciju moraju potvrditi nakon svakog upisa u višu ili sljedeću akademsku godinu. To ne znači da svatko ostvaruje pravo na potporu samo po tome što nastavlja studirati. Korisnicima MZOS može uskratiti potporu u nekoliko slučajeva:

– kada student upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– kada student stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– i u slučaju kada student po drugi put mijenja studijski program te zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap