Pretraga

Kako pandemija utječe na faks i studente? Objavljeno novo izvješće, evo što kažu stručnjaci

A- A+

Stručnjaci Europske komisije objavila je novo izvješće o utjecaju korone na faks, studiranje i studente. Složili su listu preporuka za vlasti, ali i fakultete kako bi se osigurala što veća podrška studentima i nastavnicima u ovom kriznom periodu.

online nastava

Foto: Unsplash

Mreža stručnjaka za socijalnu dimenziju obrazovanja (NESET) Europske komisije objavila je analitičko izvješće naslova Utjecaj COVID-19 na visoko obrazovanje: pregled novih podataka. Autori izvješća su Thomas Farnell, Ninoslav Šćukanec Schmidt i Ana Skledar Matijević iz Instituta za razvoj obrazovanja, a izvješće daje sintezu novih podataka koji proizlaze iz 64 ankete, članka i izvješća o utjecaju pandemije COVID-19 na visokoškolsku nastavu, obrazovne nejednakosti i studentsku mobilnost. Taj dokumen završava preporukama za javne politike i aktivnosti koje bi trebalo provesti na razini sustava visokog obrazovanja i samih visokih učilišta.

Vlasti se trebaju pobrinuti

Analitičko izvješće mreže NESET bavi se trenutnim utjecajem pandemije COVID-19 na visoko obrazovanje, ali i njezinim mogućim srednjoročnim utjecajem, tamo negdje do 2025. godine. Zaključuje se da bi trebalo provesti određene aktivnosti na razini sustava visokog obrazovanja – od strane transnacionalnih, nacionalnih i regionalnih vlasti – kako bi se odgovorilo na izazove koje predstavlja COVID-19.

Tako se preporučuje pružiti podršku visokim učilištima pri unapređivanju i prilagodbi studijskih programa online nastavi, kao i pri osiguravanju potrebne infrastrukture; postaviti sustavna rješenja za pružanje daljnje podrške pristupu, nastavku i dovršetku obrazovanja podzastupljenim, ranjivim i marginaliziranim skupinama u visokom obrazovanju. Isto tako, preporučuje se potaknuti međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju preusmjeravanjem sredstava koja su prvotno bila namijenjena fizičkoj mobilnosti u nova rješenja, kao što su npr. strategije „internacionalizacije od kuće“ i kvalitetne virtualne mobilnosti.

Izdvojeni članak

Korona je dosta promijenila studente, otkrivamo – uče li još uvijek u knjižnicama?

Aktivnosti za fakseve

Izvješće predlaže i aktivnosti koje bi se trebale provoditi na razini visokih učilišta. Vodstvo učilišta, ali i nastavnici i studentske službe po tim bi preporukama trebali pružiti podršku i akademskom osoblju i studentima kako bi se bolje prilagodili nastavi u online okruženju. Tu bi se, stoji u izvješću, moglo osigurati više fleksibilnosti kako bi se studentima omogućilo da uspješno dostignu ishode učenja.

Osim toga, preporučuje se pružiti dodatnu akademsku, psihološku i financijsku podršku ranjivim skupinama studenata kako bi se spriječio gubitak interesa i odustajanje od studija, kao i provoditi mjere podrške za međunarodne studente kako bi im se osigurala dostupnost adekvatne akademske i psihološke podrške te jednak pristup alatima za online učenje tijekom nastave.


Sažetci izvješća dostupni su na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na ovoj poveznici.

Kako pandemija utječe na faks i studente? Objavljeno novo izvješće, evo što kažu stručnjaci
Share via
Copy link
Powered by Social Snap