Pretraga

Kolege vas trebaju: Traži se studentski pravobranitelj na našem najvećem sveučilištu

A- A+

Objavljen je natječaj za studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati u idućih deset dana moraju poslati životopis, plan rada i dokaz o skupljenih 60 ECTS-a u protekle dvije godine, kao i potvrdu o statusu studenta. Novog pravobranitelja izabrat će Studentski zbor Sveučilišta.

ilustracija: Mikhail Pavstyuk / Unsplash

– Pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, a koji su zainteresirani obnašati dužnost studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, da se prijave i podnesu kandidaturu, stoji u pozivu za novog studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Prijaviti se mogu svi studenti zagrebačkog sveučilišta, redoviti i izvanredni, koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskoga zbora).

Svi zainteresirani svoje kandidature mogu poslati na e-adresu: [email protected] zaključno s 11. ožujka 2021. do 23:59 sati, a prijava treba sadržavati: životopis, plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana te dokaz o sakupljenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine i potvrdu o statusu studenta.

Podsjetimo, zakon propisuje kako visoka učilišta moraju imati studentskog pravobranitelja, koji prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, ali i obavljati druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta. 

Mandat pravobranitelja traje godinu dana, a može se jednom ponoviti.

Copy link
Powered by Social Snap