Pretraga

Na matematici u Osijeku zabranili korištenje mobitela na ispitu, pa ispada kao da su do sada mogli ‘varati’

A- A+

Na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku donesena je Odluka o zabrani korištenja mobitela na ispitima. Iako smo sigurni da je i prije ove Odluke bilo neprihvatljivo da student ima mobitel dok polaže pismeni ispit, ovo ipak zvuči kao da je takvo ponašanje bilo teško sankcionirati, pa su studenti na ispitima “varali” bez puno problema.

Studenti ne mogu koristiti mobitel u vrijeme ispita. To nam je sasvim logično, no ako nigdje ne piše da se ne smije, onda se smije. Zato su na odjelu za matematiku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijeli Odluku o zabrani korištenja mobitela na ispitima.

Iako je već Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nedopušteno pružanje i primanje pomoći na ispitu kao i upotreba nedopuštenih pomagala, izgleda da je Odluka bila potrebna da bi se još jednom naglasilo da su mobiteli na ispitu nedopušteni.

Pritužbe koje su nastavnici i suradnici upućivali na ponašanje i postupke studenata za vrijeme ispita rezultirale su Odlukom. Prema njoj će studenti morati maknuti sve stvari koje im nisu potrebne za ispit. Ako se ipak nekoga uhvati u nepoštivanju pravila, izbacit će ga se s ispita i dobit će ocjenu nedovoljan. U slučaju ponavljanja prekršaja, moguće je da student bude i izbačen s fakulteta.

Sukladno članku 20 Pravilnika Odjela za matematiku, pročelnik Kristian Sabo donio je 5. veljače 2018. godine:

ODLUKU

I.

Za vrijeme pisanog ispita na klupi se smiju nalaziti samo stvari koje su eksplicitno dozvoljene za ispit. Torbe, knjige, mobitel, drugi komunikacijski uređaj i ostale stvari koje nisu eksplicitno dozvoljene za ispit student treba odložiti na vješalicu, odnosno stol kojeg je u tu svrhu pripremio dežurni nastavnik ili suradnik.

II.

Ako student ne poštuje pravilo iz točke I ove Odluke dežurni nastavnik ili suradnik udaljit će ga s ispita. U slučaju udaljenja pisani ispit studenta ocijenit će se ocjenom nedovoljan (1).
Dežurni nastavnik ili suradnik u takvom je slučaju obvezan u istom danu podnijeti u Ured pročelnika pisanu prijavu protiv studenta.

III.

Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nedopušteno pružanje i primanje pomoći na ispitu, kao i upotreba nedopuštenih pomagala utvrđeni su kao povreda obveze za koje se u slučaju ponavljanja mogu izreći sljedeće stegovne mjere: zabrana polaganja ispita, privremeno isključenje sa studija i isključenje sa studija.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pročelnik

Prof. dr. sc. Kristian Sabo

Share via
Copy link
Powered by Social Snap