Pretraga

Ministarstvo o birokratskom zlostavljanju: Nismo nadležni propitivati rad Zaklade za znanost, ali mijenjat ćemo zakon

A- A+

Nakon objave istraživanja koje je pokazalo kako Hrvatska zaklada za znanost zlostavlja golemom administracijom, pokrenula se cijela saga oko njezina rada. Sve je kulminiralo krajem prošloga tjedna kada su iz HRZZ-a etički kaznili voditeljicu projekta tog istraživanja. Ipak, Pravni fakultet stao je na stranu prof. Anne Marie Getoš Kalac te o svemu obavijestio rektora i ministricu. Iz Ministarstva za srednja.hr kažu kako su ‘svjesni određene nefleksibilnosti zakonskih i podzakonskih propisa temeljem kojih posluje Zaklada’, ali i napominju kako nisu nadležni provesti nadzor nad njezinim radom. Ipak, najavili su izmjene zakona.

foto: Headway on Unsplash

– Napominjemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja svjesno određene nefleksibilnosti zakonskih i podzakonskih propisa temeljem kojih posluje Zaklada, kao i određenih procedura Zaklade koje se temelje na odlukama Upravnog odbora te u redovitoj komunikaciji s upravom Zaklade zajednički pokušavamo iznaći fleksibilnija rješenja koja će u određenoj dopustivoj mjeri omogućiti administrativno rasterećenje znanstvenih organizacija nositelja projekata te samih voditelja projekata Zaklade, a vodeći pritom brigu da se ne naruši uspostavljeni sustav kvalitete rada i djelovanja Zaklade.

Tim riječima iz ministarstva odgovaraju na naše pitanje hoće li reagirati na dopis Pravnog fakulteta, koji se žalio na odnos Hrvatske zaklade za znanost prema njihovoj zaposlenici i voditeljici jednog od zakladinih projekata izv. prof. dr. sc. Anni Marii Getoš Kalac.

Istraživanje: Zaklada znanstvenike maltretira birokracijom

Izdvojeni članak

Istraživanje dokazalo: Hrvatska birokracija zlostavlja znanstvenike, osjećaju se frustrirano

Podsjetimo, priču o istraživanju Violence Research Laba, koje je pokazalo kako Zaklada birokracijom maltretira voditelje projekta, prvo je objavila srednja.hr, a voditelji Zakladinih projekata tada su nam, između ostalog, ispričali i kako im iz Zaklade papire vraćaju i jer ‘pečat nije dovoljno vidljiv’.

O istraživanju su se tada oglasili i iz Zaklade, no nisu porekli da od traže gomilu dokumentacije, a za istraživanje rekli kako nije dio njihova projekta.
Sve je kulminiralo krajem prošloga tjedna kada su iz HRZZ-a etički kaznili voditeljicu projekta tog istraživanja. Ipak, Pravni fakultet stao je na stranu prof. Anne Marie Getoš Kalac te o svemu obavijestio rektora i ministricu.

Zaklada radi samostalno

 Sa sveučilišta se još nisu oglasili, a iz ministarstva kažu kako nisu nadležni propitivati rad Zaklade.

– Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uređen je sustav znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Prema tom zakonu, Hrvatska zaklada za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) jedan je od subjekata znanstvene djelatnosti te je određeno da se način sudjelovanja Zaklade u organizaciji i provedbi znanstvene djelatnosti uređuje navedenim zakonom, na njemu utemeljenom propisu te odlukama nadležnih tijela, kažu iz Ministarstva.

Izdvojeni članak

Zaklada za znanost očitovala se o istraživanju, no nisu porekli da traže gomilu dokumentacije

Dodaju kako je osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a ista je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj.

– Od 1. srpnja 2013. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost , Zaklada je postala središnje tijelo za financiranje znanstvenih projekata te osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Zaklada donosi odluke o potpori samostalno, te je obavezna raspolagati svojom imovinom i prihodima poštujući načela transparentnosti, javne odgovornosti slobode znanstvene djelatnosti i stvaralaštva te sukladno općim aktima Zaklade, ističu sa Svetica.

MZO: Nismo nadležni

Izdvojeni članak

Nastavak sage o birokratskom zlostavljanju znanstvenika: Zaklada kaznila voditeljicu projekta

Pojašnjavaju kako je Zakonom o Hrvatskoj zakladi za znanost propisan, između ostaloga, i nadzor nad radom Zaklade te se navodi da je Upravni odbor Zaklade obvezan u roku od mjesec dana po isteku tromjesečja dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje financijsko izvješće o radu Zaklade, a po okončanju financijske godine Hrvatskom saboru i državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća o radu i financijska izvješća ministarstvu nadležnom za znanost. Također, Upravni odbor Zaklade je obvezan jednom godišnje Hrvatskome saboru dostaviti izvješće o radu Zaklade.

– Već spomenuti Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da Ministarstvo provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija. Međutim, Ministarstvo nema nadležnosti provesti takav nadzor nad radom Hrvatske zaklade za znanost, napominju iz Ministarstva.

‘Javite se inspekciji’

Ističu kako stoga nisu u mogućnosti odlučiti o pitanju opravdanosti Odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost temeljem koje je određeno dodatno vrednovanje kroz provođenje službenog posjeta Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi ostvarivanja uvida u stanje projekta voditeljice izv. prof. dr. sc. Anne Marie Getoš Kalac pod nazivom HRVATSKI MONITOR NASILJA – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (UIP-2017-05-8876).

– Nastavno na ovo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu može se za provedbu nadzora obratiti drugim nadležnim tijelima, a to je, sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama nadležno upravno tijelo, dok inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklada obavljaju nadležni inspektori, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju te djelatnosti, savjetuju Fakultetu.

Mijenjat će zakon

Ipak, najavili su promjene Zakona o zakladi.

– S obzirom da je na snagu stupio novi Zakon o zakladama te se trenutno važeći Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost mora uskladiti s novim zakonom, Ministarstvo u 2020. godini planira, u suradnji s dionicima, započeti s procedurom donošenja relevantnih izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, a jedna od motivacija je također upravo i intencija da se odgovarajućim izmjenama omogući veća fleksibilnost u radu Zaklade, zaključuju iz Ministarstva.

Ministarstvo o birokratskom zlostavljanju: Nismo nadležni propitivati rad Zaklade za znanost, ali mijenjat ćemo zakon
Share via
Copy link
Powered by Social Snap