Pretraga

Ministarstvo provjerava dobitnike državne stipendije, za nekolicinu je obustavljena isplata

A- A+

I ove godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja studentima dodjeljuje državne socio-ekonomske, STEM i stipendije za posebne skupine studenata. Natječaji su završeni, a isplata stipendija u godišnjem iznosu od 10.800 kuna već je odavno započela. No, pravilnici za dodjelu tih stipendija kažu da će Ministarstvo provjeravati točnost podataka temeljem kojih je ostvareno pravo na ove stipendije. Postupak je to koji se trenutačno provodi, a u jeku kojeg je za manji broj studenata obustavljena isplata stipendije dok ne dostave dodatnu dokumentaciju.

Foto: Srednja.hr

Uvjeti za ostvarivanje prava na neku vrstu državne stipendije detaljno su propisani pravilnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Natječaji za ovu godinu davno su zaključeni, isplate su započele, a sada je u tijeku i provjera točnosti podataka temeljem kojih su studenti ostvarili pravo na državnu stipendiju. Taj postupak također je propisan pravilnicima o državnim stipendijama, a ukoliko se utvrdi da podaci temeljem kojih je student ostvario pravo na stipendiju nisu točni, konačna ‘kazna’ može biti obustava isplate stipendije te povrat do sada isplaćenih sredstava.

Za devetero obustavljena isplata dok ne dostave dodatne dokumente

Trenutačno se, kažu nam iz Ministarstva, provjerava eventualno dvostruko financiranja studenata, jer u skladu s pravilnicima  studenti za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju ne mogu primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

– Predmetna provjera provodi se u suradnji s Poreznom upravom odnosno utvrđuje se iznos evidentiran pod stavkom 28 – Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do propisanog iznosa za svakog studenta korisnika državne stipendije. Studenti koji imaju evidentirano prekoračenje iznad iznosa isplaćene državne stipendije su dužni dostaviti ugovore s drugim isplatiteljima i JOPPD obrasce (cjelokupan pregled isplatitelja) kako bi prekoračenje bilo eventualno opravdano. Ukoliko se utvrdi dvostruko financiranje iz javnog izvora, utoliko im je obustavljena daljnja isplata državne stipendije te zatražen povrat do sada uplaćenih sredstava, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Dodaju da tijekom provjera za akademsku godinu 2021./2022. nije utvrđeno kršenje predmetnog uvjeta.

– S obzirom na to da neki studenti nisu dostavili očitovanje s popratnom dokumentacijom (ukupno devetero) istima je stipendija obustavljena do zaprimanja tražene dokumentacije, kažu iz Ministarstva.

Izdvojeni članak
hrvatska kuna, novčanice i kovanica

Sveučilište raspisalo natječaj za stipendije od 7.500 kuna, provjerite tko se može prijaviti

Mjesečno se provjerava imaju li studenti i dalje status redovitog studenta

Napominju i da tijekom postupka obrada prijava za dodjelu državnih stipendija, ovisno o vrsti podataka te nadležnosti tijela državne uprave, a u svrhu provjere ili dostave, surađuju s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja te visokim učilištima.

– Dodatno, pravo na državne stipendije i druge izravne i neizravne potpore studenata u nadležnosti ovog Ministarstva utvrđuju se provjerom putem mrežnog servisa Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) čiji se izračun naslanja na evidencije o osobnim podacima studenata, a koje vode matična visoka učilišta studenata. Stoga, prije svake mjesečne isplate stipendije, ovo Ministarstvo vrši kontrole statusa studenata korisnika državnih stipendija u smislu promijenjenih okolnosti studiranja, odnosno provjeru statusa redovitog studenta, završetka studija i/ili upisa mirovanja studentskih obveza. Ukoliko se utvrdi bilo koja od navedenih okolnosti, utoliko se obustavlja daljnja isplata državne stipendije, a o istom se putem e-pošte obavještava korisnika. Napominjemo da većina studenata o promijenjenim okolnostima obavijesti ovo Ministarstvo putem e-pošte, vele iz MZO-a.

Izdvojeni članak
novac kune

Stigli rezultati natječaja za 1.000 stipendija Hrvatima izvan RH, ove godine dobivaju više novca

Pritužbe građana oko prebivališta ili identiteta prosljeđuje se MUP-u ili Poreznoj

Jedan od ključnih uvjeta za ostvarenje prava na socio-ekonomsku stipendiju su prihodi kućanstva, a onda i broj ukućana. On se dokazuje izjavom o članovima kućanstva, koju studenti dostavljaju prilikom prijava za državne stipendije. U ovom smislu zajedničko kućanstvo je ‘svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.’

– U skladu s predmetnom izjavom, za studente s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ovo Ministarstvo preuzima godišnje prihode ostvarene u prethodnoj godini svih članova kućanstva iz službenih evidencija Porezne uprave Republike Hrvatske. Studenti s prebivalištem izvan Republike Hrvatske dužni su dostaviti potvrde o prihodima za svakog člana, uključujući i studenta. Slijedom navedenog, ovo Ministarstvo u procesu obrada stipendija preuzima i obrađuje podatke o prihodima u skladu s evidencijama nadležnih tijela, kažu iz MZO-a.

Ipak, naglašavaju, nisu nadležni za provjeru i utvrđivanje identiteta osoba kao ni za provođenje postupka provjere prebivališta.

– Navedeni postupci u nadležnosti su Ministarstva unutarnjih poslova te do sada nismo provodili navedene provjere za korisnike državnih stipendija. U slučaju zaprimanja službenih pritužbi građana, ovo Ministarstvo svaku prijavu prosljeđuje Ministarstvu unutarnjih poslova i/ili Poreznoj upravi u svrhu daljnjeg postupanja, zaključuju iz MZO-a.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap