Pretraga

Ne biste vjerovali, ali i na FER-u vas još uvijek traže da diplomski predate na CD-u

Ako želite diplomirati na FER-u, morate prije toga proučiti fakultetske Upute za izradu CD-a koji predajete s uvezanim radom, ali i Upute za izradu CD-a s rezultatima rada. Da, iako većina novih laptopa nema utor za CD jer se radi o tehnologiji koja je već odavno zastarjela, da biste diplomirali na većini hrvatskih fakulteta verziju diplomskog rada morate predati na CD-u. Zašto čak i FER koristi CD-e pokušali smo doznati od njihova dekana, no nismo dobili odgovor. Nismo ga slali putem CD-a poštom, nego e-mailom. Varaždinski FOI, s druge strane, ne traži ni da printante rad – potpuno su se digitalizirali.

foto: Srednja.hr

“Prilikom predaje završnog odnosno diplomskog rada student predaje djelovođi jedan tvrdo uvezani tiskani primjerak rada i jedan CD s elektroničkim dokumentima (pdf, doc ili neki drugi izvorni oblik) koji odgovaraju uvezanom radu.”

Tako stoji na stranicama zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva u uputama za završne i diplomske radove.

Iako većina djece rođena posljednjih nekoliko godina možda u životu nije koristila CD, s ovom, po mnogima zastarjelom tehnologijom, po svemu sudeći, susrest će se kada dođe na fakultet. Jer, čak i fakultet koji obrazuje buduće inženjere u vodećim područjima ne želi se odreći rituala prinosa diplomskih radova na CD-ima.

Imaju čak i upute kako CD treba izgledati

Donosimo nekoliko prijedloga što odjenuti za obranu diplomskog

Ako želite diplomirati na FER-u, morate prije toga proučiti fakultetske Upute za izradu CD-a koji predajete s uvezanim radom, ali i Upute za izradu CD-a s rezultatima rada. Također, fakultet ima i propisan izgled omota CD-a pa studentima nudi i predložak za to.

Zašto se i dalje koriste CD-i? Čuvaju li se radovi na samom CD-u, čiji vijek trajanja zapravo nije dug, ili ih prebacuju na računala? Ne misle li da je CD pomalo zastarjela tehnologija i da postoje jednostavniji načini za predaju e-verzije diplomskog rada, primjerice slanje e-maila? – pitanja su na koja smo odgovore u više navrata pokušali dobiti s FER-a i dekana Gordana Gledeca, ali na naše upite nisu odgovorili (iako su nam potvrdili da su vidjeli pitanja).

Ipak, nije FER jedini pa smo u misiji da otkrijemo zašto još uvijek postoji ova neobična praksa odgovore potražili i od drugih visokih učilišta.

‘Mi to zbog pohranjivanja…’

S Medicinskog fakulteta odgovorili su nam samo kako i dalje koriste CD-e.

Na Pravnom fakultetu ponudili su i objašnjenje. Kažu kako se završni i diplomski radovi nakon obrane i završetka a u svrhu pohranjivanja u digitalnom obliku na Fakultetu kao i u repozitoriju radova Dabar predaju na CD-u ili DVD-u.

– U skorije vrijeme omogućit će se digitalno predavanje radova nakon obrane – otkrio nam je Danijel Relković iz Studentske referade.

Arhitektura: Pa CD-i se grebu

Isplati li se uopće upisati diplomski? ‘Svi imamo istu plaću bez obzira na stupanj studija’

Arhitektonski fakultet shvatio je besmisao ove prakse pa ju je akademske godine 2016./17. i ukinuo.

– Kako se CD/DVD tehnologija više gotovo i ne koristi, a trajnost tih medija je također ograničena, predaja diplomskog rada sada je vrši preko clouda – pojasnio je Nino Virag s Arhitektonsko fakulteta.

Bio je to odgovor koji smo htjeli čuti.

S Veterinarskog fakulteta pohvalili su se kako nikad nisu ni uzimali radove na CD-u.

– Studenti ih šalju putem e-maila ili donesu na USB-u – kažu s Veterine.

FOI ima aplikaciju za sve

No Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu otišao je korak dalje.

– Od studenata ne tražimo ni ispis radova u papirnatom obliku. Naprotiv, temeljem strateške odluke čim više poslovnih procesa fakulteta nastoji se rasteretiti papira – objašnjavaju s FOI-ja.

Potpuno su informatizirali proces prijave radova. Putem aplikacije FOI Radovi studenti mogu pronaći mentora, odabrati temu, predati rad pa čak i vidjeti kada je zakazana koja obrana.

Nakon izrade rada student/ica predaje digitalnu verziju rada u sustav. Prvo je potrebno predati radnu verziju, jednu ili više njih na koje student/ica dobije komentare od mentora/ice. Nakon što mentor/ica potvrdi ispravnost radne verzije, student/ica predaje finalnu verziju. Mentor/ica potvrđuje finalnu verziju ili pretvara finalnu verziju u radnu i vraća na doradu – stoji u uputama.

screenshot: FOI Radovi

Modernizira se i FFZG

Što pokloniti mentoru za diplomski? Neki su profesorima nosili i vrećice gljiva…

U procesu “tranzicije na digitalu” je i Filozofski fakultet.

– Radimo na uvođenju novog sustava u kojem će studenti moći sami pohraniti svoj rad, preuzeti dio podataka iz ISVU i učitati završnu pdf datoteku svog rada – najavila je prodekanica Tanja Bukovčan uvođenje sustava sličnom onom na FOI-ju.

Kada će ostali prvo ukinuti CD-e, a potom početi štedjeti papir, vidjet ćemo. Tko zna, možda pomogne ako počnemo koristiti #ukiniteCD

Ne biste vjerovali, ali i na FER-u vas još uvijek traže da diplomski predate na CD-u
Share via
Copy link
Powered by Social Snap