Pretraga

Nema šokova na kraju semestra: Studenti izradili aplikaciju koja prati uspjeh na svakom od kolegija

A- A+

Završnu ocjenu iz jednog kolegija ponekada sačinjava puno više stavki od samog ispita. Kako bi detaljno pratili svoj uspjeh na svakom od kolegija, studenti pulskog Fakulteta ekonomije i turizma ‘dr. Mijo Mirković’ izradili su aplikaciju Fet.learn kroz koju detaljno mogu pratiti svoj uspjeh na svakom od kolegija, kao i obaveze propisane silabusom.

Studenti FET-a izradili su aplikaciju koja prati njihov uspjeh na kolegijima, screenshot

Manjak praktične nastave na fakultetima, posebice u doba pandemije, problem je na kojeg se žale mnogi studenti. No, toga očito ne nedostaje na kolegiju Razvoj poslovnih aplikacija, koji se izvodi na pulskom Fakultetu ekonomije i turizma ‘dr. Mijo Mirković’. U sklopu tog kolegija studenti su izradili zanimljivu, ali i vrlo korisnu aplikaciju kroz koju detaljno mogu pratiti svoj uspjeh na svakom od kolegija.

Kako nam kaže jedna od članica tima koji je radio na aplikaciji, Isabella Popović, ispočetka je kolegij bio zamišljen tako da za prolaz potrebno uspješno položiti pismeni ispit, biti aktivan na nastavi te osmisliti svoj projekt koji naposljetku treba i prezentirati.

Za polaganje kolegija studenti su morali osmisliti i vlastiti projekt

– Spomenuti projekt odnosi se na izradu vlastite aplikacije čije funkcije treba opisati i objasniti njenu primjenu u stvarnome životu. Također potrebno je i objasniti faze razvoja aplikacije. Profesor Goran Matošević došao je na ideju kako bi te individualne projekte zapravo mogli spojiti u jedan te tako pridonijeti nešto novo našemu fakultetu. Prvih nekoliko tjedana semestra pričali smo o potencijalnom razvoju aplikacije za učenje i pomoć studentima te koje bi njezine funkcije trebale biti.

Svi studenti smjera informatički menadžment su aktivno sudjelovali u izradi, naravno uz veliku pomoć profesora, te je aplikacija Fet.learn sredinom siječnja bila završena te dostupna za testiranje. Nakon provedenoga testiranja, aplikacija je postala dostupna u Trgovini Play i App Storeu, kaže nam Isabella.

Za izradu je studentima trebao gotovo cijeli semestar, a za sada je aplikacija dostupna samo studentima FET-a.

– Aplikacija Fet.learn osmišljena je kako bi studenti mogli sami voditi evidenciju postignutoga uspjeha za svaki kolegij. Čim otvorite aplikaciju nudi vam se mogućnost odabira vašega smjera i godine te vam se tada prikaže popis svih kolegija koje u tome semestru pohađate. Naravno, na popis kolegija možete dodati i nepoložene predmete iz prijašnjih semestara. Osim evidencije postignutoga uspjeha, aplikacija Fet.learn nudi i sve potrebne informacije o svim kolegijima na Fakultetu ekonomije i turizma ‘Dr. Mijo Mirković’ kao i njihove silabuse, pojašnjava nam Isabella.

Nakon što studenti ispune svoju evidenciju, prikazuje im se ‘progress bar’ koji pokazuje koliko su obaveza uspješno izvršili.

– Nadalje, u aplikaciji su sadržani i prečaci na bitne poveznice koje vode do E-učenja, G-maila, službenih stranica fakulteta te službenih stranica sveučilišta. Aplikacija je namijenjena svim studentima FET-a te je korisna svima onima koji žele voditi evidenciju svojega uspjeha po kolegijima budući da nudi sve ono što nam nedostaje na drugim stranicama, primjerice na E-učenju,

Izdvojeni članak

Profesor Toni Milun sa studentima izradio aplikaciju koja pomaže kod povrata poreza

Obaveza se pretvorila u projekt u kojem su studenti uživali

Za sada tim koji je radio na aplikaciji nije razgovarao o njenom proširenju na druge fakultete. No, ta ideja joj se čini zanimljivom, ističe naša sugovornica. Smatra kako bi uz malo volje i pomoći kolega s drugih fakulteta bila veoma lako ostvariva. Posebice zato što tijekom izrade ove aplikacije nije bilo prevelikih izazova.

– Zaista nam je profesor pomagao u svakome koraku te nas je poticao na interes za aplikaciju, tako da je sve išlo samo od sebe. Mislim da nas je motivacija koju nam je pružala ideja da sami izradimo mobilnu aplikaciju koju će naši kolege koristiti gurala dalje te se ova ‘obaveza’ pretvorila u projekt u kojemu smo uživali i u koji smo davali 100% sebe, kaže Isabella.

Učenje napamet za ispit nije dovoljno za usvajanje znanja

Suhoparno reproduciranje teorije kroz šablonska pitanja na ispitima obično je jedini put do završnih ocjena na većini fakulteta. Isabella ističe kako joj je ovakav, praktičan rad bio puno bolji i korisniji u usvajanju novih znanja.

– Budući da je ideja projekta bila veoma zanimljiva te da smo morali ostati fokusirani na projekt kako bi isti funkcionirao, upijali smo znanje i uživali u svakome trenutku učenja. Da je ovaj kolegij bio samo gledanje u skriptu i učenje napamet za ispit, kao što je većina kolegija danas, mislim da bi semestar završili s nikakvim interesom za razvoj aplikacija te s veoma lošim znanjem. Zahvaljujući profesoru koji se zaista potrudio prikazati razvoj aplikacija u najboljem mogućem svjetlu te kroz zafrkanciju i veoma pozitivnu atmosferu podučavati nas o fazama razvoja te o samom razvoju aplikacija, sa sigurnošću mogu reći kako smo svi položili kolegij koji nam je ostavio puno znanja te koji nam je uljepšao dojam o našemu studijskome smjeru, ocjenjuje naša sugovornica.

Za kraj dodaje kako je nakon ovog zanimljivog iskustva posebno zahvalna profesoru Matoševiću, ali i svojim kolegama smjera informatički menadžment. Na aplikaciji su, uz Isabellu, radili i studenti Paola Ognjenović, Gabriel Živković, Ana Liović, Milica Jovanović, Sara Miletić, Nikolina Njerš i Marin Marić.

– Također, voljela bih da studenti srodih smjerova pronađu nešto zanimljivo u ovoj ideji te da ih ista potakne na razvoj slične aplikacije. Nadam se da nas u budućnosti čeka još ovakvih projekata te kolegija koji su koncentrirani na praktično, a ne teorijsko učenje, zaključuje Isabella.

Objavljen datum isplate plaća u srednjim i osnovnim školama za veljaču 2021.

djevojka tipka na mobitel
Share via
Copy link
Powered by Social Snap