Od sljedeće akademske godine na Sveučilištu u Osijeku otvaraju se 4 nova studija

Na 4. sjednici Senta u rektorskoj vjećnisci Sveučilišta u Osijeku razmatrane su i u končnici usvojene 22 točke dnevnog reda. Među najznačajnijim točkama dnevnog reda za studente definitvno su one koje se odnose na odluku o dodjeli na korištenje lokacija u Sveučilišnom kampusu za potrebe ukupno sedam sastavnica osječkog Sveučilišta, kao i činjenica da se na Umjetničkoj akademiji od sljedeće akademske godine otvaraju tri nova smjera kao i preddiplomski studij na Matematici i računarstvu. 

Novi studij dentalne medicine u Osijeku imat će školarinu od koje ćete pasti na guzicu

Kako je usvojeno na Sjednici, na Kampusu će se graditi ukupno sedam novih objekata pa bi Pravni fakultet, Poljoprivredni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Ekonomski fakultet, Odjel za kulturologiju te Umjetnička akademija kroz koju godinu trebali dobiti svoju novu zgradu. Također, na Sjednici su prihvaćeni i prijedlozi i elaborati oko otvaranja tri nova diplomska sveučilišna studija na Umjetničkoj akademiji Kostimografija (jednopredmetni i dvopredmetni), Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni) i Oblikovanje i tehnologija lutke (jednopredmetni i dvopredmetni).  

Kako piše Glas Slavonije, sva tri navedena studija traju po dvije godine i njihovim bi se završetkom steklo po 120 ECTS bodova. Prema usvojenoj odluci, novi će studiji s radom krenuti 2017./2018. akademske godine.

Što se tiče gradnje novih objekata,  rektor Željko Turkalj za portal je istaknuo kako je Sveučilište zemljišta za gradnju budućih novih objekata te osiguravanja još kvalitetnijih prostora za izvedbu nastave i znanstvenoistraživačkih projekata, dodijelilo na korištenje bez naknade, a Ekonomskom fakultetu je također bez naknade na korištenje dodijeljena zgrada u Gundulićevoj ulici.

Uz ove pozitivne vijesti odnose se i na Prehrambeno tehnološki fakultet kao i za Odjel za matematiku. Naime, odobren je elaborat vezan za ustroj poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno tehnološkog fakulteta. Ovaj studij traje tri godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova. S druge pak strane, prihvaćen je i elaborat oko preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i računarstva kojime se njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova  u ukupnom trajanju od tri godine. Izvedba studija također kreće sljedeće akademske godine. 

Odgovori