Pretraga

Odaberi zanimanje budućnosti: Upiši najbolji studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže u Hrvatskoj!

A- A+

Zaštita okoliša i sve vezano za održivi razvoj društva postali su gotovo neizbježni dio suvremenog društva. Tvrtke zapošljavaju stručnjake specijalizirane za održivo poslovanje, a održivi razvoj temelj je gospodarstva budućnosti. Na Sveučilištu Sjever od jeseni kreće novi studij zasnovan upravo na tim na suvremenim potrebama društva – Sveučilišni preddiplomski studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže!

Studij zaštita okoliša

Na Sveučilištu Sjever od jeseni kreće novi studij zasnovan na suvremenim potrebama društva | Foto: Sveučilište Sjever

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Hajdek, pročelnik Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša Sveučilišta Sjever, objasnio je o kakvom novom studiju je riječ.

– Na novom Sveučilišnom preddiplomskom studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže koji kreće s prvom generacijom studenata u akademskoj godini 2021./22. obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša. Tijekom studija studenti će usvojiti sve osnovne kompetencije koje su potrebne inženjeru inženjerstva okoliša. Suvereno će analizirati i ocjenjivati stanje okoliša, sanirati štete u okolišu, ali prije svega će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša. Kao stručnjaci kompetentno će moći razvijati i primjenjivati postupke recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala u svim industrijskim područjima, ističe pročelnik Hajdek dodajući kako će nakon završenog studija inženjeri inženjerstva okoliša istodobno moći uspješno optimizirati okoliš u inspektoratima, državnim i javnim ustanovama, a jednako tako će u industrijskim postrojenjima moći projektirati postupke s kojima se na samom izvoru sprječava narušavanje ekološke ravnoteže.

Što će se učiti na studiju Zaštite okoliša?

Studij se može podijeliti u tri osnovne cjeline. Prvo se izučavaju osnovna STEM područja, matematika, kemija, fizika, biologija i informatike. Nakon toga slijede temeljna područja inženjerstva okoliša i industrijskog inženjerstva da bi se u trećoj cjelini izučavala specifična područja zaštite okoliša, grafičke tehnologije, zbrinjavanje i recikliranja materijala te tehnologije proizvodnje ambalaže i pakiranja proizvoda. Osim ovih osnovnih područja, ne zaobilazi se ni ekonomija te pravni propisi u zaštiti okoliša i ambalaži ambalažnoj djelatnosti.

– U studijskom programu Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže poseban se naglasak daje stjecanju kompetencija u projektiranju procesa proizvodnje i zaštiti okoliša u svjetlu ambalažne industrije. Završetkom studija, prvostupnik će biti osposobljen da modernim pristupom već u fazi dizajniranja proizvoda, primjerice, ambalaže, promišlja i najefikasniji postupak ponovne uporabe proizvoda ili materijala kroz striktno uvažavanje načela kružnog gospodarstva. Pored toga, bit će osposobljen da se stručno uključi u trendove modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja, zaključuje pročelnik Hajdek.

studij zaštita okoliša

Prioritet razvoja Europske unije je održivi razvoj s očuvanjem okoliša | Foto: Sveučilište Sjever

Područje studija prioritet je EU

Ovaj studij je od izrazite važnosti, prije svega zbog toga što je prioritet razvoja Europske unije održivi razvoj s očuvanjem okoliša, odnosno zaštitom okoliša. Upravo inženjerstvo okoliša, uz korištenje znanstvenih i inženjerskih metoda, stvara zaštitne sustave koji će štititi život na Zemlji od mnogobrojnih vrsta zagađenja. Pri tome posebnu ulogu imaju metode i postupci sanacije šteta u okolišu, kao i preventiva.

U skladu s time na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju interdisciplinarne kompetencije te koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada u području zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže. Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području inženjerstva koje se mogu primijeniti u profesionalnoj karijeri zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže.

Važne informacije o studiju

Naziv studija: Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža

Tip studijskog programa: Preddiplomski sveučilišni studij

Znanstveno polje i grana: Interdisciplinarne tehničke znanosti, inženjerstvo okoliša

Uvjeti upisa na studij: Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju.

Trajanje studija: 6 semestra

Ukupan broj ECTS bodova: 180 ECTS bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka inženjerstva okoliša

Ako želiš studirati na modernom preddiplomskom Sveučilišnom studiju Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža na Sveučilištu Sjever, prijavi se na web stranici Postani student (postani-student.hr). Sve o informacije o uvjetima upisa nalaze na mrežnim stranicama Sveučilišta te stranici Postani student.

Odaberi zanimanje budućnosti: Upiši najbolji studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže u Hrvatskoj!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap