Pretraga

Otvorene prijave: Sveučilište dijelu studenata daje na korištenje tablete i besplatni internet

A- A+

Sveučilište u Rijeci još je tijekom ljeta pripremilo plan nastave za novu akademsku godinu prema kojem će se ona izvoditi hibridno, odnosno djelomično na daljinu, a drugim dijelom neposredno. Kako bi svim studentima omogućili nesmetano pohađanje online nastave, Sveučilište je raspisalo javni poziv za iskaz interesa za besplatno korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka.

Foto: Unspalsh

Sveučilište u Rijeci pokrenulo je javni poziv namijenjen tamošnjim studentima slabijeg socioekonomskog statusa za iskaz interesa za korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka. Kako bi nesmetano pratili online nastavu, studentima će se omogućiti korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade do završetka studija na kojem su upisani u trenutku podnošenja prijave, piše u javnom pozivu.

Pravo prijave na poziv imaju i redovni i izvanredni studenti iz sljedećih kategorija:

Izdvojeni članak

Sveučilište u Rijeci razvilo je detaljan model izvođenja nastave najesen

a) Studenti dobitnici stipendija/financijskih pomoći iz programa ‘Solidarnost’ Fonda ‘Aleksandar Abramov’ Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god. (bez prilaganja dokaza)
b) Studenti primatelji zajamčene minimalne naknade u 2020., temeljem priložene kopije Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb
c) Studenti korisnici subvencioniranog studentskog smještaja u domovima Studentskog centra Rijeka u kategoriji cenzusa do 700 kn mjesečnih primanja po članu kućanstva (bez prilaganja dokaza)
d) Studenti – hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH i u 2020./2021. ak. god. te zadovoljavaju sljedeća dva kriterija:

  •  socijalni kriterij, što znači da ukupni prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva u prethodnoj, 2019. godini iznose 65% proračunske osnovice odnosno 2.161,90 kn ili manje
  • ostvareno najmanje 18 ECTS-a u 2019./2020. ak. god. (od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020.). Ovaj kriterij odnosi se na studente viših godina studija, a ne odnosi se na studente koji su 2020./2021. po prvi put upisali I. godinu studija.

Pravo prijave nemaju studenti koji u ovog godini upisuju mirovanje studentskih obveza te studenti koji studiraju na studiju koje nije u okviru Sveučilišta u Rijeci ili neke od njegovih sastavnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 30. listopada 2020. do 12:00 sati, a koju je sve dokumentaciju potrebno podastrijeti provjerite u nastavku. Napomena: ako vam .pdf nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Otvorene prijave: Sveučilište dijelu studenata daje na korištenje tablete i besplatni internet
Share via
Copy link
Powered by Social Snap