Pretraga

I ove godine održavaju se izbori za rektora: Pokrenut postupak na Sveučilištu u Zadru

A- A+

Prošle godine izbori za rektora održani su na dva najveća hrvatska sveučilišta, zagrebačkom i splitskom. Dok je u Zagrebu za još jedan mandat odbran rektor Damir Boras, u Splitu je došlo do neočekivanog obrata – dotadašnji rektor Anđelinović nije osvojio drugi mandat pa je na čelo sveučilišta stigao novi rektor Dragan Ljutić. Koji će se od ova dva scenarija dogoditi na Sveučilištu u Zadru, predstoji vidjeti, jer je upravo ondje ovih dana pokrenut postupak za izbor rektora.

Sveučilište u Zadru | Foto: Silvija Vuković, srednja.hr

Sveučilište u Zadru pokrenulo je postupak za izbor rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2023.

Izdvojeni članak

HNS-ovka će voditi ključnu obrazovnu agenciju, a premijerova miljenica Vican predložena na čelo AZVO-a

Izbori se moraju provesti najkasnije do početka sljedeće akademske godine, a u sastav biračkog tijela za izbor rektora ulaze svi članovi Senata Sveučilišta s pravom glasa.

Za rektora se mogu kandidirati svi redoviti profesori zaposleni na Seučilištu u Zadru na 100% radnog vremena. Kandidature se u ovom slučaju podnose do 3. svibnja, a njihova pravovaljanost bit će utvrđena  u roku od pet dana.

Rektor će se izabrati tajnim glasovanjem, izabran je onaj koji dobije natpolovičnu većinu glasova, a ako to ne bude slučaj, ide se u drugi krug.

Trentutna rektorica Dijana Vican, čelnu funkciju Sveučilišta u Zadru obnaša od akademske godine 2015./2016., što bi značilo da ima pravo na još jedan mandat. Vican je inače trenutno i predsjednica rektorskog zbora, a taj mandat traje samo jednu akademsku godinu.

I ove godine održavaju se izbori za rektora: Pokrenut postupak na Sveučilištu u Zadru
Share via
Copy link
Powered by Social Snap