Pretraga

Plenum TTF-a i FFZG-a organiziraju 65. rođendan rektoru Borasu s naslovom ‘Sretna penzija’

A- A+

Nakon plenuma TTF-a u ponedjeljak, i studenti Filozofskog nastavljaju svoju borbu pa se tako na sinoćnjem 212. Plenumu raspravljalo o trenutačnoj paralizi rada fakulteta i Vijeća te daljnjim koracima koji će se poduzeti. Netom prije plenuma u 20 sati, u središnjem Dnevniku HRT-a emitiran je intervju rektora Borasa koji je očigledno ublažio retoriku prema plenumu, odnosno, ovoj vrsti izvaninstitucionalnog djelovanja.

Damir Boras screenshot: Dnevnik HRT

Izdvojeni članak

Studenti TTF-a na plenumu odlučili: Napravit ćemo tulum za rektorov 65. rođendan

Plenum FF-a raspravljao je u sklopu jedne konkretne točke dnevnog reda vezane uz paralizu rada samog fakulteta kao i Fakultetskog vijeća. Studentima s Filozofskog, na plenumu su se sinoć pridružili i kolege s Tekstilno-tehnološkog fakulteta pa se pokazuje kako se uzajamni dolasci na plenume pretvaraju u praksu.

Prva točka koju je plenum usvojio tiče se upravo zajedničke akcije studenata TTF-a i Filozofskog fakulteta. Plenum FF-a podržao je zajedničku akciju s TTF-om ispred rektorata 25. listopada povodom 65. rođendana rektora Borasa. Naziv akcije kojom će se sljedeći utorak ‘proslaviti’ rektorov rođendan jest ‘Sretna penzija’.

Izdvojeni članak

[VIDEO] Damir Boras na plenumu: Ovo je časni skup

Zajednička platforma sastavnica radi vršenja pritiska na rektorat

U nastavku rasprave na plenumu, raspravljalo se o blokadi Vijeća. Sudionici su zaključili kako je jasno da blokada Vijeća neće moći trajati zauvijek te kako je potrebno povezivanje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu radi rješavanja situacije i pritiska na Sveučilište. Plenum je tako odlučio i naložio svojoj radnoj skupini za vanjsku suradnju da osnuje platformu s ostalim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu radi vršenja pritiska na rektorat vezano uz trenutačnu krizu na Sveučilištu. Radi se o platformi koja bi okupljala studente i nastavnike sastavnica koji uviđaju nepravilnosti u radu Sveučilišta.

Plenum je isto tako izglasao kako zahtijeva od Inicijative članova i zamjenika u Fakultetskom vijeću da i dalje ustraje na poziciji da ne sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća bez studenata kao punopravnih članova Fakultetskog vijeća. Drugim riječima, zahtijeva se od Inicijative članova i zamjenika u Vijeću i daljnje rušenje kvoruma ako na sjednici neće biti prisutni i studentski predstavnici koje je osporio Senat Sveučilišta odlukom o poništenju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta.

Na kraju, plenum se složio s još jednom zajedničkom akcijom sa studentima TTF-a. Prilikom primopredaje Ministarstva znanosti i obrazovanja novom ministru, studenti će organizirati akciju upoznavanja novog ministra s trenutačnim studentskim problemima i s krizom na Sveučilištu. Usvojeno je da će se akcija održati ispred zgrade Ministarstva.

Termin idućeg, 213. Plenuma Filozofskog ostao je otvoren, odnosno, o terminu idućeg plenuma po potrebi će odlučiti plenumska radna grupa za tehnikalije.

Izdvojeni članak

Rektorova logika: Boras imenovao voditelja Hrvatskih studija kojeg studenti i profesori ne žele

Rektor Boras tvrdi: Nema nikakvih problema oko mojih godina

Uoči sinoćnjeg plenuma FF-a, rektor Sveučilišta Damir Boras u intervjuu za HRT ublažio je svoju retoriku prema izvaninstitucionalnom djelovanju kroz plenum, a u našem tekstu ste mogli pročitati kako je današnji rektor o plenumu i blokadi 2009. govorio vrlo pohvalno.

– Ja se slažem uvijek da se omogući demokratska rasprava na akademski način.

Novinarka je rektora upitala i o njegove preostale dvije godine rektorskog mandata.

– Vi ste još rektor dvije godine. Bez obzira na godine, tu nema problema?, pitala je novinarka.

– Naravno da nema, odgovorio je Boras.

No ponavljamo kako Statut Sveučilišta u Zagrebu jasno u članku 84.b, st.1 propisuje kako ‘Zaposleniku u znanstveno-nastavnom, odnosno umjetničko-nastavnom i stručnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor u radu radi odlaska u mirovinu’.

Rektor Boras spomenutog 25. listopada puni 65 godina tako da bi s krajem ove akademske godine trebao otići u mirovinu. No, prema članku 120.a sveučilišnog Statuta, ‘Redovitom profesoru u trajnom zvanju koji je u to zvanje izabran do 30. srpnja 2013. može se produžiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života. Odluku o produljenju radnoga odnosa donosi vijeće sastavnice ako postoji potreba za nastavkom njegova rada, vodeći pri tome osobito računa o njegovu znanstvenom, odnosno umjetničkom doprinosu te uspješnosti u obrazovanju mladih znanstvenika i nastavnika. Odluku vijeća sastavnice potvrđuje vijeće područja’.

S obzirom na Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta, koje u trenutačnim okolnostima nije nakonjeno samoj v.d. upravi fakulteta i uspješno ruši kvorume sjednica, prilično je neupitna i nenaklonjenost sadašnjeg saziva Vijeća prema rektoru.

Spomenimo i kako je rektor Boras u intervjuu za HRT, na pitanje o tome je li sadašnji v.d. dekana Holjevac njegova produžena ruka odgovorio kako uopće ne razumije takve insinuacije. Rektor je dodao kako je profesor Holjevac na tu poziciju imenovan jer je imao iskustva i zato što je mogao omogućiti kontinuirano funkcioniranje fakulteta u tehničkom smislu.

– To je privremena uprava i ja se nadam da će što brže biti izabrana nova, zaključio je rektor Boras.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap